Souhrn změn ve vydání 20211215

vydání: 20211215 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do prosincového vydání Varia jsme zahrnuli všechny důležité změny vstupující v platnost počínaje lednem 2022. Udělejte si chvilku a přečtěte si o nich, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné. Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Představujeme Vario Online

Máme pro vás dárek pod pomyslný „byznys” stromeček. S radostí vám oznamujeme přírůstek do rodiny desktopového a serverového Varia. Narodilo se nové Vario Online!

Vario Online – Vyberte firmu

 • Vario je opět připraveno posouvat hranice.
 • Vyzkoušejte nejdostupnější ERP systém na trhu!
 • Díky novému Variu Online budete mít přístup k informačnímu systému i mimo kancelář. Stačí vám k tomu internet.

Vario Online – Moduly a Agendy

 • Nové Vario Online je přístupné přímo z webu, optimalizované pro mobilní zařízení. Nabídne vám funkce, které důvěrně znáte z desktopového prostředí.
 • Součástí nového Varia Online bude jako první agenda Adresář.

Jestli je pro vás svět systému Vario zatím neznámou planetou, podívejte se, co všechno umí a jak snadno se ovládá.

 • Napoveda Nápovědu, kterak s ním pracovat hezky krok po kroku, najdete u nás na webu.
 • Chcete se o novém Variu Online dozvědět více? Zavolejte nám a my váš dotaz rádi zodpovíme.

Účetnictví

Místní nabídka nad detailem účetního záznamu

Vylepšili jsme místní nabídky nad detailem účetního záznamu v agendě Účetnictví. Nově se obsah příkazů mění dynamicky podle typu účetního záznamu a případně podle pole, nad kterým je nabídka otevřena. Příkazy místních nabídek jsou díky tomu přehledné a intuitivní.

Místní nabídka účetního dokladu

Místní nabídka se nyní mění podle kontextu:

Místní nabídka nad zaúčtovaným dokladem     Místní nabídka nad dokladem deníku
Místní nabídka nad zaúčtovaným dokladem   Místní nabídka nad dokladem deníku
 • Do nabídky jsme přidali novou položku Uzamknout doklad/Odemknout uzamčený doklad. Tato úprava zajišťuje konzistentnost nabídky s místní nabídkou nad prvotním dokladem.
 • Dále se v místní nabídce zobrazují kontextové příkazy Hledat firmu…/Otevřít firmu (nad polem Firma a Název firmy) a Účtový rozvrh (nad polem Konto dokladu).
 • Z místní nabídky jsme odstranili příkaz Lupa (ale nadále jej vyvoláte stiskem kombinace kláves SHIFT+F2).
 • Položky Číselník k poliČíselník editace… se zobrazují kontextově jen pro pole s uživatelským číselníkem.

Místní nabídka položek účetního dokladu

 • Příkazy Účtový rozvrh…Rychlý součet se zobrazují kontextově (tj. nad poli Má dáti, Dal, resp. Částka).
 • Příkaz Najít a Najít a nahradit jsou nahrazeny jedním příkazem Najít a nahradit, který otevírá vylepšené okno hledání.
 • Příkaz Zobrazit skryté sloupce… otevírá vylepšené okno pro zobrazení sloupců.
 • Přibyl příkaz pro odstranění řádků.

Příkazy Hledat firmu… a Odstranit záznam se zobrazují jen u dokladů, které lze upravovat.

Účetnictví

Souhrnné hlášení k DPH

Do dialogu pro elektronický formulář Souhrnné hlášení jsme přidali novou sekci Údaje o podepisující osobě. Tyto údaje se exportují do výsledného xml souboru.

Dialog Souhrnné hlášení jsme rozšířili o oddíl pro vložení údajů o podepisující osobě

Obrázek: Dialog Souhrnné hlášení jsme rozšířili o oddíl pro vložení údajů o podepisující osobě

Vario

Aktualizace licenčního ujednání k programům Vario

Vážení zákazníci a uživatelé programu Vario, oznamujeme vám, že došlo k formálním úpravám v licenční smlouvě. Tyto úpravy reflektují skutečnost, že společnost Altus software s.r.o. fúzovala se Soliteou a.s.

Aktualizované licenční ujednání nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2021

Obrázek: Aktualizované licenční ujednání nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2021

Změny

Evidence majetku

Tiskový formulář Inventura

Do tiskového formuláře Inventura v agendě Majetek neodepisovaný jsme přidali sloupec zobrazující množství inventury (Mn. inv.).

Účetnictví

Možnosti zaúčtování

Volby parametrů v okně dalších možností zaúčtování ovlivňují účtování buď globálně, nebo jen pro jednotlivé knihy. Nastavení jednotlivé knihy však nebylo možné vrátit zpět na „globální”. V tomto vydání je zařazena oprava, která zajišťuje přepnutí jednotlivé knihy zpět na volbu „globální”.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 22. 11. 2021 do 15. 12. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario.