Souhrn změn ve vydání 20160503

vydání: 20160503 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v tomto vydání jsme pro vás připravili šikovnou funkci. Dostupná je hned z několika míst. Novinku naleznete primárně v detailu záznamu kteréhokoliv kontaktu. Do pole "Název" (kontaktu) jsme přidali tlačítko QR kód. Pokud na něj kliknete, otevře se okno s QR kódem, který obsahuje kontaktní informace daného kontaktu. Pomocí vhodné mobilní aplikace je lze načíst a uložit přímo do adresáře chytrého telefonu.

Uživatelům Varia, kteří potřebují rozdělovat částku položky dokladu do jednoho nebo více interních dokladů, jsme přichystali nový doplněk Časové rozlišení.

Změny se udály také v modulu Mzdy, který je od tohoto vydání připraven na zpracování vyšších hodnot ve mzdě kvůli zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě v roce 2016.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Nebaví vás opisování telefonních čísel?

Před několika lety se QR kód stal fenoménem. Čárový kód nové generace ukládá data ve dvou rozměrech a díky tomu umožňuje uložení většího objemu dat než je tomu u běžných EAN čárových kódů. My jsme ho v programu Vario využili k usnadnění přenosu kontaktů do chytrého telefonu. Tlačítko QR kód jsme umístili v detailu kontaktu, pak v detailu na kartě Osoby a také v dialogu Naše firma.

Vyzkoušejte si:

  • Například v detailu kontaktu klepněte tlačítko QR kód.
  • Otevře se dialog s QR kódem.
  • Velikost okna změníte pomocí ovládacího prvku v jeho pravém dolním rohu Ovládací prvek.
  • Pomocí vhodné mobilní aplikace kód načtěte a kontaktní informace si uložte do adresáře telefonu.

Ve vydaných dokladech můžete už třetím rokem využívat tiskový formulář – fakturu s QR kódem. Příjemce faktury tento kód načte prostřednictvím své bankovní aplikace v chytrém telefonu a rovnou vytvoří platební příkaz.

Detail dialogu Kontakt a QR vizitka určená k načtení do chytrého telefonu

Detail dialogu Kontakt a QR vizitka určená k načtení do chytrého telefonu.

Ostatní

Časové rozlišení

V okně Volitelné komponenty systému Altus Vario naleznete ke stažení a instalaci nový doplněk Časové rozlišení. Rozšíření je určené pro agendy Banka, Interní doklady, Pokladna, Přijaté doklady a přijde vhod uživatelům, kteří potřebují rozdělit částku položky dokladu do jednoho nebo více interních dokladů (dle střediska a data). Doplněk pracuje s částkami z pole dokladu Cena bez DPH a to pouze v české měně. Podrobný popis doplňku jsme pro vás připravili v dokumentu nápovědy Časové rozlišení.

Dialog nového doplňku Časové rozlišení

Dialog nového doplňku Časové rozlišení.

Opravy a úpravy

Mzdy

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě v roce 2016

Zákonem č. 125/2016 Sb. bylo schváleno zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 15 804 Kč na 17 004 Kč a na třetí a další dítě z 17 004 Kč na 20 604 Kč. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Nové, vyšší hodnoty budou tedy prvně použity ve mzdě za období 5 při jejich zpracování v červnu 2016.

Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Hodnoty daňového zhodnocení za období 1–4 tedy zůstanou na původní výši.

Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Zvýšení daňového zvýhodnění za počáteční období roku 2016 bude provedeno až v rámci ročního zúčtování nebo v rámci daňového přiznání.

Nastavení nových hodnot daňového zvýhodnění můžete zkontrolovat v dialogu Nastavení na kartě Daňové. V případě nutnosti zpětného výpočtu v obdobích před zvýšením je výpočtem zajištěno použití původních nižších hodnot.

V souvislosti s touto problematikou připomínáme nutnost používat pro opravy složek daňového zvýhodnění mzdovou složku Daňové zvýhodnění – oprava. Do této složky je možné zadat částku daňového zvýhodnění, které má být dodatečně uplatněno nebo mínusem částku, která byla uplatněna navíc v předchozích obdobích. Do pole Údaj 1 je možné zadat jméno dítěte, kterého se oprava týká. Použití složek "Daňové zvýhodnění – dítě", "Daňové zvýhodnění – 2. dítě" atd. není k tomuto účelu vhodné.

Před zpracováním mezd za květen aktualizujte Vario a až poté vytvořte květnové mzdy. Pokud mzdy vytvoříte před aktualizací, mzdy odstraňte a vytvořte znovu nebo zaktualizujte zvýšení daňového zvýhodnění přes Sazbudetailu mzdové složky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 19. 4. 2016 do 3. 5. 2016 uskutečnili následující změny:

Nový dokument

Doplněné dokumenty