Souhrn změn ve vydání 20180524

vydání: 20180524 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si novinky květnového vydání Varia.

  • Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Doba absence zaměstnance, který má nárok na dlouhodobé ošetřovné a žádá o přiznání dávky, bude ve Variu evidována novou mzdovou složkou Dlouhodobé ošetřovné.
  • Odesíláte e-Podání prostřednictvím VREP/APEP? Pozor, končí platnost certifikátu 2017 – 2018.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Nová nemocenská dávka Dlouhodobé ošetřovné

Zákon č. 310/2017 Sb. zavedl novou dávku nemocenského pojištění – dávku dlouhodobé ošetřovné Externí odkaz. Dávku lze nárokovat nejdříve 1. 6. 2018. Dlouhodobé ošetřovné lze poskytovat jen v případě, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky jak na straně ošetřující osoby, tak na straně ošetřované osoby. U ošetřující osoby jde zejména o podmínky účasti na nemocenském pojištění, u ošetřované osoby jde zejména o splnění kritérií potřeby dlouhodobé péče – musí u ní dojít k takovému zhoršení zdravotního stavu, které si vyžádá hospitalizaci po dobu nejméně 7 dnů po sobě jdoucích, a po propuštění do domácí péče je předpoklad potřeby dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 dnů.

O potřebě dlouhodobé péče rozhoduje lékař v poslední den hospitalizace vystavením formuláře „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče”. Dlouhodobé ošetřovné může být poskytováno po dobu až 90 kalendářní dnů ode dne propuštění z nemocnice. Pečující osoby se mohou v průběhu péče střídat s tím, že podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné se zjišťují jen ke dni prvního poskytování dlouhodobé péče. Poskytnutí souhlasu zaměstnavatele není pro nárok na dávku rozhodné.

Detailní podmínky nároku dávky doporučujeme nastudovat v odborné literatuře nebo v rámci specializovaných školení.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat (jako u ostatních dávek nemocenského pojištění) na předepsaném tiskopisu prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel na něj doplní údaje o výdělečné činnosti. Zaměstnavatel k žádosti přiloží „Přílohu k žádosti o dávku”. K tomuto účelu slouží nový vzor tiskového formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské dávky”, který dosud sloužil pro nemocenskou, OČR, PPM a Otcovskou.

Doba absence zaměstnance, který má nárok na dlouhodobé ošetřovné a žádá o přiznání dávky, bude ve Variu evidována novou mzdovou složkou Dlouhodobé ošetřovné. Do polí „Platnost od” – „Platnost do” a „Likvidace od” – „Likvidace do” uveďte dobu, kdy trvala péče o ošetřovaného. Do pole „Práce neschopen od” uveďte první den zahájení péče, tedy poslední den hospitalizace ošetřovaného. Nová složka musí být ukončena nejpozději 90. kalendářní den od prvního zahájení čerpání dávky.

Pokud dojde v době trvání péče k přerušení péče anebo k výkonu zaměstnání, je nutné složku ukončit a zadat novou na případné opětovné trvání péče. Nová složka bude mít s první složkou shodné pole „Práce neschopen od”, ve které uveďte datum prvního zahájení čerpání dávky.

Elektronická podání – komunikace s ČSSZ

Upozorňujeme ty z vás, kteří podávají e-Podání prostřednictvím VREP/APEP, že 12. 6. 2018 končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2018”. Nový šifrovací certifikát „DIS.CSSZ.2019” s platností od 2. 5. 2018 do 2. 5. 2019 je k dispozici v sekci e-Podání Ke stažení (Šifrovací certifikát ČSSZ  – platný do 2. 5. 2019) na adrese http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ Externí odkaz.

Opravy a úpravy

Prodejna

Vyhledání kontaktu z adresáře v okně prodeje (nákupu)

Při práci s modulem Prodejna k jednotlivým prodejům a nákupům obvykle přiřazujete kontakt. Vybraný kontakt může ovlivnit ceny produktů, výši slev a po zaplacení je kontakt vložen na výsledný prodejní doklad.

Jednou z možností výběru kontaktu je otevření dialogového okna Seznam kontaktů (dříve „Seznam firem”). V novém vydání jsme přejmenovali titulek tlačítka „Firmy” terminologicky správným názvem „Kontakty”.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 11. 05. 2018 do 24. 05. 2018:

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY