Souhrn změn ve vydání 20180130

vydání: 20180130 - verze: 14

Mzdy

Rozšíření okruhu příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Do prosincového vydání Varia jsme zapracovali změny ve způsobu zdanění příjmů při neučiněném prohlášení k dani, kdy nově podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně i příjmy v úhrnné výši (bez příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce) nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Naše řešení bohužel nevzalo na zřetel všechny možné kombinace nastavení souběžných pracovních vztahů a různých typů daně, což by mohlo v některých případech vést k chybnému stanovení základu srážkové a zálohové daně. V novém vydání tento stav napravujeme.

Pro zpracování mezd za leden 2018 doporučujeme aktualizovat na vydání 20180130 nebo vyšší, a to zejména v případě zpracování souběžných příjmů a nebo pracovních vztahů s typem daně „Záloha na daň”.