Souhrn změn ve vydání 20200831

vydání: 20200831 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci Varia nového a jiného.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200831. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Dokumenty

Připojení dokumentu k záznamu přetažením (drag & drop)

Vkládání dokumentů různých typů k záznamům Varia je nyní jednodušší. Prostě přetáhnete soubor na kartu Dokumenty, kde jsme přichystali „přistávací” plochu pro soubor, který chcete připojit jako dokument.

Celé to funguje následovně:

  • Pokud záznam nemá ještě žádné připojené dokumenty, zobrazí se plocha pro přetažení souboru místo prázdné tabulky dokumentů.
  • Soubor, který chcete připojit jako dokument, přetáhnete myší (Drag & Drop) například z průzkumníka Windows a „upustíte” jej na prázdnou plochu.

Přetažením souboru na kartu Dokumenty jednoduše připojíte dokument k záznamu Varia

Obrázek: Přetažením souboru na kartu Dokumenty jednoduše připojíte dokument k záznamu Varia

Připojením souboru se vytvoří nový dokument

  • Typ dokumentu Vario vyhodnotí podle zvoleného typu v seznamu „Zobrazit dokumenty typu” – nebo „Příloha”, pokud jsou zobrazeny „všechny” typy dokumentů.
  • Do pole Předmět se vloží název souboru.
  • Pole Soubor bude obsahovat cestu k dokumentu. Jestliže byl vložen soubor, který se nachází ve Složce záznamu nebo ve Složce dokumentů Varia, vloží se jen daná cesta. Pokud se soubor ve složce dokumentů nenachází, zkopíruje se do Složky záznamu a vloží se cesta ke zkopírovanému souboru.
  • Kromě souborů lze přetáhnout také celou složku. V případě vložení složky se připojí všechny soubory, které složka obsahuje.

Po vložení se zobrazí tabulka dokumentů a plocha pro přetažení souboru se přesune pod tabulku

Obrázek: Po vložení se zobrazí tabulka dokumentů a plocha pro přetažení souboru se přesune pod tabulku

 

  • Vybraný dokument z tabulky karty „Dokumenty” smažete po klepnutí na tlačítko Odstranit dokument….

Primární dotaz na odstranění dokumentu z tabulky karty Dokumenty se nezměnil

Obrázek: Primární dotaz na odstranění dokumentu z tabulky karty Dokumenty se nezměnil

 

  • Pokud záznam na kartě „Dokumenty” obsahuje odkaz na propojený soubor (přílohu) a na tento soubor nevede odkaz z karty „Dokumenty” jiného záznamu, funkce se vás ještě zeptá, jestli se má smazat i soubor ze složky záznamu.
  • Adjudication První volbou smažete ze složky záznamu i propojený soubor.
  • Adjudication Druhou volbou propojený soubor ve složce zůstane zachován.

Novinkou je sekundární dotaz na odstranění či ponechání propojeného souboru

Obrázek: Novinkou je sekundární dotaz na odstranění či ponechání propojeného souboru

Obchodní příležitosti

Nové pole, číselník a karta Příležitosti

V detailu záznamu Obchodní příležitost přibylo nové pole Druh. Nemáme rádi ultimáta, ale jestli ho chcete smysluplně používat, připojte jej k číselníku.

S polem „Druh” souvisí změna v číselníku pole Stav. Ten má nyní dva sloupce. Druhý sloupec ovlivňuje – podle pole „Druh” – seznam hodnot. Pokud nic nevyplníte, daná hodnota se bude nabízet.

Nové pole Druh v detailu záznamu Obchodní příležitost a dva sloupce v číselníku pole Stav

Obrázek: Nové pole „Druh” v detailu záznamu Obchodní příležitost a dva sloupce v číselníku pole „Stav”

 

Do detailu záznamu Kontakt jsme přidali novou kartu Příležitosti („Obchodní příležitosti”). Výchoze je skryta, můžete si ji zapnout z menu „Karty…” (pravý dolní roh Ovládací prvek ). Karta zobrazuje obchodní příležitosti k danému kontaktu. Z prostředí karty lze zadat i novou obchodní příležitost klepnutím na tlačítko  Nová . Vše podstatné jsme pro vás přehledně shrnuli ve dvou článcích nápovědy: Dialog Obchodní příležitost a  Dialog Kontakt.

Z nové karty Příležitosti v detailu záznamu Kontakt nyní můžete spravovat obchodní příležitosti k danému kontaktu

Obrázek: Z nové karty Příležitosti v detailu záznamu Kontakt nyní můžete spravovat obchodní příležitosti k danému kontaktu

Účetnictví

Předvaha – Zůstatky obratově

Volbou v dialogu „Možnosti předvahy” – „Zůstatek obratově” – se zobrazí 2 sloupce zůstatku „Zůstatek MD” a „Zůstatek D”. Konečný zůstatek za účet nebo skupinu se zobrazí na jedné straně – tj. buďto ve sloupci „MD” nebo „D”. V nastavení zobrazení sloupců nyní přibyla nová volba „Zůstatek obraty MD a D”, která nepřevádí zůstatek na jednu ze stran, ale zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu „Má dáti” i „Dal”.

Nová volba Zůstatek obraty MD a D zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu Má dáti i Dal

Obrázek: Nová volba „Zůstatek obraty MD a D ”zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu Má dáti i Dal

Účetnictví

Změna zaokrouhlování daňového přiznání k DPH a výpočet v tisku Záznamní povinnost

Ve vydání 20200330 jsme publikovali změnu v zaokrouhlování částek v DPH, která zajistila, aby částky za jednotlivá plnění Vario zaokrouhlovalo nahoru. Tuto změnu nyní odvoláváme a částky v řádcích DPH bude Vario zaokrouhlovat matematicky.

Po zvážení protichůdných výkladů jsme se přiklonili k názoru, že zaokrouhlování nahoru se obecně týká výsledné daňové povinnosti, nikoli jednotlivých „mezivýpočtů” v daňovém přiznání. Z tohoto důvodu také v tomto vydání upravujeme tiskové výstupy Záznamní povinnost, ve kterých se budou součty za jednotlivá plnění tisknout nezaokrouhleně.

Změny v systému Vario

Evidence majetku

Ukazatel průběhu zpracování hromadných operací

Při provádění hromadných operací v agendě „Evidence majetku” se v okně průběhu zpracování nově zobrazuje ukazatel průběhu. Díky tomu jste lépe informováni o stavu zpracování.

Prodejna

Oprávnění ke knihám agendy Katalog

Pole se seznamem Produkt, PopisKatalogové číslo v modulu Prodejna nyní respektují nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy „Katalog”.

Servis

Plánovací tabule

Abychom vám ulehčili práci, vylepšili jsme funkce dialogu Plánování zdroje. „Plánovací tabule” si nyní „pamatuje” poslední vybrané uložené seznamy zdrojů. Po ukončení práce a následném otevření dialogu jsou tyto seznamy opět automaticky vybrány.

Zdroj

Karta Podrobnosti

Do karty Podrobnosti v detailu záznamu agendy „Zdroje” jsme přidali nové pole „Telefon” v sekci „Umístění”. Dosavadní pole „Spojení” jsme přejmenovali na „E-mail”.

Účetnictví

Zobrazení Peněžní deník

Zrychlili jsme načtení výchozího zobrazení „Peněžní deník” v agendě Daňová evidence pro uživatele, kteří mají data umístěná na SQL serveru.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 28. 07. 2020 do 31. 08. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY