Souhrn změn ve vydání 20210623

vydání: 20210623 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v červnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210623. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Změna DPH režimu MOSS na OSS od 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS). Současní uživatelé zvláštního režimu MOSS budou automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního režimu OSS a budou moci využívat i nadále příslušný režim v OSS. Pokud chcete využívat další režimy OSS, potřebujete licenci OSS. Kontaktujte, prosíme, naši podporu.

Režim jednoho správního místa OSS se používá pro přeshraniční prodej služeb a nově i zboží. Důvodem rozšíření o zboží je fakt, že se od letošního roku výrazně snížil limit, od kterého je dodavatel povinen odvést DPH v cílové zemi. Řadě provozovatelů internetových obchodů tak vznikne povinnost registrovat se k DPH v několika zemích EU. Namísto těchto mnohačetných registrací však lze využít právě OSS. Novinka se tedy týká zejména provozovatelů internetových obchodů, kteří dodávají zboží a služby spotřebitelům – neplátcům DPH, do zemí EU.

Zajímat by vás mohl také článek Prodáváte zboží spotřebitelům v EU? Od 1. července 2021 se vás týká OSS.

Úpravy Varia v souvislosti s přechodem na režim OOS

V možnostech Varia v sekci Modul Účetnictví se změnilo nastavení „DPH v režimu jednoho správního místa (MOSS)” na DPH v režimu jednoho správního místa (OSS). Stávající nastavení režimu MOSS zůstává platné i pro režim OSS.

Možnosti modulu Účetnictví a nové nastavení DPH v režimu jednoho správního místa (OSS)

Obrázek 1: Možnosti modulu Účetnictví a nové nastavení DPH v režimu jednoho správního místa (OSS)

Postup při používání OSS

 • V možnostech modulu Účetnictví zvolíte CheckBox - Zatržítko DPH v režimu jednoho správního místa (OSS).
 • Vystavíte vydaný doklad s datem zdanitelného plnění od 1. 7. 2021.
 • Do dokladu vložíte kontakt odběratele. Odběratel nesmí mít vyplněné DIČ a musí mít uvedené ISO země státu v EU (DE, SK atp.).
 • Vario nastaví v seznamu pole „DPH doklad” ISO země dodavatele. Pokud nevyberete dodavatele z Adresáře, vyberte v rozbalovacím seznamu „DPH doklad” ISO země kontaktu (DE, SK atp.).
 • V položkách dokladu uvedete sazbu DPH. Nabízí se sazby příslušné země (např. 19 % pro DE).
 • V nabídce Zdanitelné plnění jsou 3 položky:
  • Zboží na dálku
  • Služba na dálku
  • Dovezené zboží
 • Položky kódem zdanitelného plnění Zboží na dálku se budou vykazovat jako zboží v hlášení pro Režim EU.
 • Položky kódem zdanitelného plnění Služba na dálku se budou vykazovat jako služba v hlášení pro Režim EU.
 • Položky kódem zdanitelného plnění Dovezené zboží se budou vykazovat v hlášení pro Dovozní režim.

Poznámka

Hlášení pro Režim mimo EU nemáme v plánu realizovat. V případě, že jej potřebujete, kontaktujte naši podporu.

Výchozí zdanitelné plnění je „Zboží na dálku”. Pokud jej chcete změnit, můžete definovat vlastní seznam plnění v možnostech zdanitelných plnění (Přiznání k DPH > Možnosti > Definice zdanitelných plnění…), kde vyplníte jen zdanitelná plnění, která používáte nebo je uvedete v pořadí, které vám vyhovuje, viz obrázek. Toto nastavení je třeba uvést pro každou zemi (tj. místo plnění) zvlášť.

Dialog Definice zdanitelných plnění a karta Uskutečněná zdanitelná plnění pro zemi s kódem DE. Nastavení je třeba uskutečnit pro každou zemi jednotlivě 

Obrázek: Dialog „Definice zdanitelných plnění” a karta „Uskutečněná zdanitelná plnění” pro zemi s kódem DE. Nastavení je třeba uskutečnit pro každou zemi jednotlivě

 

 • Pro správné účtování dokladů s novými zdanitelnými plněními nastavte předkontace (viz obrázek).
 • Okno nastavení předkontací otevřete příkazem z menu agendy Účetnictví Možnosti předkontace a střediska…
 • Na kartě Zdanitelná plnění vyberte Uskutečněná zdanitelná plnění ComboBox - Nabídka a přidejte řádky, ve kterých ve sloupci Místo plnění vyberete hodnotu <Výchozí> a ve sloupci Předkontace uvedete:
  • Zboží na dálku, Služba na dálku nebo Dovezené zboží.
 • Pokud byste si přáli účtovat DPH pro každou zemi na samostatný účet, můžete ve sloupci Místo plnění vybrat příslušný kód země a určit pro každou zemi jiné konto.

Nastavení předkontací pro nová zdanitelná plnění

Obrázek: Nastavení předkontací pro nová zdanitelná plnění

Účetnictví

Číselník sazeb DPH

V novém vydání jsme aktualizovali číselník sazeb DPH pro členské státy EU. V agendě Účetnictví jsme do menu Nástroje agendy(Agenda)/DPH přidali nový příkaz funkce Sazby DPH… a zjednodušili přístup k číselníku Sazby DPH (alternativně lze číselník i nadále otevírat z okna Možnosti Varia).

V okně číselníku Sazby DPH naleznete novou funkci CheckBox - Zatržítko Zobrazit jen platné sazby. Jejím výběrem skryjete již neplatné sazby. Podrobný popis dialogu naleznete v dokumentu nápovědy.

 • Vario nyní obsahuje aktuální sazby všech EU zemí k červnu 2021.
 • Pokud byste potřebovali zkontrolovat nebo doplnit sazby DPH, postupujte podle článku Sazby DPH v samostatném číselníku.

Do dialogu číselníku Sazby DPH jsme přidali novou funkci sloužící ke skrytí již neplatných sazeb

Obrázek: Do dialogu číselníku „Sazby DPH” jsme přidali novou funkci sloužící ke skrytí již neplatných sazeb

Mobilní Vario

Díky Mobilnímu Variu budete mít přístup k informačnímu systému i mimo kancelář. Prohlédněte si prezentaci Mobilní Vario: ERP systém Vario míří do on-linu Externí odkaz. Dokumentaci neustále rozšiřujeme.

Událostní doplněk Vario Online

Představujeme vám doplněk, který zpřístupňuje nastavení v Možnostech Varia. Tato nastavení se týkají provozu standardních agend a modulů v rámci Mobilního Varia. Dokumentaci neustále rozšiřujeme.

Obchodní příležitosti

Nová zobrazení Kalkulace

Počet zobrazení v agendě Obchodní příležitosti jsme rozšířili o dvě nové položky: zobrazení KalkulaceKalkulace po položkách, díky kterým nyní můžete na jednom místě sledovat obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou zadané v detailu záznamu Obchodní příležitosti na kartě Kalkulace.

Změny v systému Vario

Adresář

Mazání v adresáři s číselnou řadou

Jestliže jste v Adresáři se zapnutou číselnou řadou smazali záznam, zobrazilo se chybové hlášení „Invalid procedure call or argument”. V tomto vydání je chyba opravena.

Evidence majetku

Vyřazení neodepsaného majetku

Při vyřazení majetku, který není odepsán, se zkrátí daňový odpisový plán (do plánu se vloží polovina částky v roce vyřazení). Pokud jste zrušili vyřazení majetku, nedošlo k obnovení daňového odpisového plánu do stavu před vyřazením. Obnovení daňového odpisového plánu do stavu před vyřazením bylo možné pouze následným vynuceným přepočtem plánu. V tomto vydání je oprava, která zajistí, že se daňový odpisový plán přepočte ihned při zrušení vyřazení.

Personální management

Oprávnění v agendě Osvědčení a školení

V agendě Osvědčení a školení lze přidělovat či odebírat oprávnění na konkrétní funkce. Při kontrole oprávnění uživatele před spuštěním jednotlivých funkcí docházelo k záměně oprávnění Kontrola pomůcekVystavení objednávek. Nyní, pokud je v Možnosti Varia/Oprávnění agendy povoleno pouze Použití agendyKontrola pomůcek, jsou ostatní funkce (vytváření knih, kontrola kvalifikací, vystavení objednávek a odeslání objednávek) zakázány.

Účetnictví

Určení zakázky na účtu zaokrouhlení

Pokud je u účtu, na který se má zaúčtovat zaokrouhlení dokladu nastaveno „Vyžadovat zadání zakázky” a doklad obsahuje položky s více než jednou zakázkou, neurčila funkce zaúčtovaní „společnou zakázku” a doklad se nepodařilo zaúčtovat kvůli chybějící zakázce na účtu zaokrouhlení. Od tohoto vydání se v případě, že je na účtu zaokrouhlení vyžadováno určení zakázky, pro tento případ použije zakázka, která má v součtu položek dokladu za zakázku nejvyšší hodnotu.

Účetnictví

Tiskový formulář Manažerská předvaha

Tiskový formulář Manažerská předvaha tiskne zůstatky na výnosových a nákladových účtech s kladným znaménkem pro zisk (resp. výnosy) a záporným pro ztrátu (resp. náklady). V součtu je uveden hospodářský výsledek. Výnosové a nákladové účty v tomto tiskovém formuláři byly určeny třídou účtu (5 a 6). Od tohoto vydání jsou účty rozlišeny druhem (N a V). Díky této změně se do tisku zahrnou i vnitropodnikové nákladové a výnosové účty. Dále přibyla možnost tisknout částky zaokrouhlené na celé Kč.

Účetnictví

Tiskový formulář Daňová evidence

V tiskovém formuláři Daňová evidence je nedostatek místa na všechny povinné údaje. Proto jsme v tomto vydání ve sloupci Datum zamezili tisku údaje rok. Nyní se vytiskne jen denměsíc, „rok” jsme přesunuli do záhlaví a zápatí skupiny (např. leden 2021). Zeštíhlení sloupce Datum nám naopak dovolilo rozšířit sloupce Číslo dokladu a Popis.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 25. 5. 2021 do 23. 6. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY