Mzdy – Nastavení roku 2020

vydání: 20191215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2020 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2020 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2020.

Další novinky roku 2020 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Lednové vydání zajistí nastavení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2020, kterou aktuálně projednala vláda a bude nezbytná pro výpočet exekucí za leden 2020. V jednání je také nová výše životního minima jednotlivce. Uvedeme též očekávaný nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019.

 • Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20191215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd od ledna roku 2020. Upozornění se objeví u prvního výpočtu mzdy za leden roku 2020 po otevření Varia.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2020 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Altus Vario na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2019).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Altus Vario na vydání, které bude k dispozici v průběhu ledna 2020.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2020 musíte provádět na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2020.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2020.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20191215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2019 spusťte v agendě Mzdy z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2020.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2020, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2020 – v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko Dovolená.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2020 oproti roku 2019

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

 

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM SVÁTEK
01. 01. 2020 Den obnovy samostatného českého státu
10. 04. 2020 Velký pátek
13. 04. 2020 Velikonoční pondělí
01. 05. 2020 Svátek práce
08. 05. 2020 Den vítězství
05. 07. 2020 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2020 Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2020 Den české státnosti
28. 10. 2020 Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2020 Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. 12. 2020 Štědrý den
25. 12. 2020 1. svátek vánoční
26. 12. 2020 2. svátek vánoční

 

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
01 31 22 1
02 29 20 0
03 31 22 0
04 30 20 2
05 31 19 2
06 30 22 0
07 31 22 1
08 31 21 0
09 30 21 1
10 31 21 1
11 30 20 1
12 31 21 2

 

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled), nebo příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2020, která činí: 203,35 Kč / 304,85 Kč / 609,70 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2019 bude průměrný výdělek pro výpočet „Náhrady při DPN” od 1. 1. 2020 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Způsob zaokrouhlování je upraven v souladu s metodikou MPSV. Více informací k „Náhradě při DPN” naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

 

d) Průměrná mzda 

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 34 835 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

 

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2020 činí 1 672 080 Kč.

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2020 činí 34 835 Kč.

 

f) Minimální mzda

Návrh nařízení vlády na zvýšení minimální mzdy na částku 14 600 Kč měsíčně a 87,30 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole sekce Minimální mzda) byl projednán vládou a po podpisu premiérem by měl být do konce roku publikován ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 1. 2020.

 

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Zákonem č. 297/2017 Sb. se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 7 903 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2020 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

 

h) Normativní náklady na bydlení

Návrh nařízení vlády, který stanoví výši částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2020, je aktuálně projednán vládou. Zveřejnění nařízení vlády ve Sbírce zákonů se očekává do konce roku 2019. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia. Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2020 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

 

Související dokumenty