Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2021 – II. část

vydání: 20210127 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

v souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled zde uvádíme. Tato druhá část navazuje na již publikovaný dokument Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2021 – I. část.

O novinkách, úpravách a nově provedených nastaveních v systému Vario píšeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210127. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a. s.

Obsah

Daňový balíček – Změny ve zdanění příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2021

Daňový balíček byl 31. 12. 2020 vyhlášen zákonem č. 609/2020 ve Sbírce zákonů s účinností zásadních ustanovení od 1. 1. 2021. V oblasti daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti přinesl tyto zásadní změny:

 • Zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivní sazby daně
  • 15 % sazby daně se uplatní do 48násobku (do 4násobku u měsíční zálohy daně) průměrné mzdy
   a
  • 23 % sazby se uplatní u základu daně nad 48násobek (nad 4násobek u měsíční zálohy daně) průměrné mzdy.
 • Zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč pro rok 2021, tj. na 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně), a o další 3 000 Kč pro rok 2022, tj. na 30 840 Kč (2 570 Kč měsíčně).
 • Daňová podpora peněžního příspěvku na stravování, která se uplatní již za leden 2021.

Výpočet zálohy daně s novými sazbami bez zahrnutí povinného pojistného do základu daně – tedy bez superhrubé mzdy a solidárního zvýšení – ve mzdách roku 2021 zajistí aktualizace na nové vydání. Použití nové výše základní slevy pro výpočet mezd roku 2021 zajistí vytvoření mezd po aktualizaci na nové vydání.

Nové vzory daňových tiskových formulářů pro rok 2021

Toto vydání obsahuje nové vzory tiskových formulářů pro rok 2021:

Příspěvek na stravování – Stravenkový paušál

Zákon č. 609/2020 Sb. úpravou § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmu umožnil zaměstnavatelům poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování (stravenkového paušálu), který je nově zvýhodněn osvobozením od daně z příjmů na straně zaměstnance do stanoveného limitu. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu poskytnutý podle zákoníku práce je osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 je příspěvek osvobozen do výše 75,60 Kč za jednu směnu.

V modulu Mzdy můžete pro poskytnutí příspěvku na stravování použít novou mzdovou složku Příspěvek na stravování. O jejím použití pojednává článek dokumentace Peněžitý příspěvek na stravování.

Vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou z roku 2020

Uzávěrka dovolené roku 2020 nepřevádí přečerpanou dovolenou do roku 2021 zápornou hodnotou dovolené roku 2020. Pro vrácení náhrady vyplacené za přečerpanou dovolenou roku 2020 v roce 2021 použijte mzdovou složku Přečerpaná dovolená minulá nebo vytvořte novou mzdovou složku s vlastním názvem a s typem složky Plnění – peněžité. Pro vrácení náhrady vyplacené za přečerpanou loňskou dovolenou nepoužívejte složku „Proplacená dovolená” se zápornou částkou. Tato složka je určena pouze pro řešení přečerpaného nároku v roce nároku, tzn. při ukončení pracovního poměru nebo v prosinci v rámci roční uzávěrky dovolené.

Zadání mzdové složky „Dovolená” za část dne

Nadále platí, že dovolená má být zásadně čerpána ve dnech, resp. půldnech a delších časových úsecích. Při čerpání „půldne” se odečte z nároku vyjádřeného v hodinách tolik hodin, kolik odpovídá půlce směny podle rozvrhu konkrétního pracovního dne. V hodinách bude možné čerpat dovolenou pouze ve výjimečných případech.

Při zadání mzdové složky Dovolená, která byla čerpána po dobu kratší, než je délka jedné směny, dodržujte tyto zásady:

 • Po zadání dat Platnost odPlatnost do upravte pole Dny na poměrnou část směny odpovídající hodinám čerpání dovolené dle pracovního rozvrhu pro konkrétní den. To znamená např. 0,5 dne a 4 hodiny při 8hodinovém pracovním dni, 0,5 dne a 3 hodiny při 6hodinovém atd. u standardního rozvrhu. U nerovnoměrnýchnestandardních rozvrhů s různou délkou směn zadejte také pole Hodiny, a to podle aktuálního rozvrhu daného dne (jinak se provede dopočet podle hodnoty pole Pracovní den).
 • V případě, že zadáváte dovolenou, která je čerpáním dovolené převedené z roku 2020 v delším intervalu čerpání dovolené, je možné upravit dny na kratší část směny čerpání dovolené pouze pro poslední den čerpání. Pokud k čerpání dovolené po kratší část směny došlo v jiný den než poslední, zadejte tento den do samostatné složky, tedy celý interval čerpání rozdělte do dvou nebo tří složek. V tomto smyslu se zobrazuje při editaci pole Dny odpovídající upozornění.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2020

Nařízením vlády č. 581/2020 Sb. byla stanovena nová částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2021 ve výši 637 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení vstupuje do výpočtu nezabavitelného minima při provádění exekučních srážek. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na nové vydání.

Životní minimum jednotlivce se pro rok 2021 nemění

Přes původní návrh na výrazné zvýšení částek životního minima na přelomu roku nakonec k žádné další úpravě nedošlo, takže hodnota životního minima jednotlivce pro rok 2021 zůstává nezměněna v částce 3 860 Kč.

 

Související dokumenty