Souhrn změn ve vydání 20180925

vydání: 20180925 - verze: 14

Vážení uživatelé,

nachystali jsme pro vás pravidelný přehled změn v zářijové aktualizaci Varia. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Altus Vario má nové vychytávky, které vás chytnou:

  • Dialog Automatické předkontace výpisů podporuje práci se strukturovaným nákladovým klíčem.
  • Aktuální vydání obsahuje zcela nový HTML editor, díky kterému je formátování textů hračkou.
  • Pro usnadnění práce s přijatými fakturami a dobropisy jsme realizovali úpravu, která vypočte a vloží variabilní symbol na základě zadaného čísla dokladu dodavatele.
  • Do modulu Účetnictví přibyla významná podpora řízení a plánování – agenda Controlling.
  • Nový doplněk Definice slev umožnuje v dokladech, Prodejně a exportu používat pro výpočet slevy tabulku „Definice slev”.
  • Novinky a úpravy v modulu Mzdy publikujeme od minulého vydání v samostatném článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20180925.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Banka

Možnosti automatických předkontací

Dialog Automatické předkontace výpisů pro nastavení automatických předkontací v menu agendy Banka nepodporoval práci se strukturovaným nákladovým klíčem. Pokud tedy používáte nákladové členění v podobě nákladového klíče, víte, že práce s tímto dialogem nebyla příliš uživatelsky přívětivá. Aktuální vydání nedostatek odstraňuje. Dialog se nyní řídí nastavením nákladového členění a podle toho v dialogu pro automatické předkontace nabízí příslušný způsob výběru střediska.

Vylepšený dialog nově podporuje ukládání rozvržení v tabulce automatických předkontací a změnu velikosti okna včetně uložení jeho rozměru

Vylepšený dialog nově podporuje ukládání rozvržení v tabulce automatických předkontací a změnu velikosti okna včetně uložení jeho rozměru

Katalog

Použít HTML formátování

U některých textů evidovaných v systému Vario jsme se setkali s požadavkem na jejich formátování. Typicky se jedná například o popis zboží nebo produktových kategorií, které se pak prezentují v internetových obchodech. Pro tyto účely se ve Variu používá HTML editor, který umožňuje uložit texty včetně HTML formátování.

V závislosti na nastavení funkce UAC – User Account Control (Řízení uživatelských účtů) a dalších systémových oprávnění jste se mohli setkat s nižší spolehlivostí tohoto řešení. Aktuální vydání obsahuje zcela nový HTML editor, který těmto problémům předchází a formátování textů si můžete užívat plnými doušky.

Přijaté doklady

Variabilní symbol na základě zadaného čísla dokladu dodavatele

Variabilní symbol slouží k identifikaci plateb v tuzemském platebním styku, jeho maximální délka je 10 znaků a skládá se jen z číslic. Pro usnadnění práce na přijatých fakturách a dobropisech jsme provedli úpravu, která vypočítává a vkládá variabilní symbol na základě zadaného čísla dokladu dodavatele.

Výpočet probíhá tím způsobem, že se z čísla dokladu dodavatele vynechají všechny nečíselné znaky a výsledná číselná hodnota se vloží do variabilního symbolu. Pokud například používáte pole Variabilní symbol pro identifikaci zahraničních plateb a nový způsob zjištění variabilního symbolu vám nevyhovuje, máte možnost vrátit se k původnímu způsobu zadávání – pomocí nové volby Zachovat ve VS nečíselné znakymožnostech knih agendy Přijaté doklady.

Doplňky a řešení

Definice slev

Funkce nového doplňku Definice slev umožnuje v dokladechProdejně a exportu používat pro výpočet slevy tabulku Definice slev – namísto standardního způsobu prostřednictvím okna Slevy. Licencovaný doplněk je implementován do standardní instalace Altus Vario. Před použitím je potřeba ho aktivovat. Okno Aktivace doplňku Definice slev (obr. 1) se otevře při spuštění funkce Slevy… – za předpokladu, že máte v nastavení agendy Katalog vybrán způsob zjišťování slev Definice slev. Podrobný popis práce s doplňkem naleznete v dokumentu nápovědy Definice slev.

Aktivujte si nový doplněk Definice slev a výpočet slevy se stane hračkou!

Aktivujte si nový doplněk Definice slev a výpočet slevy se stane hračkou!

Účetnictví

Agenda Controlling

Představujeme vám řešení pro moderní finanční řízení poskytované formou standardní agendy modulu Účetnictví. Agenda Controlling ve Variu slouží zejména k vytváření plánů za zvolené období, současně ale umožňuje sledovat dodržování stanovených limitů. Plány se zadávají vždy v hospodářském roce, kterého se týkají a figurují v agendě jako jednotlivé záznamy s identifikátorem dle číselné řady.

Agenda Controlling je implementována jako doplňkové řešení Altus Vario. Instalace probíhá z Vario Shopu. Po instalaci ji naleznete v seznamu agend modulu Účetnictví. Před používáním je potřeba agendu aktivovat. S funkcemi nové agendy se můžete seznámit v dokumentech nápovědy Agenda Controlling.

Controlling čerpá informace z finančního účetnictví. Finanční analýza ale není základním nástrojem controllingu. Jestliže vás zajímá analyzovat vaše data ve Variu – získávat údaje o celkovém stavu firmy: prodejích, nákupech, platbách a finančních prostředcích na účtech, doporučujeme vám specializovaný modul Manager.

Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušné opatření

Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušné opatření

Změny v systému Vario

Adresář

Adresa na WWW

V důsledku změny podmínek poskytování produktů Google Maps jste se mohli setkat s omezenou funkčností při vyhledávání adresy v mapách. Omezená funkčnost spočívala v zobrazení překryvného vodoznaku s textem „For development purpose only”. Jako reakci na tuto změnu přinášíme úpravu, která umožňuje opět plnohodnotné využití funkce pro vyhledávání adresy na mapě.

Podobně jsme zapracovali také na funkci pro vyhledání spojení, která na některých počítačích mohla způsobit zablokování Varia. Funkci jsme přepracovali, aby už k těmto problémům do budoucna nedocházelo.

Adresu můžete vyhledat na mapě, naplánovat trasu nebo spojení k dané adrese

Adresu můžete vyhledat na mapě, naplánovat trasu nebo spojení k dané adrese

Sklad

Intrastat – změna místa plnění z EU na jinou hodnotu

Do výkazu pro Intrastat lze zapsat pouze účetní doklady s místem plnění EU. Při změně místa plnění z EU na jinou hodnotu proběhne na účetních dokladech kontrola evidence Intrastatu. Kontrola se provádí nezávisle na způsobu evidence dat, ať evidujete data položkově nebo ke hlavičce dokladu. Pokud kontrola zjistí, že je doklad zaevidovaný do výkazu pro Intrastat, zobrazí se vám dotaz, zda si přejete tento doklad z Intrastatu smazat.

  • Pokud nyní tento dotaz potvrdíte, odstraní se z evidence pro Intrastat vše, co souvisí s tímto dokladem.
  • Pokud nyní tento dotaz zamítnete, veškerá evidence Intrastatu ve Variu zůstane zachována a můžete se např. v případě nechtěné změny místa plnění vrátit k místu plnění EU a evidenci si znovu zkontrolovat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 28. 08. 2018 do 25. 09. 2018:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY