Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200224

vydání: 20200224 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás přehled novinek v únorovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario - Souhrn změn ve vydání 20200224, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Změny v doplňku eNeschopenky

Při párování notifikací s pracovními poměry se nově spárují i pracovní poměry vzniklé před rokem 2009, které byly přihlašovány s parametrem „Činnost pro SP” nastaveným na 0 – první pracovní poměr. S tímto kódem jsou k těmto poměrům zasílány i notifikace. V některých případech je ve Variu takový pracovní poměr evidován s „Činností pro SP” 1 – první pracovní poměr, zpravidla kvůli ELDP.

Nově se v doplňku provede spárování na takovýto pracovní poměr i v případě, že v poměru je „1 – první pracovní poměr” a v notifikaci „0 – první pracovní poměr”.

Rozšíření notifikačních služeb o DPN

Po měsíci provozu notifikačních služeb ČSSZ přistoupila k rozšíření zasílaných informací.

Během února budou zasílány stávající notifikace rozšířené o nová pole a nově budou zasílány také dva nové typy notifikací.

Každý typ notifikace nově obsahuje pole Datum vzniku notifikaceId případu. Nyní mohou být zaslány nové typy notifikace:

  • ZmenaDPNInfo, pokud lékař provede v původním hlášení o DPN změnu, která se může týkat data vzniku nebo ukončení neschopnosti, adresy pobytu nebo vycházek a upřesnění důvodu neschopnosti. U adres a vycházek může být uváděn časový interval, kdy adresa pobytu nebo interval vycházek platí.
  • StornoDPNInfo, která je zaslána, pokud byla DPN ze strany ČSSZ stornována.

Pro získávání rozšířených notifikací přes VREP bylo vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2, které postupně nahradí stávající podání DZDPN20.

Pro stávající uživatele používající načítání notifikací přes doplněk Elektronická podáníVREP je tato nová verze již v provozu a po aktualizaci na toto nové vydání Varia budou těmto uživatelům po odeslání dalšího dotazu zasílány nové rozšířené notifikace.

Při načítání notifikací přes datové schránky se spuštění zasílání rozšířených notifikačních služeb ze strany ČSSZ očekává od 28. 2. 2020.

Do nové verze doplňku eNeschopenky je v tomto novém vydání zapracováno načítání nových polí, která naleznete na kartě NeschopenkaNotifikace a také v tiskových výstupech. Pokud je neschopenka stornována, zobrazí se datum storna v poli „Stornováno dne” na kartě „Neschopenka”, „Notifikace” a v tiskových výstupech. Změny obsažené v notifikacích typu ZmenaDPNInfo jsou promítnuty na kartu „Neschopenka”, kde každý záznam nadále zobrazuje poslední aktuálně načtené informace k dané DPN. Na kartě „Notifikace” se nové typy notifikací projeví jako samostatné záznamy.

Promítnutí nových typů notifikací do mzdových složek nemocí v modulu Mzdy

Nové typy notifikací se budou do mzdových složek nemocí promítat od březnového vydání. Do té doby reagujte na typ notifikace „StornoDPNInfo” odstraněním vytvořené mzdové složky nemoci. V případě notifikace „ZmenaDPNInfo” je nutné rozlišit druh změny. V případě změny data vzniku nebo ukončení DPN nebo upřesnění důvodu DPN upravte odpovídajícím způsobem mzdové složky nemoci.

V případě pochybností se obraťte, prosíme, na technickou podporu prostřednictvím aplikace Helpdesk.

Elektronická podání – komunikace s ČSSZ

Upozorňujeme ty z vás, kteří podávají e-Podání prostřednictvím VREP/APEP, že 27. 3. 2020 končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2020”. Nový šifrovací certifikát platný pro následující období roku 2020 by měl být v nejbližší době k dispozici v sekci e-Podání Ke stažení na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni. Certifikát si stáhněte do adresáře nebo na plochu vašeho PC, otevřete a nainstalujte standardním způsobem.

Po instalaci nového certifikátu proveďte jeho nastavení pro jednotlivé typy podání v doplňku Elektronická podání v dialogu „Možnosti elektronického podání” na kartě VREP v poli „Šifrovací certifikát”.