Souhrn změn ve vydání 20230327

vydání: 20230327 - verze: 14

Vážení uživatelé softwaru Vario,

s radostí vám přinášíme novou aktualizaci naší aplikace v březnovém vydání Varia.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy v Souhrnu změn ve vydání 20230327. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem,

Tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Evidence majetku

Mimořádné odpisy

V modulu Evidence majetku jsme doplnili výpočet zůstatkové daňové ceny při vyřazení majetku odpisovaného mimořádným způsobem tak, aby respektoval částku uskutečněných odpisů s přesností na měsíce. U tohoto typu majetku se neuplatňuje pravidlo snížení ročního daňového odpisu v roce vyřazení o 50 %, ale uplatňují se odpisy k měsíci vyřazení.

Výpočet zůstatkové daňové ceny při vyřazení majetku odpisovaného mimořádným způsobem nyní respektuje částku uskutečněných odpisů s přesností na měsíce

Obrázek: Výpočet zůstatkové daňové ceny při vyřazení majetku odpisovaného mimořádným způsobem nyní respektuje částku uskutečněných odpisů s přesností na měsíce

Účetnictví

Nastavení funkce Zaúčtování dokladů

V dialogu Možnosti zaúčtování (resp. Další možnosti zaúčtování) se nastavuje, které doklady se budou zobrazovat v průběhu zpracovávání, způsob, kterým se doklady kontrolují během zpracování a konečně se zde volí mezi zaúčtováním platným buď pro celé Vario, nebo zaúčtováním platným pouze pro vybranou knihu. A právě v těchto dvou dialozích jsme provedli úpravy, se kterými vás chceme seznámit.

Vario novinky Do dialogu Další možnosti zaúčtování jsme přidali volbu Seskupovat podle účtu. Dosud bylo možné seskupovat položky při zaúčtování jen podle Střediska a/nebo Zakázky. Pokud jste střediska a zakázky nepoužívali, mohlo být původní nastavení seskupování matoucí. 

V okně Další možnosti zaúčtování přibyla nová volba Seskupovat podle účtu

Obrázek: V okně „Další možnosti zaúčtování” přibyla nová volba „Seskupovat podle účtu”

 

Pomocí nabídky pole Kniha ComboBox - Nabídka se nastavuje chování účtovací funkce pro konkrétní knihu. S tímto vydáním se mění logika nastavení pro knihu. 

Původně nastavení fungovalo takto: 

  • Jestliže po výběru knihy bylo zaškrtávací pole jednotlivých položek zaškrtnuté, znamenalo to, že pro danou hodnotu platilo Globální nastavení. Pokud uživatel zaškrtnutí zrušil, mohl zadat hodnotu platnou pouze pro tuto knihu.

Vario novinky Nyní platí, že:

  • Nastavení platná pro knihu se zpřístupňují zaškrtnutím výběru u dané skupiny nebo nastavení. Pokud není skupina v nastavení pro knihu vybraná, platí pro danou skupinu Globální nastavení.

V okně Další možnosti zaúčtování se změnila logika nastavení platná pro knihu

Obrázek: V okně „Další možnosti zaúčtování” se změnila logika nastavení platná pro knihu

Účetnictví

Dočasné snížení sazby DPH pro Lucembursko

Zaktualizovali jsme sazby DPH pro Lucembursko (LU) na základě dočasného snížení základní, přechodné a snížené sazby o 1 %. Pro rok 2023 platí pro Lucembursko sazby: 16 %, 13 %7 %3 %. Od roku 2024 se sazby vrátí na původně platné (17 %, 14 %, 8 % a 3 %).

Číselník ke kontrole nastavených hodnot DPH otevřete například z menu Možnosti Varia → Číselníky → Sazby DPH → Možnosti číselníku  Hodnoty číselníku…  

Hodnoty dočasných sazeb DPH Velkovévodství lucemburského spatříte v okně Sazby DPH

Obrázek: Hodnoty dočasných sazeb DPH Velkovévodství lucemburského spatříte v okně Sazby DPH

Účetnictví

Účtový rozvrh

Při vytvoření nového rozvrhu podle rozvrhu z předchozích let se nyní kopírují uživatelské údaje Údaj 12 do nového rozvrhu.

Obecné doplňky Vario

SMS Brána

V doplňku SMS Brána, který slouží pro zasílání krátkých textových zpráv z Varia prostřednictvím služby pro hromadné zasílání SMS Connect, se objevovala chyba „Overflow”. Chybu jsme opravili v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 21. 02. 2023 do 27. 03. 2023:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY