Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200421

vydání: 20200421 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v dubnovém vydání Varia.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario - Souhrn změn ve vydání 20200421, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Nová výše částky životního minima jednotlivce od dubna 2020

Nařízením vlády č. 61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima s účinností od 1. dubna 2020 činí částka životního minima jednotlivce 3 860 Kč. Částka životního minima jednotlivce vstupuje do výpočtu nezabavitelných částek při provádění exekučních srážek. Nová hodnota se uplatní poprvé ve zpracování mezd za duben 2020. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na vydání 20200330 nebo vyšší.

Pro zpracování mezd s exekucemi za duben 2020 je tedy aktualizace na nové vydání nezbytná.

Tiskový formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Nový tiskový formulář slouží jako podklad pro vyplnění formuláře „Jmenný seznam zaměstnanců”, který je součástí Měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd, tedy druhého kroku státního programu na podporu zaměstnanosti „Antivirus” (viz článek nápovědy Formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd). Tiskový formulář Varia najdete v agendě Mzdy ve skupině Výkazy. Údaje z tohoto výstupu je možné po exportu do aplikace MS Excel kopírovat přes schránku přímo do šablon Jmenných seznamů zaměstnanců.

Dle informací na stránkách MPSV k 20. 4. 2020 je „realizace podpory nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.”

Dřívější podmínka doručení vyúčtování nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období byla tedy zmírněna. Nicméně doporučujeme sledovat aktuální informace na webu MPSV Externí odkaz.

Ucelené informace o změnách v modulu Mzdy v souvislosti s pandemií najdete v článku Mzdy v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19.

Informace o karanténě v notifikacích systému eNeschopenka ČSSZ

Dle pokynu ČSSZ by lékaři měli uvádět do hlášení o DPN údaj o karanténě textem „Karanténa” v poli Poznámka. Z praxe je zřejmé, že ne všichni lékaři se tímto doporučením řídí nebo text neuvádějí ve správném formátu. Při načítání notifikací doplňkem eNeschopenky jsou akceptovány tvary „Karanténa”, „Karantena”, „KARANTÉNA” a „KARANTENA”. V ostatních případech, nebo pokud není doplněk eNeschopenky používán, je možné do vytvořené měsíční mzdové složky nemoci zadat ručně do pole Kategorie kategorii „Karanténa”. Tím se zajistí, že se při výpočtu mzdy do mzdové složky „Náhrada při DPN” do pole Údaj 1 vloží text „Karanténa”. To je nezbytný předpoklad, aby byla tato náhrada mzdy zahrnuta do tiskového formuláře Antivirus – Vyúčtování náhrad mezd.

Navazující dočasná pracovní neschopnost a karanténa v měsíčních mzdových složkách

Dočasná pracovní neschopnost a karanténa jsou dvě samostatné sociální události, na základě nichž se poskytuje dávka nemocenského pojištění. Nárok na nemocenské a na jeho poskytování jak z důvodu pracovní neschopnosti, tak z důvodu karantény se musí posuzovat samostatně. Z obou tedy náleží za prvních 14 kalendářních dní náhrady mzdy. V případě bezprostředního navázání mají mít ve Variu obě měsíční mzdové složky běžné nemoci a karantény (nebo složky nemoci s kategorií Karanténa) rozdílná data v Práce neschopen od.

Pokud tomu tak není, upravte ve druhé, tedy navazující mzdové složce pole „Práce neschopen od” na datum začátku druhé události. Tím dojde k proplacení náhrady mzdy i v druhé události. Pokud došlo k neproplacení náhrady mzdy v předchozím období, je možné náhradu mzdy doplatit složkou „Náhrada při DPN – oprava”. V případě karantény zadejte do této opravné složky do pole Kategorie kategorii „Karanténa”.

I k druhé události v případě jejího trvání více než 14 kalendářních dnů, odešlete podklady k proplacení nemocenských dávek prostřednictvím tiskového formuláře „Příloha k žádosti o dávku”.

Notifikace k DPN vzniklým po skončení zaměstnání

Vzhledem ke zjištění, že v některých případech jsou zaměstnavatelům zasílány notifikace i v případě dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény začínajících po skončení poměru, doporučujeme těmto notifikacím věnovat také pozornost. Zaměstnavateli slouží tyto notifikace jako informace o tom, že k takovéto DPN nebo karanténě bude poskytovat podklady k výplatě nemocenských dávek formou zaslání přílohy k žádosti, obvykle na žádost ČSSZ. Do měsíčních mzdových složek by se složky takovéto DPN neměly promítat. Pokud k tomu dojde, je nutné takovou složku z měsíčních složek odstranit.

 

Související dokumenty