Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230221

vydání: 20230221 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového a jiného.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230221, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Seyfor, a. s.Divize MB, BU Vario.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou od února 2023

Od února 2023 mají zaměstnavatelé možnost za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou uplatnit 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem (dále sleva). Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nabyl účinnosti 1. 2. 2023. Zaměstnavatelé mohou v březnu 2023 při splnění všech zákonných podmínek poprvé uplatnit slevu na pojistném z mezd za únor 2023.

Prvním předpokladem uplatnění slevy je oznámit záměr uplatňovat slevu na daného zaměstnance. To je možné prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, které je ve Variu k dispozici od lednového vydání (článek nápovědy Formulář Oznámení uplatnění slevy na pojistném). Únorové vydání přináší nástroje pro zadání, kontrolu nároku a výpočet slevy. Pro reportování údajů o uplatnění slevy je připravené e-podání Přehledu o výši pojistného v nové verzi PVPOJ2023.

V souvislosti s touto změnou byly do únorového vydání roku 2023 připraveny tyto změny:

 1. Nový typ složky SP zaměstnavatele – sleva

Pro zadání a zpracování slev byl zaveden nový typ složky SP zaměstnavatele – sleva.

 1. Nové mzdové složky s typem složky SP zaměstnavatele – sleva

Pro jednotlivé zákonné důvody uplatnění slevy odpovídající písmenům ag §7a odstavce 1 zákona č. 216/2022 Sb. byly přidány tyto mzdové složky s typem složky SP zaměstnavatele – sleva a to:

 • Sleva A – starší 55 let
 • Sleva B – péče o dítě
 • Sleva C – péče o závislé
 • Sleva D – studium
 • Sleva E – rekvalifikace
 • Sleva F – zdravotní postižení
 • Sleva G – mladší 21 let

Zadání těchto mzdových složek do výchozích resp. měsíčních mzdových složek zajistí kontrolu nároku, výpočet a následné uplatnění slevy v dalších krocích zpracování mezd.

 1. Platební příkaz a zaúčtování

Zavedení nových slev prostřednictvím mzdových složek je odpovídajícím způsobem promítnuto také do vytvoření platebního příkazu a zaúčtování.

 1. Tiskové výstupy

Kromě zásadních změn v tiskovém formuláři a e-podání Přehled o výši pojistného byly pro údaje o uplatněných slevách upraveny další tiskové formuláře:

Detailní informace o způsobu zpracování slev pro částečné úvazky naleznete v novém článku nápovědy Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou.

Upravené tiskové formuláře

Související dokumenty