Souhrn změn ve vydání 20210331

vydání: 20210331 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v březnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210331. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Deník událostí

Nabídka pole Jméno

V detailu záznamu Událost deníku je umístěno pole Jméno, z jehož nabídky lze vybrat jméno osoby pro jednání, telefonní kontakt, reklamaci a podobně. V seznamu se standardně nabízí seznam osob z naší firmy (účetní jednotky). Pokud je záznam deníku vytvořen nad nějakým záznamem, který obsahuje údaj Kontakt nebo Firma, nabízí se v seznamu pole Jméno osoby naší firmy a nově i osoby daného kontaktu.

Do události deníku můžete vybírat z osob naší firmy nebo nově za protistranu

Obrázek: Do události deníku můžete vybírat z osob „naší firmy” nebo nově za protistranu (pokud záznam obsahuje údaj Kontakt nebo Firma)

Evidence majetku

Evidenční karta majetku

Tiskový formulář Majetek jsme upravili tak, aby se dal použít jako evidenční karta majetku. Doplnili jsme název formuláře, datumčas tisku, název účetní jednotky a vylepšili celkový design formuláře.

Vylepšili jsme přehlednost a vzhled tiskového formuláře Majetek tak, aby se dal použít jako evidenční karta majetku

Obrázek: Vylepšili jsme přehlednost a vzhled tiskového formuláře Majetek tak, aby se dal použít jako evidenční karta majetku

Rozšíření skladu

Kontrola výdeje dle zakázky nebo faktury

Agenda Rozšíření skladu tvoří společně s aplikací Mobilní skladník ucelené řešení pro zefektivnění skladových operací. Obě části řešení pracují se seznamy produktů. Finální vyřízení těchto seznamů a provedení příslušných skladových operací probíhá obvykle prostřednictvím detailu seznamu v agendě Rozšíření skladu.

Mezi funkce této agendy jsme přidali průvodce, který umožňuje hromadné vyřízení seznamů a tím uživateli výrazně ušetří čas. Novou funkci jsme umístili do nabídky Nástroje agendy › Vyřízení kontroly výdeje a prodeje ze skladu › Kontrola výdeje dle zakázky nebo faktury. Podrobnou dokumentaci připravujeme.

Mezi funkce agendy Rozšíření příjmu jsme přidali nového průvodce pro hromadné vyřízení seznamů

Obrázek: Mezi funkce agendy Rozšíření příjmu jsme přidali nového průvodce pro hromadné vyřízení seznamů

Změny v systému Vario

Evidence majetku

Hromadné funkce majetku

Dialogy s výběrem záznamů majetků pro hromadné operace jsme v tomto vydání vylepšili. V designu oken přibyla v pravém dolním rohu místní nabídka se základními režimy velikosti okna. Vertikální a horizontální rozměr okna změníte plynulým tažením myši za pravý dolní okraj – za prvek označený třemi tečkami. Přesunete-li kurzor myši nad tento prvek, ukazatel se změní na oboustrannou šipku a funkce je aktivní. Za současného stisknutí tlačítka myši a tažením oboustranné šipky docílíte změny velikosti okna všemi směry.

Změny velikosti (provedené tažením myši) se po uzavření dialogu nově ukládají. Změníte-li velikost okna pomocí příkazů místní nabídky, hodnoty rozměrů okna se neukládají.

Rozměry dialogů pro hromadné operace nyní pohodlně změníte tažením za pravý spodní roh, ale i pomocí místní nabídky

Obrázek: Rozměry dialogů pro hromadné operace nyní pohodlně změníte tažením za pravý spodní roh, ale i pomocí místní nabídky

Evidence majetku

Odpisy do interních dokladů

Při vystavení dokladu majetku nebyly brány v potaz výchozí hodnoty položek interního dokladu nastavené pomocí šablony v knize majetku. Od tohoto vydání se šablony v položkách dokladu aplikují.

Obaly

Čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM

Čtvrtletní výkazy EKO-KOM o používaných obalech se od nového roku již nedají zasílat ve verzi 2.54.

V systému vykazování došlo k zásadním změnám a rozšířením, které musíte promítnout do definic obalů ve svém katalogu produktů.

V dialogu Katalog – obaly přibyla nová funkce Definice obalů

Obrázek: V dialogu Katalog – obaly přibyla nová funkce „Definice obalů”

 

Z výše uvedených důvodů jsme zpřístupnili definici obalů, abyste si mohli doplnit nové rozměry výkazů:

  • Barva (trasparentní, průhledné barevné, průhledné nebarevné, barevné, neprůhledné barevné)
  • Nápoje (obsahují nápoje, neobsahují nápoje)
  • Recyklát (primární, recyklát)

Rovněž upozorňujeme na to, že došlo ke změnám rozlišování u prodejních obalů z hlediska objemu.

V agendě Katalog máte k dispozici nové zobrazení Obaly – výkaz za období, které sumarizuje hmotnosti obalů dle definice a množství z prodejních dokladů. Exportem do Excelu a vytvořením kontingenční tabulky získáte hodnotný podklad pro vyplnění nového výkazu EKO-KOM.

Účetnictví

Tisk v cizí měně

Tiskové formuláře Předvaha, Hlavní kniha, Hlavní kniha (pohyby na účtu)Přehled zúčtování umožňují tisk v cizí měně. Do sestav v cizí měně vstupovaly jen záznamy, kde daná měna byla uvedena v hlavičce dokladu. Pokud doklad nebyl v dané měně, ale obsahoval jen určité položky v měně, tyto položky se do tisku nedostaly.

V tomto vydání jsme tisk opravili tak, aby do sestav vstupovaly i položky z těchto dokladů. Úprava se týká tisku jen v cizí měně, částky v CZK by neměla nijak ovlivnit.

Účetnictví

Zaúčtování skladových dokladů

Opravili jsme chybu „Invalid use of null”, která se mohla objevit při zaúčtování skladových dokladů bez vazby na produkt v katalogu. Skladové doklady bez vazby na produkt v katalogu se mohou do účetnictví dostat při importu dokladů k zaúčtování se zakázanou volbou Importovat Katalog.

Účetnictví

Aktualizace číselníku CZ-NACE

V přiznání k DPH jsme zaktualizovali číselník CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností Externí odkaz) a doplnili jsme do něj položky na 1. a 2. úrovni členění.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 22. 2. 2021 do 31. 3. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY