Práce na dálku – paušální částka

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Mzdová složka Práce na dálku – paušální částka

V § 190a zákoníku je definována legislativní zkratka práce na dálku”, tedy práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele na základě transpoziční novely zákoníku práce dle zákona č. 281/2023 Sb. Podle přechodného ustanovení tohoto zákona musí být stávající ústní ujednání nahrazena písemnými dohodami do 1 měsíce od účinnosti novely, tedy do 1. 10. 2023.

Po uvedené novele lze řešit úhradu nákladů spojených s prací na dálku vynaložených zaměstnancem jedním ze tří způsobů:

  • hrazením prokazatelně vynaložených nákladů zaměstnanci,
  • hrazením paušální částky náhrady nákladů, nebo
  • po dohodě tak, že náhrady nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

Paušální částku náhrady nákladů bude zaměstnavatel hradit jen, jestliže se na tom dohodne (s odbory nebo se zaměstnancem) nebo tak stanoví vnitřním předpisem. Částku upravuje vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023, na základě údajů od Českého statistického úřadu. Pro zbytek roku 2023 částka činí 4,60 Kč za každou započatou hodinu výkonu práce na dálku. Od 1. ledna 2024 činí 4,50 Kč za hodinu práce.

Pro náhradu nákladů při práci na dálku paušální částkou je možné použít typ mzdové složky Práce na dálku – paušální částka. Mzdovou složku s tímto typem složky je možné:

  • nastavit jako výchozí mzdovou složku na kartě Nastavení v dialogu Pracovní poměr,
  • zadávat při zpracování mezd v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky,
  • zadávat hromadně v dialogu Hromadné zadávání – Hodinová sazba.

Náhrada bude vyplacena násobkem hodin práce na dálku za období zadaných do mzdové složky a paušální částky přednastavené ve mzdové složce Práce na dálku – paušální částka ve výši 4,60 Kč pro rok 2023. V dialogu Mzdové složkydetailu mzdové složky (obr. 1) doporučujeme nastavit předkontaci mzdové složky pro zaúčtování příspěvku na úhradu nákladů. Pokud bude přijata nová vyhláška upravující paušální částku pro další období, nastavte v tomto dialogu také v poli Sazba hodinovou sazbu náhrady na nově stanovenou částku.

Detail mzdové složky Práce na dálku – paušální částka

Obrázek 1: Detail mzdové složky Práce na dálku – paušální částka.

 

Do této výše částka mzdové složky není předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nebude se z ní odvádět ani pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění. Částky uhrazené nad tento limit nebo při úhradě prokazatelně vynaložených nákladů jsou zdanitelným a pojištěným příjmem. Pro výplatu takového příjmu je vhodné použít odpovídající mzdovou složku s typem složky Plnění – peněžité.

 

Související dokumenty