Souhrn změn ve vydání 20240214

vydání: 20240214 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si informace o novinkách v únorové aktualizaci Varia.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240214.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Nová možnost odpočtu zdaněných záloh

Naše původní řešení pro odpočet zdaněných záloh v nových sazbách DPH se ukázalo jako neodpovídající běžné praxi. Proto zvažujeme implementaci nového řešení, které by umožnilo odečítání záloh v původní sazbě DPH pro lepší srozumitelnost dokladů.

V aktuálním vydání systému Vario je již možné dosáhnout odpočtu záloh v původní sazbě DPH tím, že na faktuře uvedete fakturovanou částku s původní sazbou DPH. Upozorňujeme však, že v tomto případě je na uživateli, aby správně vypočítal základ daně podle §37a zákona o DPH. Podrobné informace o výpočtu DPH podle §37a naleznete v článku Odpočet zdaněných záloh podle § 37a ve Variu.

Součástí této úpravy je také nový příkaz Přepočítat uhrazenou zálohu, který byl přidán do kontextové nabídky pole Uhrazená záloha. Tento příkaz umožňuje výpočet řádků zdaněné zálohy. Dříve bylo možné přepočítat uhrazenou zálohu pouze odpojením záloh z faktury a jejich následným opětovným připojením.

Doklad

Detail obchodní příležitosti

Z karty Souvislosti v detailu dokladu nebylo možné otevřít detail záznamu Obchodní příležitosti. Otevírání obchodních příležitostí je v tomto vydání obnoveno.

Vydané doklady

Nesprávné zobrazení cen u dobropisů

Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu ukazuje nákupní ceny u položek s přímou vazbou na výdejky.

Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že u dobropisů se cena s DPH zobrazovala kladně a cena bez DPH záporně. Byla proto provedena úprava zobrazení, aby cena s DPH a cena bez DPH se zobrazovala záporně. Dále jsme změnili titulek pole „Výnos”, který je nově Prodejní cena. Pole „Cena za jednotku”, „Cena bez DPH” a „Cena s DPH” jsou nyní násobená znaménkem dokladu. Tato úprava by měla vyřešit problém s nesprávným zobrazením cen u dobropisů.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 29. 01. 2024 do 14. 02. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario