Souhrn změn ve vydání 20230724

vydání: 20230724 - verze: 14

Vážení uživatelé ERP systému Vario,

zveme vás k přečtení informací o červencové aktualizaci Varia.

Níže publikujeme pravidelný přehled o novinkáchzměnách. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy v Souhrnu změn ve vydání 20230724. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Deník událostí

Zobrazit výchozí typ údajů na kartě Deník

Na kartě Deník událostí v detailu záznamů se nachází rozbalovací seznam nazývaný Zobrazit údaje typu, který obsahuje podrobnosti o záznamech. Tento seznam umožňuje uživatelům vybrat, které typy událostí mají být zobrazeny. Mohou si vybrat mezi systémovými událostmi, které zahrnují informace o vytvoření a úpravách záznamů, nebo událostmi zaznamenanými uživatelem.

Novou funkcionalitou je možnost v detailu záznamů na kartě Deník událostí použít příkaz Nastavit jako výchozí zobrazení v místní nabídce. Tím lze vybrat aktuální pohled z rozbalovacího seznamu Zobrazit údaje typu jako výchozí nastavení. Po provedení tohoto nastavení bude při příštím otevření karty Deník událostí zobrazen vybraný výchozí typ údajů. Toto nastavení se uplatňuje na uživatele, data a agendu.

Aktualizace poskytuje uživatelům větší flexibilitu a personalizaci při zobrazování a správě událostí v deníku událostí. Můžou si vybrat preferovaný typ údajů, které jsou pro ně nejdůležitější, a nastavit je jako výchozí zobrazení. Tím se zjednodušuje jejich práce a zvyšuje efektivita při prohlížení a sledování záznamů. Každý oprávněný uživatel může přizpůsobit své nastavení tak, aby odpovídalo jeho individuálním potřebám a pracovnímu procesu.

Novým příkazem „Nastavit jako výchozí zobrazení” z místní nabídky vyberete preferovaný výchozí pohled na data

Obrázek: Novým příkazem „Nastavit jako výchozí zobrazení” z místní nabídky vyberete preferovaný výchozí pohled na data

Import dat

Import dokladů v cizí měně

Průvodce importem dat jsme rozšířili o novou funkci, která umožňuje importovat doklady v cizí měně. Tato aktualizace přináší uživatelům významné výhody a zlepšuje efektivitu jejich práce. Nyní je možné bez problémů importovat a zpracovávat faktury a další doklady, které jsou vydané v jiné měně než měna účetnictví.

Aby bylo možné správně zpracovat tyto doklady, je nezbytné, aby byly v rámci importu uvedeny dva klíčové údaje – kurz měna. Díky nim systém přesně rozpozná hodnotu cizí měny vzhledem k měně účetnictví a provede potřebné konverze. Uživatelé musí tedy zajistit, že všechny importované doklady obsahují správně uvedený kurz vztahující se k danému datu a odpovídající měnu.

Tato aktualizace umožňuje uživatelům pracovat s doklady v cizí měně s větší přesností a spolehlivostí. Umožňuje jim také sledovat a analyzovat své transakce a finanční operace bez ohledu na používanou měnu. Díky této nové funkcionalitě se zjednodušuje celý proces importu dat a poskytuje uživatelům lepší kontrolu nad jejich finančními operacemi.

Výhody jsou zřejmé, zejména pro firmy, které obchodují s mezinárodními obchodními partnery a mají transakce v různých měnách. Díky podpoře importu dokladů v cizí měně se minimalizují chyby a ztráta přesnosti při převodu a zpracování dat. Tím se zvyšuje efektivita a spolehlivost účetního procesu a umožňuje se zaměřit na další důležité aspekty podnikání.

Aktualizace nápovědy Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 06. 2023 do 24. 07. 2023:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY

Zákaznická podpora Vario