Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220926

vydání: 20220926 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co nového vám přináší zářijová aktualizace Varia.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220926, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s aktuální verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami

Nové vydání Varia umožňuje zaslat Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele některým zdravotním pojišťovnám elektronicky v XML formátu. Odeslání souboru přehledu je nově možné automaticky přes doplněk Datové schránky přímo z tiskového formuláře Přehled o platbě pojistného. Obdobný postup je používán pro e-podání na ČSSZ. Tato možnost je dostupná pro zdravotní pojišťovny VZP, ČPZPVoZP. (Viz také VZP ČR 20221024 Tiskový formulář Přehled o platbě pojistného.)

Pro ostatní zdravotní pojišťovny, které nepřijímají přehled v XML formátu, můžete nadále používat odeslání přehledu:

 • PDF předem nastavenou Akcí Poslat e-mail pro jednotlivé zdravotní pojišťovny z agendy Mzdy
 • PDF z náhledu tisku funkcí Odeslat e-mailem
 • z náhledu tisku funkcí Export do souboru

Otevřít v interaktivním PDF

Nově je dále pro všechny zdravotní pojišťovny zpřístupněna možnost otevřít přehled v interaktivním PDF konkrétní zdravotní pojišťovny.

Pro účely elektronického odeslání a zobrazení v interaktivním PDF přibyla do úvodního dialogu tiskového formuláře Přehled o platbě pojistného:

Aktuální podoba dialogu Přehled o platbě pojistného – odeslání souboru XML některých zdravotních pojišťoven nyní probíhá automaticky přes doplněk Datové schránky přímo z tiskového formuláře

Obrázek: Aktuální podoba dialogu Přehled o platbě pojistného – odeslání souboru XML některých zdravotních pojišťoven nyní probíhá automaticky přes doplněk Datové schránky přímo z tiskového formuláře

Elektronické podání

Pro odeslání formuláře elektronicky klepněte v úvodním dialogu po výběru pojišťovny na tlačítko  Elektronické podání .

Zobrazí se dialog Tiskový formulář elektronicky.

 • Volba Export xml souboru vytvoří XML soubor, který lze odeslat nástroji mimo Vario.
 • Volba Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání není přístupná.
 • Volba Nová zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor XML se automaticky přidá na kartu Dokumenty jako příloha nové zprávy.

Dialog Tiskový formulář elektronicky slouží pro výběr metody odeslání formuláře Přehled o platbě pojistného

Obrázek: Dialog Tiskový formulář elektronicky slouží pro výběr metody odeslání formuláře Přehled o platbě pojistného

Otevřít v interaktivním PDF

Pro zadání adresáře a názvu souboru využijte v úvodním formuláři pole Složka souboruNázev souboru. Zadaná složka souboru je následně uložena pro každou firmu resp. číslo dat pro použití v dalším období. Název souboru je generován automaticky a obsahuje:

 • zkratku názvu formuláře,
 • číslo pojišťovny,
 • rok a období přehledu,
 • verzi 1 nebo 2 pro řádné nebo opravné vydání.

Při otevření v interaktivním PDF se po klepnutí na tlačítko  Otevřít v interaktivním PDF  může zobrazit upozornění zabezpečení, které potvrďte klepnutím na tlačítko  Povolit . Údaje o platbě pojistného zaměstnavatele se zobrazí v interaktivním formuláři, ze kterého můžete výstup nástroji aplikace Acrobat Reader např. uložit nebo vytisknout.

 • Při prvním otevření interaktivního formuláře ve vybraném adresáři se po krátké prodlevě zobrazí bezpečnostní upozorněníData z tohoto webu jsou zablokována…”.
 • Pomocí tlačítka  Volby  zobrazeného v horní části vpravo nastavte tento dokument jako důvěryhodný pro jednou nebo navždy.
 • Po nastavení této volby se údaje přehledu zobrazí v interaktivním formuláři.
 • Poznámka: Uživatelům jiných výchozích aplikací umožňujících obdobné funkce (PDF resp. XDP) se při otevření interaktivního formuláře upozornění zabezpečení nemusí zobrazit.

K otevření výstupu v interaktivním formuláři PDF doporučujeme aplikaci Adobe Acrobat Reader, která je nastavena jako výchozí pro otevření souborů PDF.

Příklad otevřeného výstupu v interaktivním formuláři PDF Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele VoZP ČR

Obrázek: Příklad otevřeného výstupu v interaktivním formuláři PDF „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele” VoZP ČR

Upravené tiskové formuláře

 

Související dokumenty