Souhrn změn ve vydání 20210222

vydání: 20210222 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210222. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Doplňkové řešení Import Rossum-Elis

Vyvinuli jsme nové doplňkové řešení Import Rossum-Elis, které využijete pro import analyzovaných dokladů ze systému Rossum-Elis. Jedná se o obecný doplněk Varia, který se spouští na vyžádání uživatele.

 • Systém Elis firmy Rossum využívá prvky umělé inteligence k automatickému načítání informací z faktur. Podstatou této technologie je takzvané kognitivní vytěžování dat. To funguje úplně jinak než tradiční technologie na trhu, u kterých se typicky setkáte s nutností ručně vytvářet šablony a pravidla pro jednotlivá pole.

Cílem doplňkového řešení Import Rossum-Elis spolupracujícího se systémem Elis firmy Rossum je zrychlit práci lidí, poskytnout firmám větší flexibilitu a spolehlivost. Zaměstnanci se pak mohou soustředit na složitější úkoly nebo úkoly vyžadující kreativitu.

Podrobné informace o instalaci, licencování a ovládání doplňku naleznete v dokumentu Napoveda Import Rossum-Elis.

Nový doplněk obsahuje jak nezbytné základní nastavení, tak i volitelné rozšíření rozsahu importovaných dat

Obrázek: Nový doplněk obsahuje jak nezbytné základní nastavení, tak i volitelné rozšíření rozsahu importovaných dat

iDoklad

Přehlednější import

Vario konektor iDoklad již delší dobu podporuje integraci s online fakturačním systémem iDoklad. Aktuální vydání přináší vylepšení v oblasti importu.

 • Import je indikován novým dialogem, který zobrazuje informace o průběhu. První ukazatel informuje o celkovém průběhu a druhý upřesňuje aktivitu v rámci dané kategorie stahovaných dat. Dialog uživateli umožňuje pokračování práce s Variem, ale Vario není možné ukončit, dokud import neskončí.

Souběžně s aktualizací Varia si nezapomeňte zaktualizovat také integrační služby AVIS.

Díky novému oknu s ukazateli průběhu stahování máte přehled o detailu každé importní položky

Obrázek: Díky novému oknu s ukazateli průběhu stahování máte nyní přehled o detailu každé importní položky

Výroba

Plánování výrobních zakázek

Vylepšili jsme dialog Plánovací tabule pro plánování výrobních zakázek. Původní název příkazu „Plánovací tabule – výrobní zakázky” z menu Nástroje agendy, kterým se otevírá, jsme přejmenovali na Plánování výrobních zakázek. Změny se dočkal také název příkazu pro plánování zdrojů, starší pojmenování „Plánovací tabule – zdroje” jsme v nabídce Nástroje agendy nahradili výstižnějším Plánování zdrojů.

Dialog Plánovací tabule (pro plánování výrobních zakázek) se nově otevírá přes celé okno pracovní plochy podobně jako u Plánování zdrojů. Uživatelským benefitem je nyní pohled na větší množství dat naráz a možnost přepínat mezi ostatními dialogy. Informativní a grafické zobrazení je situováno do dvou záložek, takže se teď snadno přepnete z jednoho pohledu na výrobní zakázky do druhého. Grafické zobrazení navíc vždy zobrazuje data podle informativního zobrazení a respektuje nastavení filtrů řazení apod.

Další neméně důležitá vylepšení

 • Dialog Plánovací tabule (pro plánování výrobních zakázek) disponuje kalendářem pro snadnější ovládání grafického zobrazení.
 • Přidali jsme nové parametry pro plánování zakázek do nabídky pole Zdroje:
  • Neomezeně
  • Podle nastavení zdroje
 • Přibylo pole Akceptovat plánovací interval položky výrobní zakázky.
 • Na položku výrobní zakázky jsme přidali pole Datum zahájení (pokud pole nevidíte, použijte funkci zobrazovat skryté sloupce).

Všechny změny jsme přehledně shrnuli a vysvětlili v aktualizovaném dokumentu Napoveda Plánování výrobních zakázek.

Pracovní prostředí pro plánování výrobních zakázek nyní zobrazuje více dat a umožňuje přepínat mezi informativním a grafickým znázorněním

Obrázek: Pracovní prostředí pro plánování výrobních zakázek nyní zobrazuje více dat a umožňuje přepínat mezi informativním a grafickým znázorněním

Účetnictví

Slovenské přiznání k DPH (verze Priznanie k DPH SK)

K dispozici je nová verze formuláře daňového přiznání pro slovenské DPH, který je platný od ledna 2021.

Změny v systému Vario

Doklad

Náklady na zpětný odběr

V lednovém vydání Varia jsme do detailu záznamu Produkt na kartu Obecné v agendě Katalog přidali pole Náklady na recyklaci. Vario tak naplnilo požadavek nové legislativy a do daňových dokladů promítne náklady na recyklaci při zpětném odběru. Tyto náklady jsou udávány odděleně a za jednotku ks nebo kg.

Nové pole Náklady na recyklaci v detailu záznamu Produkt na kartě Obecné – hodnota je vždy uváděna za kus či kilogram

Obrázek: Nové pole „Náklady na recyklaci” v detailu záznamu Produkt na kartě Obecné – hodnota je vždy uváděna za kus či kilogram

Tisk údajů o zpětném odběru odpadu

Standardní tiskové formuláře: faktury, pokladní dokladyúčtenky jsme doplnili o výpis nákladů na recyklaci za produkty z daného dokladu. Výpis je seskupen za částku nákladu na recyklaci a s informací, na kterých řádcích se tento náklad nachází.

V aktuálním vydání došlo ke změně údajů při tisku.

Tisk textu těchto údajů na dokladech o zpětném odběru odpadu jsme v tomto vydání aktualizovali.

 • Text „Náklady na recyklaci za jednotku” jsme změnili na Náklady na zpětný odběr (bez DPH).
 • U každého údaje se rovněž tiskne základní jednotka.
 • Aktualizace 20240513: Doklad: Příspěvek na recyklaci.
Příklad
Text ve vydání 20210113 Náklady na recyklaci za jednotku: 100,00 Kč (ř. 1, 4, 5); 200,00 Kč (ř. 2); 300,00 Kč (ř. 3)
Text ve vydání 20210222 Náklady na zpětný odběr (bez DPH): 100,00 Kč/kg (ř. 4); 100,00 Kč/ks (ř. 1, 5); 200,00 Kč/mj (ř. 2); 300,00 Kč/mj (ř. 3)
Text ve vydání 20240513 Text „Náklady na zpětný odběr” uváděný na tiskových výstupech Vydané faktury (včetně cizojazyčných eng a ger) jsme změnili na Příspěvek na recyklaci. Nový text je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí České republiky.

Dokumenty

Oprávnění k propojenému dokumentu

V agendě Dokumenty jsme přidali kontrolu oprávnění čtení záznamů na odkaz propojeného souboru. Uživatelé, kteří nemají oprávnění ke čtení záznamů v knize dokumentů nebo pro použití agendy Dokumenty, neotevřou propojený dokument.

iDoklad

Změny a opravy konektoru

Vario konektor iDoklad již delší dobu podporuje integraci s online fakturačním systémem iDoklad. Vše vyžaduje údržbu, a tak v tomto vydání naleznete několik „servisních” zásahů.

 • Aktuální vydání pracuje se zaokrouhlením v podobě samostatné položky dokladu.
 • Ve výjimečných případech při dlouhotrvající synchronizaci jste se mohli setkat s chybou autorizace. V novém vydání jsme nedostatek odstranili.
 • Při importu přijatých faktur mohlo dojít k tomu, že se zařadily do nesprávného hospodářského roku. Aktuální vydání chybné řazení napravuje.
 • Při načítání dat z online fakturačního systému iDoklad jste se v poslední době mohli setkat s tím, že se do Varia žádná data nepřenesla. Chybu integrace jsme opravili.

Při aktualizaci Varia si nezapomeňte aktualizovat také integrační služby AVIS.

Servisní tikety

Vytvoření obchodního – prodejního dokladu

Při vystavování dokladu ze servisního tiketu, který se nachází v jiném než aktuálním hospodářském roku, nyní můžete vybrat rok, do kterého se mají doklady vytvořit. To se týká především funkcí:

 • Vložit na doklad – (karta Obecné záznamu Servisní tiket)
 • Vystavit výdejku (vydává se) – (karta Materiál záznamu Servisní tiket).

Účetnictví

Optimalizace zobrazení

Zobrazení Deník s účetním rozvrhem jsme optimalizovali pro hladký běh na SQL serveru.

Účetnictví

Datum zdanitelného plnění

 • Pokud uživatel Varia změnil přijatou fakturu z daňového dokladu na nedaňový, zůstala v poli Datum zdanitelného plnění dodavatele vyplněná hodnota. Nyní se nově při přepnutí na nedaňový doklad datum v tomto poli vymaže.
 • Při vystavení přijatého dokladu podle jiného přijatého dokladu se datum v poli Datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele nezkopíruje, protože toto datum se musí zadat podle nového přijatého dokladu.

Účetnictví

Kontrola dokladů v Přiznání k DPH

Při kontrole dokladů v Přiznání k DPH se mohly do seznamu dokladů s chybně vypočtenou částkou DPH dostat i doklady vystavené v cizí měně z důvodu zaokrouhlení částek přepočtených kurzem dokladu. V tomto vydání je kontrola opravena tak, aby se doklady s odchylkou danou přepočtem z cizí měny do výpisu dokladů s chybnou částkou nevypisovaly.

Vydané doklady

Účtování zálohových faktur

V tomto vydání jsme zrušili možnost účtování zálohových faktur, konkrétně:

 • V okně Zaúčtování (dokladů) v agendě Účetnictví se již nenabízí zálohové faktury k zaúčtování.
 • Příkazy místní nabídky Zaúčtovat dokladOdúčtovat doklad se nově nenabízí u dokladů typu Záloha vydaná a Záloha přijatá.

Vydané doklady

QR kód na faktuře

QR kód zobrazený a vytisknutý na faktuře může obsahovat platební i základní účetní údaje faktury zároveň. Tiskem kombinovaného QR kódu na fakturách usnadníte načtení účetních dat z faktur do účetních programů vašich zákazníků.

Z QR kódů typu QR Platba jsme vynechali údaj „Datum splatnosti”.

Údaj Datum splatnosti je volitelný údaj, není tedy třeba se obávat problémů při načítání kódů. Výsledné bankovní příkazy se v internetovém bankovnictví předvyplní všemi dostupnými údaji a obvykle se nabízí k okamžitému zaplacení.

Podle specifikace formátu je v QR kódu vždy uvedeno bankovní spojení ve formátu IBAN+BIC. Při vložení bankovního spojení „naší firmy” jsme přidali níže uvedený druhý bod s alternativním spojením:

 1. Pokud je výchozí bankovní spojení ve formátu IBAN+BIC, použije se pro vložení do QR kódu.
 2. Pokud je výchozí bankovní spojení uvedeno v českém formátu číslo účtu+kód banky, ale je zadané alternativní bankovní spojení ve formě IBAN+BIC, použije se český formát pro vložení do QR kódu.
 3. Pokud nebyla splněna ani jedena z výše uvedených podmínek, použije se funkce pro převod českého formátu do IBAN+BIC.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 27. 1. 2021 do 22. 2. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY