Souhrn změn ve vydání 20211025

vydání: 20211025 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v říjnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211025. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Novinky

Účetnictví

Přiznání k DPH vzor 23

V tomto vydání je nový vzor 23 Přiznání k DPH. Vzor 23 se použije pro přiznání za období, které začíná 1. 10. 2021. Zdanitelná plnění v režimu OSS se nově vykazují na řádku 24 (dříve 26). Podrobnosti o novém vzoru podání naleznete na webu Finanční správy.

Dialog Definice zdanitelných plnění pro nově platný vzor formuláře 23 a Vybraná plnění na kartě Řádky přiznání

Obrázek: Dialog Definice zdanitelných plnění pro nově platný vzor formuláře 23 a Vybraná plnění na kartě Řádky přiznání

Účetnictví

Dialog formuláře Zdanitelná plnění EU

Tiskovému formuláři Zdanitelná plnění EU jsme upravili dialogové okno pro zadání parametrů. Nyní se nejprve určí období, ke kterému se následně v seznamu míst zobrazí jen místa použitá v daném období. Vedle místa je zobrazen počet dokladů, které do daného období spadají.

Vylepšený dialog usnadní tisk zdanitelných plnění v režimu OSS, protože hned uvidíte, kolik dokladů v jaké zemi máte v určitém období

Obrázek: Vylepšený dialog usnadní tisk zdanitelných plnění v režimu OSS, protože hned uvidíte, kolik dokladů v jaké zemi máte v určitém období

Účetnictví

Dialogový filtr

Rozšířili jsme nabídku uložených filtrů o Dialogový filtr pro zobrazení:

  • Deník s účetním rozvrhem
  • Účetní kniha dle DUZP

Nový dialog umožňuje zadat účet výběrem ze seznamu. Pro zobrazení typu „Deník” filtruje výskyt účtu ve sloupcích pro strany „má dáti” nebo „dal”. Filtr se neukládá k rozvržení.

Výhody používání filtru „Dialogový filtr”

  • Při obnovení dat si pamatuje naposledy použité parametry. Není třeba je neustále zadávat.
  • Filtrované hodnoty lze vybírat ze seznamu.
  • Při opětovném otevření agendy Účetnictví není potřeba znovu zadávat kritéria filtru a můžete hned pracovat se všemi záznamy (do restartu Varia).

Pro vybraná zobrazení přibyl v agendě Účetnictví nový dialogový filtr

Obrázek: Pro vybraná zobrazení přibyl v agendě Účetnictví nový dialogový filtr

Servis – Předpis údržby

Výběr zdroje

Do záznamu Předpis údržby na kartě Obecné jsme implementovali dialog Výběr zdroje, díky kterému snadněji dohledáte požadovaný zdroj v poli Zdroj.  Dialog disponuje užitečnou funkcí Najít zdroj pro rychlé nalezení zdroje.

V detailu záznamu Předpis údržby je nově k dispozici dialog Výběr zdroje výrazně usnadňující vyhledání zdroje

Obrázek: V detailu záznamu Předpis údržby je nově k dispozici dialog „Výběr zdroje” výrazně usnadňující vyhledání zdroje

Změny v systému Vario

Adresář

Načtení QR kódu

V posledních letech se QR kódy staly fenoménem, a tak jsme je ve Variu využili mimo jiné i k usnadnění přenosu kontaktů do chytrého telefonu. QR vizitku si snadno zobrazíte pomocí příslušného tlačítka v detailu kontaktu, pak v detailu na kartě Osoby a též v dialogu Naše firma. V minulém vydání Varia jste se nicméně mohli setkat s problémy při načítání těchto QR kódů. Aktuální vydání chybu opravuje a vychytávku můžete opět bez problému používat.

Reklamace

Nastavení složky záznamů v agendách modulu

V možnostech agend Reklamace odběratelů a Reklamace dodavatelům chybělo nastavení pro definici složky záznamů. V aktuálním vydání jsme nastavení složky záznamů doplnili. Díky tomuto nastavení můžete například ovlivnit složku pro ukládání dokumentů souvisejících s reklamacemi.

Servis

Karta Zdroje v záznamu Servisní tiket

Tabulku seznamu zdrojů v detailu servisního tiketu jsme pro zvýšení přehlednosti obohatili o další sloupce/pole z daného zdroje.

Detail záznamu Servisní tiket na kartě Zdroje

Obrázek: Sloupce v detailu záznamu Servisní tiket na kartě Zdroje přidáte/odeberete s pomocí funkce „Zobrazit skryté sloupce…”

Skladové doklady

Kurz příjemky při částečném plnění objednávek

Při vystavení příjemky k objednávce se nastaví kurz příjemky podle kurzu faktury, pokud již k objednávce faktura existuje. To může způsobit problém v případě, že se jedná o částečné plnění a vystavujete další příjemku. Nová příjemka převezme kurz z existující faktury, ale ten již nemusí být aktuální.

V tomto vydání jsme funkci vystavení příjemky upravili tak, aby se kurz přebíral jen tehdy, pokud k objednávce existuje faktura s položkou, ke které neexistuje příjemka. Kurz se tak nebude přebírat z naskladněných faktur, u kterých se předpokládá, že se nebudou používat k fakturaci nově vystavených příjemek.

Analogická úprava platí i pro vystavení faktur z objednávek, kdy se kurz pro fakturu převezme jen v případě, že k objednávce existuje příjemka bez faktury.

Účetnictví

„Oboustranná plnění” při nastavování předkontací za přijatá i vydaná plnění

V okně možností předkontací na kartě Zdanitelná plnění se v rozbalovacím seznamu ve sloupci Zdanitelné plnění dají vybrat zdanitelná plnění a k nim lze určit účet DPH. Pro stranu přijatých zdanitelných plnění pro plnění z EUTřetích zemí se nabízí plnění jako např. „Z EU Služba” nebo „Z třetí země-služba”. Pro tato plnění je potřeba nastavit účet i pro stranu uskutečněných plnění.

Problém byl ale v tom, že v rozbalovacím seznamu se v zobrazení uskutečněných plnění tato plnění nenabízela. Plnění jste museli vypsat nebo vložit ze schránky. V tomto vydání jsme nedostatek odstranili a v rozbalovacím seznamu se nyní nabízí tato plnění pro stranu přijatých i uskutečněných plnění.

Účetnictví

Tisk zdanitelných období

Seznam období při tisku zdanitelných období byl omezený na tři roky zpětně. Pokud jste chtěli tisknout starší záznamy, nemohli jste nastavit hodnoty Datum odDatum do výběrem období, ale jen přímým zápisem do těchto polí. V tomto vydání jsme seznam období rozšířili na deset let zpětně.

Seznam období při tisku zdanitelných období je nyní rozšířen na deset let zpětně

Obrázek: Seznam období při tisku zdanitelných období je nyní rozšířen na deset let zpětně

Účetnictví

Zkopírované nastavení předvahy

Po zkopírování rozvržení Předvahy do jiné firmy (účetní jednotky) se mohlo stát, že pokus o otevření zkopírovaného rozvržení skončil chybovou hláškou „Invalid procedure or call argument”. Chyba byla způsobena tím, že uložené rozvržení mohlo obsahovat sloupce a řádky nákladového klíče, který nemusí být v cílové firmě stejný.

Nyní se při otevření rozvržení předvahy kontrolují položky nákladového klíče, a pokud chybí, jsou v rozvržení nahrazeny výchozími hodnotami.

Vydané doklady

Odeslání e-mailu metodou CDO/TLS

Pokud posíláte e-maily metodou CDO v kombinaci se zabezpečením TLS, mohli jste se setkat s chybou „Nepodařilo se zkopírovat soubor”. Chyba vznikala v případě odesílání tří a více příloh bez ohledu na jejich formát. Aktuální vydání Varia tuto chybu opravuje.

Zdroje

Karta Souvislosti

Do zobrazení Servisní tikety na kartě Souvislosti v detailu záznamu Zdroj jsme přidali sloupce „Název záznamu” a „Datum dokončení”.

Detail záznamu Zdroj na kartě Souvislosti v zobrazení Servisní tikety

Obrázek: Na kartě Souvislosti v zobrazení Servisní tikety přibyly sloupce „Název záznamu” a „Datum dokončení”

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 20. 9. 2021 do 25. 10. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY