Souhrn změn ve vydání 20170620

vydání: 20170620 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v červnovém vydání Varia jsme pro vás připravili řadu novinek a vylepšení.

Co je nového?

 • Některé úpravy v tomto vydání Varia si vyžádaly zásahy do datové struktury!
 • Do číselníku Kódy DPH jsme zapsali nové hodnoty kódů platné od 1. 7. 2017.
 • Do agendy Katalog jsme přidali nový typ oprávnění pro správu ceníků a slev. S jeho pomocí nastavíte administrátorské oprávnění pro uživatele, kteří pak smějí spravovat oprávnění ostatních uživatelů.
 • Rozšířili jsme „kapacity” agendy Kursovní lístek. Od tohoto vydání agenda zvládá evidovat více různých kursů než dříve.
 • K vystavení zálohové faktury na jinou než celkovou částku už v agendě Zakázky nepotřebujete kalkulačku. Výši zálohy vyjádříte pomocí procentní hodnoty.
 • Vylepšili jsme vlastnosti funkce, která zajišťuje odesílání e-mailů přes CDO. V okně, kde se nastavují parametry tohoto klienta, můžete například nově zadat adresu do pole „Skrytá kopie”.
 • V modulu Mzdy obratem reagujeme na čerstvé vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů, který pro červencové mzdy zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě. Novému vydání by měli věnovat pozornost i respondenti ISPV.
 • Do každé dokladové agendy jsme přidali nové zobrazení. Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu.
 • Zvýšili jsme počet doplňkových řešení, která nabízíme přes Vario Shop o dvě nová pod názvy „Prodejní akce” a „Vlastní slevy”.
 • Agenda Personální management obsahuje nové funkce pro aktualizace pracovních pomůcek.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Katalog

Oprávnění k ceníkům

V tomto vydání jsme vylepšili systém oprávnění pro ceníky a slevy. Do agendy Katalog jsme přidali nové oprávnění pro správu ceníků a slev. S jeho pomocí nastavíte administrátorské oprávnění pro uživatele, kteří pak smějí spravovat oprávnění ostatních uživatelů. To znamená, že oprávnění na správu lze nastavit obecně pro všechny ceníky jen pro vybrané uživatele. Již není nutné povolovat správu ceníků pro vybrané uživatele na každém ceníku individuálně.

Zavedením tohoto nového oprávnění může nastat situace, že bude potřeba vybraným uživatelům toto oprávnění přidělit.

Pokud chcete i nadále využívat oprávnění na jednotlivé ceníky, stále máte možnost. Tuto funkčnost využijete například v případě, kdy chcete nákupčím povolit editaci jen jejich dodavatelských ceníků. Pokud nechcete mít definovaná oprávnění na konkrétní ceníky, nastavíte oprávnění centrálně v agendě Katalog.

Institut správce systému vše zastřešuje. Administrátor může vždy nastavovat oprávnění jak v Katalogu, tak u konkrétního ceníku. Pokud si nedopatřením zablokujete oprávnění k některému ceníku, administrátor vám pomůže oprávnění napravit. Podrobnější informace k nastavení oprávnění popisujeme v aktualizovaném článku nápovědy Oprávnění k ceníkům.

V dialogu Oprávnění agendy Katalog přibylo nové oprávnění Správa ceníků a slev

V dialogu Oprávnění agendy Katalog přibylo nové oprávnění Správa ceníků a slev

Kursovní lístek

Měnové kursy

Agenda Kursovní lístek nyní umožňuje evidenci většího počtu různých kursů než dříve. Díky této novince můžete snadno spravovat například importované kursy. Aktuálně k dispozici jsou tyto měnové kursy:

 • Devizy střed
 • Devizy nákup
 • Devizy prodej
 • Valuty střed
 • Valuty nákup
 • Valuty prodej
 • Celní kurs
 • Vlastní kurs
 • Kurs ECB

Viditelnost jednotlivých sloupců s kursy ovlivníte funkcí Zobrazit skryté sloupce.

V dialogu Měna agendy Kursovní lístek jsme rozšířili počet evidovaných měnových kursů

V dialogu Měna agendy Kursovní lístek jsme rozšířili počet evidovaných měnových kursů

Mzdy

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě v roce 2017

Zákonem č. 170/2017 Sb. vešlo v platnost zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17004 Kč na 19404 Kč a na třetí a další dítě z 20604 Kč na 24204 Kč pro rok 2017. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1. 4. 2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. 7. 2017.

Nové, vyšší měsíční daňové zvýhodnění v hodnotách 1617 Kč na druhé a 2017 Kč na třetí a každé další vyživované dítě budou prvně použity ve mzdách za období 7 při jejich zpracování v srpnu 2017.

Na nové vydání, které vyšší hodnoty daňového zvýhodnění od červencových mezd 2017 použije, je tedy nutné přejít nejpozději před vytvořením mezd za červenec 2017.

Pro mzdy za červen tedy stále platí hodnoty daňového zvýhodnění platné pro rok 2016, tedy 1417 Kč na druhé a 1717 Kč na třetí a další dítě. Mzdy za červen 2017 můžete vytvořit a zpracovat na předchozím i novém vydání.

Zbývající část nároku za období 1 – 6 roku 2017 (za předpokladu splnění zákonných podmínek), bude poplatníkovi poskytnuta v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.

Doplňky ISPV a ISP

Do doplňků ISPV a ISP jsme zapracovali několik změn, od kterých se očekává zpřesnění vykazovaných údajů. Změny se dotkly zejména výpočtu přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců ve firmách, kde se používá více pracovních režimů. V těchto organizacích je nutné u zaměstnanců správně evidovat údaje určující stanovenou týdenní, denní pracovní dobu a plnou denní pracovní dobu.

Jde o pole „Pracovní týden/den” a „Plný denní pracovní úvazek”. V poli „Pracovní týden” by měla být hodnota sjednané týdenní pracovní doby podle pracovní smlouvy. V poli „Pracovní den” obvyklá délka pracovního dne. V poli „Plná denní pracovní doba” daného pracovního režimu, tedy plný počet hodin dne pracovního režimu, ze kterého je úvazek zkrácen (nejčastěji 8 nebo 7,75 nebo 7,5 nebo 6).

Pozornost byla věnována také nestandardním režimům, kdy není pracovní doba rozvržena do běžného pracovního týdne Po-Pá. Vylepšení se týká také stanovení ukončení evidenčního stavu a počtu evidenčních dnů zejména v případech navazování mateřských a rodičovských dovolených s případným čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené.

Změna struktury vstupních dat šetření ISPV od roku 2017

Na základě „Programu statistických zjišťování na rok 2017” vstoupila pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat S2017. Oproti stávající struktuře vstupních dat S2016 byly do nové struktury S2017 přidány dvě nové položky, a to do věty o pracovních poměrech (MP):

 • Obor vzdělání (OBORVZD)
 • Název pracovní pozice (NAZPOZ)

Informace

 • Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. pololetí 2017 (data předávaná v červenci 2017).
 • Z technických důvodů na straně MPSV nebude položka „Obor nejvyššího dosaženého vzdělání” (OBORVZD) za 1. pololetí 2017 sbírána, v xml struktuře bude prázdný element.

V doplňku ISPV tedy bude pro 1. pololetí 2017 potřeba zajistit pouze vyplnění pole „Pracovní pozice”. Postup se odvíjí od toho, zda máte a chcete mít toto pole zadané v Pracovním poměru:

– Pracovní pozice vyplněná v Pracovním poměru

Zatrhněte v úvodním dialogu doplňku ISPV volbu „Naplnit pole pracovní pozice z Varia” a proveďte import tlačítkem Import z Varia. Načtení pole „Pracovní pozice” můžete zkontrolovat a případně upravit v tabulce „Zaměstnanci” ve sloupci „Pracovní pozice”.

– Pracovní pozice nevyplněná v Pracovním poměru

 1. Pokud chcete mít pracovní pozice vyplněné i ve Variu, otevřete v agendě Personalistika Nástroje agendy → Pracovní poměry → Hromadné úpravy → formulářové zobrazení „Pracovní poměry” a ve sloupci „Pracovní pozice” jednotlivým pracovním poměrům tento údaj zadejte. Můžete využít číselník, který nad polem otevřete klávesou F4. Pro pohodlnější vyplnění můžete sloupec „Pracovní pozice” přetáhnout blíže k názvu pracovního poměru. Po vyplnění postupujete podle pokynů v odstavci Pracovní pozice vyplněná v Pracovním poměru.
 2. Pokud chcete mít pracovní pozice vyplněné jen v doplňku ISPV, proveďte import z Varia, klepněte na tlačítko Zaměstnanci a v tabulce „Zaměstnanci” ve sloupci „Pracovní pozice” zadejte odpovídající údaj. V rozbalovací nabídce nebo na klávesu F4 se nabídnou dosud zadané hodnoty.

Formulář Nemocenské pojištění

Pokud je u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce poprvé dosaženo rozhodného příjmu až v některém z období následujícím po období nástupu, nepřenáší se do „Ohlášení o nástupu” kód zdravotní pojišťovny (ZP), protože k datu nástupu není ještě ZP evidována. Kód ZP je možné přidat výběrem ZP ze seznamu ve sloupci „Kód ZP” v dialogu Nemocenské pojištění, který se otevře po klepnutí na tlačítko Načíst a nebo na tlačítko Zobrazit načtené v úvodním dialogu formuláře.

Do úvodního dialogu jsme přidali nové zaškrtávací pole Přihlášení až k prvnímu dni období dosažení rozh. příjmu. Pokud toto pole označíte zatržítkem, zpřístupní se pole „Platnost akce ke dni”. Do tohoto pole můžete zadat datum prvního dne prvního období, ve kterém bylo prvně dosaženo rozhodného příjmu. Tzn. datum dne, od kterého je zaměstnanec nově přihlašován k ZP. V tom případě se kód ZP doplní při klepnutí na tlačítko Načíst.

Volby v nastavení formuláře Nemocenské pojištění jsme rozšířili o nové pole, které slouží k zadání data prvního dne prvního období, ve kterém bylo prvně dosaženo rozhodného příjmu

Volby v nastavení formuláře Nemocenské pojištění jsme rozšířili o nové pole, které slouží k zadání data prvního dne prvního období, ve kterém bylo prvně dosaženo rozhodného příjmu

Kódy hromadného oznámení pro zdravotní pojišťovny

Do nabídky kódů hromadného oznámení jsme přidali nové kódy SR. Tyto kódy určují zahájení a ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření. Kódy můžete použít v dialogu „Pracovník” na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Oznámení, případně přímo v tiskovém formuláři Hromadné oznámení. Z nabídky byly odstraněny kódy „V” a „W”, které se již nepoužívají.

Personální management

Aktualizace pracovních pomůcek

Agenda Personální management obsahuje novou funkci pro aktualizaci pracovních pomůcek, kterou můžete ovládat ze dvou umístění.

 1. Hromadnou aktualizaci spustíte z nabídky Nástroje agendy / Hromadná aktualizace pomůcek – pro pracovní zařazení vybraná v tabulce agendy.
 2. Aktualizaci pracovních pomůcek pouze jednoho pracovního zařazení ovládáte z detailu záznamu Personální management. Na kartu „Pomůcky” jsme umístili tlačítko Aktualizovat pracovní pomůcky.

Funkce prochází všechny aktuálně platné pracovní pomůcky, porovnává je s pomůckami u přidělené pracovní pozice a chybějící pomůcky k pracovnímu zařazení doplní.

V detailu záznamu Personální management na kartě Pomůcky naleznete nové tlačítko pro aktualizaci pracovních pomůcek

V detailu záznamu Personální management na kartě Pomůcky naleznete nové tlačítko pro aktualizaci pracovních pomůcek

Zakázky

Výpočet výše zálohy pomocí procentní hodnoty

Pokud chcete k vystavené zakázce nebo k vydané faktuře vystavit zálohu, zapíšete částku do pole „Požadovaná záloha” na kartě Součet. Klepnutím na vedle pole „Požadovaná záloha” otevřete dialog pro přidání zálohových faktur k dokladu. Zde (kromě dalších voleb) potvrdíte celou částku, nebo zadáte jinou částku.

V tomto vydání lze kromě částky zadat i procentuální vyjádření částky. Pokud tedy víte, že budete vystavovat zálohovou fakturu na 30 % částky dokladu, nemusíte počítat, kolik je výše této částky. Stačí zapsat hodnotu 30 % do nového pole v dialogu „Zálohové faktury”. Jestliže jste líní psát a vystačíte si s přednastavenými hodnotami 25, 50 nebo 75 procent, můžete je vkládat z nabídky pole „%”.

Do dialogu Zálohové faktury jsme přidali nové pole pro vyjádření výše zálohy pomocí procentní hodnoty

Do dialogu Zálohové faktury jsme přidali nové pole pro vyjádření výše zálohy pomocí procentní hodnoty

Ostatní

Odesílání e-mailů metodou CDO

Ve Variu lze posílat e-maily prostřednictvím vybraného mapi klienta. Jedním z těchto mapi klientů je SMTP server (CDO) – klient, který nevyžaduje instalaci poštovního klienta na dané stanici. Při odesílání e-mailů přes tohoto klienta však nikde ve Variu nedochází ke generování odeslané pošty. To ale znamenalo, že jste nemohli kontrolovat kopie odeslaných e-mailů.

V tomto vydání proto přinášíme možnost určit e-mailovou adresu, na kterou vám přijdou kopie odeslaných e-mailů – ve skryté kopii. Do dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO) jsme přidali pole Skrytá kopie. Také jsme rozšířili seznam e-mailových adres (v poli „Od”) o adresy, které obsahují i název kontaktu. Například místo adresy:

 • JanNovak@firma.cz
 • info@Firma.cz

můžete nyní vybírat i adresy:

 • Jan Novák <JanNovak@firma.cz>
 • Novák Jan <JanNovak@firma.cz>
 • Firma s.r.o. <info@Firma.cz>

V dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO) naleznete nové pole Skrytá kopie a vylepšený seznam e-mailových adres

V dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO) naleznete nové pole Skrytá kopie a vylepšený seznam e-mailových adres

Zobrazení v dokladových agendách

V tomto vydání Varia naleznete několik nových zobrazení, která by vám měla usnadnit práci. Všechny výstupy obsahují dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevřete detail příslušného záznamu.

AGENDA NÁZEV NOVÉHO ZOBRAZENÍ
Pokladna Pokladní doklady s adresářem
Přijaté doklady Přijaté doklady s adresářem
Vydané doklady Vydané doklady s adresářem
Zakázky Zakázky s adresářem
Objednávky Objednávky s adresářem

Doplněk Prodejní akce

Do Vario Shopu jsme zařadili nové doplňkové řešení pod názvem Prodejní akce. Spolupracuje s agendou Prodejna, nebo s detailem dokladu pomocí tzv. Akce. Pokud se rozhodnete své zákazníky odměňovat slevou za určitý objem nákupu (akce typu „2+1 zdarma” nebo „Nejlevnější zdarma”), je tento doplněk to pravé řešení pro vás. V rámci skupin produktů a nebo i produktů samotných nadefinujete detaily prodejní akce, které se posléze automaticky zrealizují při zaplacení u obsluhy Prodejny. Podrobný popis tohoto užitečného doplňku jsme pro vás připravili v dokumentu nápovědy Prodejní akce.

Doplněk Vlastní slevy

Do Vario Shopu jsme připravili nové doplňkové řešení pod názvem Vlastní slevy. Jestliže chcete zrychlit práci obsluhy Prodejny a mít poskytování mnoha různých typů slev vázaných na zákazníka pod kontrolou, je tento doplněk to pravé řešení pro vás. Tlačítkům Prodejny prostě přiřadíte funkce pro poskytování slev na doklad nebo na položky dokladu. Doplněk pak už ohlídá výši slev za vás. A nejen to. Řešení rovněž umožňuje nastavit limity maximální poskytované slevy v Prodejně – jak pro běžnou obsluhu (prodavače), tak pro vedoucí prodejen. Podrobný popis tohoto užitečného doplňku jsme pro vás připravili v dokumentu nápovědy Vlastní slevy.

Číselník Kódy DPH

Do číselníku Kódy DPH jsme přidali nové hodnoty, které jsou platné od 1. 7. 2017.

kódy dph popis
1a Zprostředkování dodání zlata
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Opravy a úpravy

Účetnictví

Souhrnné hlášení – elektronické podání

Při odesílání souhrnného hlášení do datové schránky se automaticky přiřazovala datová schránka nadřízeného úřadu k nastavenému finančnímu úřadu. Nově se odesílá na datovou schránku, která odpovídá finančnímu úřadu zvolenému v nastavení souhrnného hlášení.

Ostatní

Obnovení velikosti dialogů

Odstranili jsme chybu obnovení velikosti dialogů po uzavření náhledu tiskového formuláře. Dříve se obnovila velikost všech otevřených dialogů, nyní se obnoví jen u těch, které byly při otevření náhledu automaticky minimalizovány. Dialogy a detaily záznamů, které byly před otevřením náhledu minimalizovány uživatelem, zůstanou minimalizovány i po zavření náhledu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 22. 5. 2017 do 20. 6. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY