Souhrn změn ve vydání 20201118

vydání: 20201118 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v listopadové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20201118. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Servis – Sklad

Rezervační fronta

Dialog Rezervační fronta nově zobrazuje vazbu na záznamy aktivit ze servisních tiketů, které mohou daný produkt rezervovat. V položkách rezervační fronty se nyní ukazují také čísla i kontakty z tiketu (pokud existují). Poklepáním na identifikátory otevřete jejich detail.

V dialogu Rezervační fronta nyní uvidíte identifikátory dokladů včetně kontaktů ze servisního tiketu

Obrázek: V dialogu „Rezervační fronta” nyní uvidíte identifikátory dokladů včetně kontaktů ze servisního tiketu

Množství produktu

Vylepšili jsme také dialog Množství produktu. V souvislosti s předchozí úpravou jsme do zobrazení „Rezervační fronta” v okně „Množství produktu” přidali nová pole „Agenda aktivity” a „Záznam aktivity”.

Dialog Množství produktu v zobrazení Rezervační fronta obsahuje nová pole Agenda aktivity a Záznam aktivity

Obrázek: Dialog Množství produktu v zobrazení „Rezervační fronta” obsahuje nová pole „Agenda aktivity” a „Záznam aktivity”

Změny v systému Vario

Půjčovna

Plánování zdrojů

V nabídce agendy Půjčovna jsme přejmenovali příkaz funkce „Rezervační tabule” na „Plánování zdrojů”. Nyní je název funkce pro plánování zdrojů napříč agendami Servis, ZdrojePůjčovna jednotný. Dalším vylepšením je, že pokud plánovací tabuli ponecháte v jedné agendě spuštěnou a přejdete do jiné agendy, kde ji také spustíte, automaticky se přepnete do již aktivního plánování zdrojů. V předchozích verzích, pokud bylo plánování již spuštěno, k přepnutí nedocházelo.

Název funkce Rezervační tabule v agendě Půjčovna jsme změnili na Plánování zdrojů

Obrázek: Název funkce „Rezervační tabule” v agendě „Půjčovna” jsme změnili na „Plánování zdrojů”

Přijaté doklady

Datum zdanitelného plnění

Během vystavení přijatého daňového dokladu o přijetí platby při úhradě přijaté zálohy se do data zdanitelného plnění nově přenáší datum úhrady zálohy. Původně se jako datum zdanitelného plnění použil aktuální datum.

Vydané doklady

Odsouhlasení pohledávek k datu

V tiskovém formuláři Odsouhlasení pohledávek k datu se nezobrazovala celá zkratka cizí měny. Nedostatek jsme v tomto vydání opravili.

Zakázky

Uzamknout zakázku pro náklady

Pokud je zakázka uzamčena pro náklady, nelze číslo této zakázky vložit na položku „přijaté faktury” a „pokladního výdajového dokladu”. Zakázku uzamčenou pro náklady nyní nevložíte ani na položku skladové výdejky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 26. 10. 2020 do 18. 11. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY