Mzdy – Nastavení roku 2023

vydání: 20221215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2023 jsme vydali aktualizaci systému Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2023 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd.

K datu tohoto vydání nejsou definitivně schváleny některé důležité parametry výpočtu mzdy pro rok 2023 jako je minimální mzda, výše normativních nákladů na bydlení a životního minima. Nastavení těchto hodnot a další novinky roku 2023 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální. 

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20221215 znemožněno vytváření mezd kromě záloh v Průvodci vytvořením mezd a znepřístupněn Výpočet mzdy v roce 2023.

Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Pro kompletní nastavení modulu Mzdy pro rok 2023 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Varia na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2022).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Varia na další vydání, která budou k dispozici v průběhu ledna 2023.


1. Aktualizace softwaru Vario

 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2023.
 • Všechny výpočty mezd pro rok 2023 provádějte na aktualizovaném vydání Varia!
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci na toto vydání s nastavením roku 2023.
 • Stáhněte si aktuální vydání Vario (vydání 20221215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení tohoto vydání jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2022 po zpracování mezd za prosinec spusťte:
  • v agendě Mzdy z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz Dovolená… vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky nového rokuNenastavené nároky, Neomluvená absence, Rozdílný nárokPřečerpaný nárok.
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Nastavte parametry pro vytvoření nových a dříve vytvořených nároků. Klepnutím na tlačítko Provedení roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2023.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené.
 • Doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2023, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2023 – v dialogu Mzda na kartě Obecné klepněte na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

Více informací o roční uzávěrce dovolené roku 2022 naleznete v článku nápovědy Dovolená od roku 2021.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2023 oproti roku 2022

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu takto:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM SVÁTEK
01. 01. 2023 Den obnovy samostatného českého státu
07. 04. 2023 Velký pátek
10. 04. 2023 Velikonoční pondělí
01. 05. 2023 Svátek práce
08. 05. 2023 Den vítězství
05. 07. 2023 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2023 Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2023 Den české státnosti
28. 10. 2023 Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. 12. 2023 Štědrý den
25. 12. 2023 1. svátek vánoční
26. 12. 2023 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
01 31 22 0
02 28 20 0
03 31 23 0
04 30 18 2
05 31 21 2
06 30 22 0
07 31 19 2
08 31 23 0
09 30 20 1
10 31 22 0
11 30 21 1
12 31 19 2

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • z menu Agenda funkci Nastavení… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2023, která činí: 235,38 Kč / 352,98 Kč / 705,78 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2022 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2023 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Způsob zaokrouhlování je upraven v souladu s metodikou MPSV.

Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda 

Nová výše průměrné mzdy činí 40 324 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2023 ve výši 48 násobku průměrné mzdy činí 1 935 552 Kč.

f) Minimální mzda

Legislativní proces návrhu nařízení vlády zahrnující zvýšení minimální mzdy není ke dni tohoto vydání ukončen (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda).

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Zákonem č. 253/2021 Sb. se s účinností od 1. 1. 2022 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 14 074 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2022 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

h) Normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce

Nastavení nových hodnot do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia po jejich schválení.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2023 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

i) Zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění pro rok 2023

Sdělením č. 320/2022 Sb. bylo vyhlášeno, že od 1. ledna 2023 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 Kč.

 

Související dokumenty