Souhrn změn ve vydání 20201215

vydání: 20201215 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do prosincového vydání Varia jsme zahrnuli všechny důležité změny vstupující v platnost počínaje lednem 2021. Udělejte si chvilku a přečtěte si o nich, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné. Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Solitea, a. s.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Solitea, a. s.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Adresář

Obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou

V tomto vydání jsme rozšířili strategii obchodní příležitosti. Vylepšení dovoluje vytvářet kalkulační nabídky a verze těchto nabídek k obchodní příležitosti.

  • Záznam Obchodní příležitosti umožňuje zapsat plánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a nově zobrazuje i objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady. Dokumentaci pro práci s kalkulacemi pro vás připravujeme.
  • Do detailu obchodní příležitosti jsme přidali tlačítko, které do pole plánované náklady načte součet pořizovacích cen z připojených zakázek.

Dialog Obchodní příležitosti na kartě Obecné jsme přehledně uspořádali a rozšířili o nové funkce

Obrázek: Dialog Obchodní příležitosti na kartě Obecné jsme přehledně uspořádali a rozšířili o nové funkce

Účetnictví

Export Předvahy do Excelu

Data z tiskového formuláře Předvaha lze nyní exportovat do Excelu pomocí speciální funkce, která se spouští tlačítkem  Exportovat do Excelu…  z okna nastavení Předvahy. Nová funkce zajistí (na rozdíl od standardního exportu z náhledu před tiskem) export všech dat, která se tisknou podle nastavení.

V dialogu Možnosti předvahy naleznete nové tlačítko pro spolehlivý export dat do Excelu

Obrázek: V dialogu Možnosti předvahy naleznete nové tlačítko pro spolehlivý export dat do Excelu

Změny

Účetnictví

Sjednocení způsobu zadávání data zdanitelného plnění s doklady typu Faktura přijatá

U dokladů typu „Dobropis přijatý” jsme sjednotili způsob zadávání data zdanitelného plnění s doklady typu „Faktura přijatá”. To znamená, že nyní se na opravném daňovém dokladu (dobropisu) uvede Datum přijetí dokladu, což nastaví hodnotu Datum zdanitelného plnění (tj. datum pro Přiznání k DPH) na stejnou hodnotu a potom se uvede Datum zdanitelného plnění dodavatele (tj. datum pro Kontrolní hlášení).

Účetnictví

Zrušení automatického výpočtu finančních rozdílů při úhradě zálohových faktur

V případě úhrady dokladu, kdy se úhrada drobně liší od částky, která zbývá uhradit, se tento drobný rozdíl započte jako finanční rozdíl úhrady. Díky tomu se vypořádávají automaticky drobné přeplatky/nedoplatky dokladů. U zálohových faktur však toto vyrovnání způsobí problém při vystavení „Daňového dokladu o přijetí platby”, protože tento doklad se musí vystavit na skutečně přijatou částku. Z tohoto důvodu jsme od tohoto vydání zrušili automatický výpočet finančních rozdílů při úhradě zálohových faktur.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 18. 11. 2020 do 15. 12. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Solitea, a. s.