Mzdy – Nastavení roku 2018

vydání: 2017121501 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2018 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2018 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

Další novinky roku 2018 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální. Lednové vydání bude zahrnovat zpracování nové dávky nemocenského pojištění tzv. Otcovské a další změny v oblasti nemocenského pojištění, které nabývají účinnosti k 1. 2. 2018.

 • Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20171215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd od února roku 2018. Upozornění se objeví u prvního výpočtu mzdy za únor roku 2018 po otevření Vario.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2018 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2017).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Altus Vario na vydání, které bude k dispozici v průběhu ledna 2018.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2018 musíte provádět na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2018.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2018.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20171215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2017 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Přesuňte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2018.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2018, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2018; – v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko Dovolená.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2018 oproti roku 2017

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM NÁZEV SVÁTKU
1. 1. 2018 Den obnovy samostatného českého státu
30. 3. 2018 Velký pátek
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
1. 5. 2018 Svátek práce
8. 5. 2018 Den vítězství
5. 7. 2018 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2018 Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2018 Den české státnosti
28. 10. 2018 Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2018 Štědrý den
25. 12. 2018 1. svátek vánoční
26. 12. 2018 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
1 31 22 1
2 28 20 0
3 31 21 1
4 30 20 1
5 31 21 2
6 30 21 0
7 31 20 2
8 31 23 0
9 30 19 1
10 31 23 0
11 30 22 0
12 31 18 3

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte ze skupiny Agenda/Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2018, která činí: 175 Kč / 262,33 Kč / 524,65 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2017 bude průměrný výdělek pro výpočet „Náhrady při DPN” od 1. 1. 2018 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k „Náhradě při DPN” naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 29 979 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2018 činí 1 438 992 Kč.

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2018 činí  29 979 Kč.

f) Minimální mzda

Sbírkou zákonů č. 286/2017 je s účinností od 1. 1. 2018 zvýšena minimální mzda na částku 12 200 Kč měsíčně a 73,20 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole sekce Minimální mzda). 

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Nařízením vlády č. 140/2017 s účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 7 177 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2018 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

h) Zvýšení částky příspěvku zaměstnavatele na pojištění a částky odpočtu ze základu daně

Zákonem č. 377/2015 Sb. byl zvýšen limit daňově osvobozené platby zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně.

Zároveň se zvyšuje částka odpočtu příspěvků zaměstnance na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění ze základu daně v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč. Toto zvýšení je možné využít až v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2017, tedy v roce 2018.

ch) Normativní náklady na bydlení

Nařízením vlády 407/2017 Sb. byla stanovena nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2018 ve výši 5 928 Kč. Tato částka se použije pro výpočet nezabavitelných částek při výpočtu exekucí od ledna 2018.