Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20201118

vydání: 20201118 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v listopadovém vydání Varia. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20201118, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Mzdy v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19

Změny v tiskovém formuláři Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Nové vydání Varia je určeno zaměstnavatelům zasaženým rozhodnutím vlády o omezení provozu, kteří zpracovávají mzdy ve Variu. Aktualizace formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd reaguje na změny v programu Antivirus A Externí odkaz, které schválila vláda usnesením č. 1039. V rámci nového režimu Antivirus Plus platí pro uzavřené nebo významně omezené provozy od měsíce října až do konce roku 2020 zvýšený 100% příspěvek na vynaložené mzdové náklady vzniklé z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení provozu. Zvýšena byla také maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance na 50 tisíc Kč. Pro uplatnění režimu A Plus platí některé dodatečné podmínky. Pokud firma těmto podmínkám nevyhoví, může nadále uplatňovat náklady v režimu A. V případě, že uzavřená firma eviduje kromě překážek v práci z důvodu omezení provozu také náhrady mezd z důvodu karantény, může podat žádost o příspěvek jak v režimu A Plus, tak v režimu A.

Firmy bez omezení provozu mohou nadále uplatňovat náklady vynaložené na náhradu mezd za dobu karantény v rámci režimu A a náklady z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce v rámci režimu B, které jsou prodlouženy do konce roku 2020.

V rámci režimu A jsou nadále nabízeny i mzdové složky pro překážky v práci z důvodu omezení provozu. Tyto složky budou v tomto režimu vybírat jen firmy uzavřené vládním nařízením, které ale nesplňují podmínky pro čerpání příspěvku v režimu A Plus. Ostatní firmy budou v režimu A vybírat pouze složky pro náhrady z důvodu karantény.

Pro režim A Plus je po spuštění tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd připravena nová volba Režim A Plus – nařízení omezení provozu – 100% náhrady nákladů.

  • Po jejím výběru je možné vybrat mzdové složky překážek v práci z důvodu omezení provozu, které byly vyplaceny.
  • V dalším kroku je připraven výběr mzdových složek náhrady mzdy z důvodu karantény, pokud byly vyplaceny.

Jestliže zaměstnanec má překážky v práci z důvodu omezení provozu i náhrady při karanténě, spočítá se z částek náhrad za karanténu částka maxima režimu A v novém sloupci Maximum režimu A. Jeho hodnoty jsou započítány do celkové výše příspěvku pro stanovení maximální výše příspěvku 50 tisíc Kč a bude nově také součástí exportu.

Z dále zobrazeného přehledu pracovních poměrů, hrubých mezd, pojištění, maxima režimu A a celkových nákladů je možné provést export do MS Excel tak, jak bylo dosud obvyklé pro režimy „A” a „B”. Exportované údaje ze sloupců D až K je možné vložit do nové šablony, poskytnuté MPSV pro vyúčtování režimu A Plus s názvem Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-A-plus.xlsx.

Do dialogu tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd přibyla nová volba Režim A Plus – nařízení omezení provozu – 100% náhrady nákladů

Obrázek: Do dialogu tiskového formuláře „Antivirus – vyúčtování náhrad mezd” přibyla nová volba „Režim A Plus – nařízení omezení provozu – 100% náhrady nákladů”

 

Související dokumenty