Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2017 – I. část

vydání: 20161215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Altus Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Nové vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2017, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2017.

Během začátku roku 2017 zveřejníme další aktualizace Vario, které budou obsahovat zbývající, dosud neschválená nastavení a legislativní změny včetně aktualizovaných tiskových formulářů. Teprve s těmito aktualizacemi bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2017!

Zrušení snížené sazby minimální mzdy pro poživatele invalidního důchodu

Nařízením vlády č. 336/2016 Sb. byl zrušen § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., který stanovoval sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tedy pro poživatele invalidního důchodu. Pro zaměstnance pobírající invalidní důchod – tedy od roku 2017 – platí stejné sazby minimální hodinové mzdy a měsíční mzdy jako pro ostatní zaměstnance. Nová výše minimální mzdy pro rok 2017 je 11 000 Kč a minimální hodinová sazba je 66 Kč. Věnujte této skutečnosti pozornost při provádění čtvrtletní uzávěrky za 4. čtvrtletí roku 2016.

Zdravotní pojišťovny povinně převádějí své účty do České národní banky

Z důvodu legislativních změn převádějí zdravotní pojišťovny (ZP) své bankovní účty do ČNB. Tuto povinnost mají s účinností od února 2017. Některé ZP převod již realizovaly, další jej plánují v následujících týdnech. Zaměstnavatelé by měly účty u ČNB používat pro všechny platby zdravotního pojištění v případě VZP již od 10. 12. 2016, OZP od 1. 1. 2017, ZPMV od 1. 2. 2017.

Věnujte proto zvýšenou pozornost oznámením pojišťoven, abyste změny platebních údajů realizovali včas.

Změny účtů provádějte volbou Platby… z menu Agenda (klasický vzhled) nebo z menu Nástroje agendy (moderní vzhled) v dialogu Platební styk, na kartě Zdravotní pojišťovny – v detailu jednotlivých zdravotních pojišťoven v polích Číslo účtuKód banky.

Plánované zvýšení částek daňového zvýhodnění a změny ve zdanění příjmů v roce 2017

Vládní návrh zákona, který přináší změny ve zdanění menších příjmů bez podepsaného prohlášení a očekávané zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, dosud neprošel v poslanecké sněmovně schvalovacím procesem. Nově navrhovaná účinnost zákona je 1. 4. 2017. Částky daňového zvýhodnění tedy v prvních obdobích roku 2017 zůstávají na úrovni roku 2016. 

Nové mzdové složky

Do nabídky mzdových složek jsme přidali nový typ složky Doba neodpracovaná placená a k ní mzdovou složku Studijní volno. Nový typ složky umožňuje evidovat dny neodpracované, ale placené doby. Složka je vhodná pro evidenci dnů například studijního volna, SickDays apod. Při použití měsíční mzdové složky s novým typem složky se v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky do pole Údaj 1 složky vloží informace, kolik dnů dané složky bylo čerpáno před aktuálním obdobím.

Hodnota normativních nákladů na bydlení

Tradiční hodnotou, jejíž novou výši s koncem roku očekáváme, je částka normativních nákladů na bydlení, která ovlivňuje výši nezabavitelné částky při exekučních a dalších srážkách. Nová výše pro rok 2017 nebyla na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí k datu tohoto vydání zveřejněna. Aktuální hodnotu zapracujeme do následujícího vydání.

Výpočet mezd s exekučními srážkami tedy provádějte až po aktualizaci na lednové vydání.

Změny v tiskových formulářích

ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím nezveřejnilo vzor "Oznámení o plnění povinného podílu" za rok 2016. Nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016 je však známa a v nejbližších dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novou hodnotu jejího 2,5násobku jsme zapracovali do tiskového formuláře ZPS pro rok 2016. Pokud dojde ke změnám v samotném Oznámení – zapracujeme je do lednového vydání.

Přehled o platbě pojistného

Tiskový formulář nově umožňuje volbou Všechny pojišťovny vytisknout přehledy na všechny zdravotní pojišťovny najednou.