Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230327

vydání: 20230327 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

koukněte se, co je v březnové aktualizaci Varia jiného.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230327, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem,

Tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

Upozorňujeme zaměstnavatele na novou povinnost, která pravděpodobně nabude účinnosti 1. 4. 2023. Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči ČSSZ podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude právnická nebo fyzická osoba jako zaměstnavatel povinna nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění – evidovány tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více na stránkách ČSSZ v článku Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.

Ve Variu se pro oznámení nástupu do zaměstnání i v těchto případech používá tiskový formulář Nemocenské pojištění v agendě Personalistika. Viz také Tiskový formulář Nemocenské pojištění u zaměstnanců s dočasnou ochranou.

Nové tiskové formuláře Sleva na pojistném po obdobích od – do a Rekapitulace slev na pojistném od – do

Pro kontrolu, evidenci a rekapitulaci uplatněných slev na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou od února 2023 (vizte Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou) jsme vytvořili nové tiskové formuláře:

  • Sleva na pojistném po obdobích od – do ⇒ pro vybraný rok a vybraný rozsah období nabízí soupis slev na pojistném a částky odvodu za zaměstnavatele v členění po obdobích a pracovních poměrech včetně celkového odvodu za zaměstnavatele a celkové slevy za vybraná období a celkem. Tiskový výstup najdete v agendě Mzdy ve skupinách Po obdobíchSociální pojištění.
  • Rekapitulace slev na pojistném od – do ⇒ pro vybraný rok a vybraný rozsah období zobrazuje soupis slev na pojistném za zaměstnavatele za vybraný rok a období od – do v členění po pracovních poměrech a obdobích včetně celkové slevy za jednotlivé poměry a celkem. Tiskový výstup najdete v agendě Mzdy ve skupině Rekapitulace.

Doplněk Import mezd MS Excel

Doplněk pro import měsíčních mzdových složek jsme upravili pro editaci dalších mzdových složek s typem složky, které mají parametr Formulář 6. Jde například o typ složky „Stravenky” nebo „Příspěvek na stravování”.

Doplněk v režimu editace neimportuje celou novou složku, ale do existující měsíční mzdové složky – do pole Dny – pouze naimportuje sloupec Dny. Předpokladem je nastavení dané složky jako výchozí mzdové složky na kartě Nastavení v detailu pracovního poměru a zadání textu Import editace do pole „Kód složky” v dialogu Mzdová složka (volba menu Agenda/Nástroje agendy – Mzdové složky – výběr složky tlačítkem Upravit). Sazba je doplněna z výchozí mzdové složky při vytvoření mzdy nebo při importu z pole Sazba dané mzdové složky v detailu Mzdová složka. Při importu je do pole Částka doplněn násobek importovaného pole Dny a pole Sazba.

Záznamy, do kterých byly importovány dny, jsou v poli Kategorie označeny textem „Import editace”. Podle této kategorie je můžete filtrovat přímo v zobrazení Mzdy. V poli Datum aktualizace je uložen čas importu. Počet takto upravených záznamů je zahrnut do celkového počtu upravených záznamů v protokolu.

Výchozí režim importu tohoto typu složek, kdy je • složka při importu vytvářena, • dny se přebírají z importního souboru a • sazba se přebírá z detailu mzdové složky, je zachován.

Upravené tiskové formuláře

  • ZPS (Změněná pracovní schopnost)

 

Související dokumenty