Souhrn změn ve vydání 20200330

vydání: 20200330 - verze: 14

Vážení uživatelé,

seznamte se změnami v březovém vydání Varia. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky a zprávy týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článcích Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200330 a Mzdy – Mzdy v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

NOVINKY v systému Vario Změny v systému Vario

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Banka a Pokladna

Počáteční stavy (zůstatky)

Do funkcí řídících zadání počátečního zůstatku (PZ) v BancePokladně jsme přidali nové kontroly. Funkce zadání počátečního zůstatku v BancePokladně nyní při pokusu o zadání nebo změnu PZ kontroluje, zda je období prvního dne příslušného roku otevřené. Pokud ne, PZ nelze zadat. Při změně PZ dále funkce kontroluje, zda doklad PZ není uzamčený, pokud je, PZ nelze změnit.

Agenda Hodnocení

Typ kritéria

V agendě Hodnocení, do detailu karty „Kritéria”, jsme přidali nové hodnoty pole Typ kritéria:

  • Číslo
  • Číslo (do 6 znaků)
  • Číslo (Ano/Ne)
  • Číslo (0 – 5 hvězdiček)
  • Text
  • Text (do 6 znaků)
  • Text (řádky)

Typ kritéria Číslo/Text jsme zrušili. Nyní lze zadávat pouze jednu hodnotu, tzn. číslo nebo text. Nové rozlišení typu kritéria poslouží zejména pro webové uživatelské rozhraní.

Nové rozlišení typu kritéria na kartě Kritéria v detailu záznamu Hodnocení

Obrázek: Nové rozlišení typu kritéria na kartě Kritéria v detailu záznamu Hodnocení

Agenda Hodnocení

Skupina kritéria

V agendě Hodnocení, do detailu karty „Kritéria”, jsme přidali nové pole Skupina kritéria, které slouží pro zařazení kritérií do určitých skupin. Skupiny kritérií poslouží zejména pro webové uživatelské rozhraní.

Nové pole Skupina kritéria na kartě Kritéria v detailu záznamu Hodnocení

Obrázek: Nové pole Skupina kritéria na kartě Kritéria v detailu záznamu Hodnocení

Vydané doklady

Pole Zaokrouhlení na kartě Součet

Pokud je u dokladů nastavena volba Zahrnovat zaokrouhlení do DPH, vkládá Vario zaokrouhlení do položek. Pole „Zaokrouhlení” na kartě Součet v detailu dokladu se při tomto nastavení pro zaokrouhlení nepoužívá. To je nyní důvodem, proč se v tomto případě již nezobrazuje.

Od 1. 10. 2021 byste neměli mít volbu Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (od 1. 10. 2019) ve Variu zaškrtnutou, protože bylo vyjasněno, že zaokrouhlení není předmětem DPH bez ohledu na typ dokladu. Viz Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (do 1. 10. 2019/od 1. 10. 2019) & novela 355/2021 Sb. účinná od 1. 10. 2021.

U vydaných dokladů nelze pole „Zaokrouhlení” editovat, pro nastavení zaokrouhlení použijte, prosíme, místní nabídku nebo okno Podrobnosti dokladu. Pole „Zaokrouhlení” naopak můžete editovat jen na přijatých dokladech (a pokladních dokladech).

Další úpravy a souvislosti

  • Upravili jsme tiskové formuláře „Faktura” a „Faktura s QR kódem”. Nyní se ve formulářích již netiskne hodnota pole „Zaokrouhlení” pokud je hodnota zaokrouhleni rovna nule.
  • Na kartu Součet vedle pole „Zaokrouhlení” jsme umístili nové tlačítko Přehled, kterým otevřete místní nabídku pro rychlé přepnutí zaokrouhlení – volbou „Více možností zaokrouhlení…”

Položka Více možností zaokrouhlení... otevře okno Podrobnosti dokladu, kde jsou další hodnoty předvoleb zaokrouhlení

Obrázek: Položka „Více možností zaokrouhlení...” otevře okno „Podrobnosti dokladu”, kde jsou další hodnoty předvoleb zaokrouhlení

 

  • Pokud změníte hodnoty v polích „Zaokrouhlovat součet/Zaokrouhlovat DPH” v okně „Podrobnosti dokladu”, vyvolá se přepočet, který nové zaokrouhlení aplikuje. V případě „Zaokrouhlovat DPH” musíte přepočet potvrdit.

Dialog Podrobnosti dokladu otevřený volbou Více možností zaokrouhlení… z detailu dokladu na kartě Součet

Obrázek: Dialog „Podrobnosti dokladu” otevřený volbou „Více možností zaokrouhlení…” z detailu dokladu na kartě Součet

Účetnictví

Zaokrouhlování daňového přiznání k DPH

V přiznání k DPH se zaokrouhlují částky DPH na celé koruny. Podle daňového řádu se částky DPH zaokrouhlují nahoru. Ve Variu se částky DPH zaokrouhlovaly matematicky. Od přiznání podaných za období 2/2020 (Q1/2020) se budou částky DPH v přiznání zaokrouhlovat nahoru, tedy správně podle daňového řádu.

Tuto změnu ve vydání 20200831 odvoláváme a částky v řádcích DPH nyní Vario zaokrouhluje matematicky. Viz Vario – Souhrn změn ve vydání 20200831.

Doplněk

Štítek katalog

Doplněk Štítek katalog funguje jako zásobník dat pro tisk štítků – umožňuje tisk štítků produktů. Položky s produkty, u kterých se má tisknout štítek, lze filtrovat a načíst z agend Katalog, Sklad a z dokladových agend. Doplněk Štítek katalog nově umí zpracovávat záznamy i z modulu Rozšířený sklad (Mobilní skladník).

Změny v systému Vario

Vydané doklady

Odpočet DPH uvedené na stornovaném DDoPP

Pokud byl k zálohové faktuře vystaven daňový doklad o přijetí platby (DDoPP), který byl následně stornován, došlo při připojení zálohy ke konečné faktuře k odpočtu DPH uvedené na stornovaném DDoPP. Chyba je v tomto vydání odstraněna, DPH ze stornovaných DDoPP se ve faktuře nebudou odečítat.

Evidence smluv

Vytvoření nové smlouvy

Při založení nového záznamu v agendě Evidence smluv jste se mohli setkat s hlášením „Zadaný výraz vyžaduje, aby byl ovládací prvek v aktivním okně”. Chyba vznikala ve chvíli, kdy v tabulce agendy nebyl zobrazený žádný záznam, tedy typicky třeba na začátku účetního roku. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Modul Servis

Vytvoření vlastního – uživatelem definovaného (u_*) pole

Pro agendy Předpis údržby a Servisní tikety jsme přidali možnost použití (u_*) polí U_01U_020 typu textboxU_001 až U_010 typu checkbox.

Dialog Katalog a Sklad na kartě Materiál

Do detailu záznamu agendy Servisní tikety jsme přidali funkci, pomocí které jednoduše vyberete materiál servisního tiketu z dialogu Katalog a sklad.

Kalkulovaná cena na kartě Služby

Do servisního tiketu jsme umožnili kromě možnosti výběru materiálu také nově přidávat i služby. Kvůli tomu přibyla v detailu záznamu Servisní tiket nová karta Služby.

Kalkulovaná cena servisního tiketu se nyní počítá jako součet produktu ocenění * Množství plnění + Součet cen materiálu (pokud není produktem ocenění Sada) + Součet cen služeb.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 24. 02. 2020 do 30. 03. 2020:

Nové dokumenty nápovědy Aktualizované dokumenty nápovědy