Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200929

vydání: 20200929 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v zářijovém vydání Varia. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20200929, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Změna adres v doplňku Elektronická podání pro odeslání e-podání na ePortál ČSSZ

Dle sdělení ČSSZ došlo od 17. 9. 2020 ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které slouží pro služby e-podání na ePortálu ČSSZ. Tyto adresy budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Ve Variu se nastavení provede v rámci aktualizace automaticky. V případě, že je nutné odeslat podání před provedením aktualizace, je možné nastavit adresu ručně:

  • Spusťte doplněk Elektronická podání.
  • Klepněte na Další>.
  • Vyberte požadovaný typ podání (např. „Přehled o výši pojistného”).
  • Klepněte na Možnosti.
  • Na kartě Obecné v poli „URL adresa” zadejte text: https://epodani.cssz.cz/VREP/submission
  • Klepněte na Uložit a zavřít.
  • Pokud chcete nastavit další typ podání, vyberte ho a opakujte postup. Pokud nechcete pokračovat, zavřete doplněk klepnutím na tlačítko Storno.

Dopad rozšířeného ošetřovného na výpočet nároku na dovolenou

Zákonem č. 133/2020 Sb. byl rozšířen nárok na ošetřovné (tzv. rozšířené ošetřovné) pro rodiče dětí starších 10 let a zároveň mladších 13 let, dále na případy péče o starší hendikepované děti navštěvující školu nebo případy péče o hendikepované osoby z důvodu uzavření škol a zařízení některých sociálních služeb.

Zákoník práce však za výkon práce pro účely dovolené podle § 216 odst. 2 považuje pouze dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

Striktním výkladem zákoníku práce by došlo k nerovnému postupu zápočtu doby čerpání OČR do výpočtu nároku na dovolenou u zaměstnanců s dětmi mladšími 10 let a staršími 10 let (a dalších osob spadajících pod rozšířené ošetřovné). V souladu s §4a zákoníku práce je možné v rámci kolektivní smlouvy nebo vnitřním předpisem tuto situaci upravit ve prospěch zaměstnanců a nárok na dovolenou z titulu čerpání „rozšířené” OČR nekrátit. V tom případě není nutné v evidenci OČR ve Variu nic upravovat. V případě, že zaměstnavatel vyžaduje rozdílný dopad čerpání OČR pro děti do 10 a starších dětí do výpočtu nároku na dovolenou, je nutné provést úpravu mzdových složek OČR u těch případů OČR, které spadají pod rozšířené ošetřovné. V tom případě v jednotlivých obdobích března až června do mzdových složek „OČR” do pole Kategorie zadejte kategorii „Není výkon práce” u těch zaměstnanců, kteří pečovali o děti starší 10 let nebo o další osoby spadající pod rozšířené ošetřovné.

V uzavřených obdobích je tato úprava možná přes menu agendy Hromadné zadávání – Absence – OČR, neplacené volno, rodičovská dovolená apod.

Insolvence pevnou částkou

Vzhledem ke stoupajícímu počtu případů insolvence, kdy soud v souladu s § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona uložil plátci příjmu dlužníka, aby prováděl srážku z příjmu dlužníka pevnou částkou, přináší aktuální vydání Varia novou možnost ve zpracování insolvencí. Vario nově umožní srážku pevnou částkou stanovenou soudem. Pokud by aktuální výše příjmu dlužníka v příslušném měsíci neumožňovala provést srážku ve stanovené výši (dlužníku by zůstalo méně, než představuje částka nepostižitelná výkonem rozhodnutí), provede Vario srážku pouze v zákonné výši.

V dialogu Srážka, který se otevírá z detailu platby na kartě Platby v dialogu Pracovní poměr, v nabídce pole „Druh” přibyla položka Insolvence-pevná částka.

Po výběru volby Insolvence-pevná částka zadáte do pole „Pevná částka” soudem stanovenou pevnou částku. Při výpočtu mzdy s takto nastaveným typem srážky se provede výpočet obvyklým způsobem podle třetinového systému se zohledněním nezabavitelných částek. Pokud je částka ke sražení vyšší než pevná částka, srazí se pouze pevná částka. Pokud je částka ke sražení nižší, srazí se tato, tedy nižší než pevná. V tomto případě nedochází k převodu rozdílu mezi sraženou a pevnou částkou do dalšího období. Úhrada rozdílu je pak věcí dlužníka.

Tiskový formulář Hromadné oznámení

Do tiskového formuláře Hromadné oznámení se načítá číslo telefonu z pole „Telefon 1 z dialogu Naše firma. Pokud chcete zdravotní pojišťovně sdělit jiný kontaktní telefon, můžete v úvodním dialogu tiskového formuláře Hromadné oznámení v poli „Telefon” toto číslo telefonu přepsat.

Další úpravou v tiskovém formuláři Hromadné oznámení je změna tlačítka „Zobrazit” na  Načíst  a nové tlačítko  Zobrazit načtené . Záznamy k tisku hromadného oznámení se nově nezobrazují přímo z personalistiky, ale načítají se do lokální tabulky tiskového formuláře, takže je můžete upravovat, mazat nebo přidávat nové bez dopadu do personalistiky.

 

Související dokumenty