Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20231120

vydání: 20231120 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přinášíme vám informace o důležitých změnách v listopadové aktualizaci Varia. Prosíme, abyste si našli chvíli času a seznámili se s těmito úpravami.

Pravidelný přehled novinek a úprav ve Variu publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20231120 , na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za vaši dlouhodobou důvěru a těšíme se na vaši spokojenost!

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Nové nástroje pro digitalizaci personální agendy

Uživatelům Varia Online a Zaměstnaneckého portálu B2E přináší aktuální vydání nové nástroje pro zvládnutí rozsáhlých změn plynoucích z novely zákoníku práce účinné od 1. 10. 2023. Nástroje by měly usnadnit plnění informační povinnosti zaměstnavatelem, zpřístupnit nové možnosti doručování pracovněprávních dokumentů a přispět tak k digitalizaci pracovněprávní agendy. Pro pružné předávání a ověřování dokumentů mezi personálním a mzdovým oddělením a zaměstnanci, které je pro zvládnutí těchto agend nezbytné, jsou k dispozici kromě funkce pro hromadné generování výkazů pro B2E další funkce pro individuální předávání dokumentů.

O nových akcích nad dokumenty pro předání dokumentů zaměstnanci k podpisu nebo náhledu, o možnosti převzít dokument vložený zaměstnancem nebo o novém zobrazení Dokumenty B2E se více dozvíte v článku nápovědy Založení nového pracovníka, dále v článcích B2E ze strany zaměstnanceB2E – Zaměstnanecký portál.

Doporučení evidence odpracované doby v dohodách konaných mimo pracovní poměr s podporou nové kontroly

V rámci roční uzávěrky dovolené za rok 2023 bude nově stanoven nárok na dovolenou také zaměstnancům na DPČDPP, které pokračují do roku 2024. Pro její hladký průběh doporučujeme u těchto dohod věnovat pozornost:

  • Zadání pole Pracovní týden (doba)dialogu Pracovní poměr, pokud byl rozsah týdenní pracovní doby v dohodě sjednán.
  • Nastavení polí Rozvrh a Pracovní den v dialogu Pracovní poměr, pokud je rozvržení pracovní doby evidováno ve Variu. Pokud není, použije se rozvrh Bez rozvrhu.
  • Výpočtu průměrného hodinového výdělku při uzávěrce v období 12/2023.

Předpokladem pro stanovení správného průměrného výdělku je u dohod nejen evidence vyplacené odměny z dohody, ale také odpracovaných dnů a hodin. Vyplacené částky odměny z dohod je třeba zadávat do mzdových složek s typem mzdové složky, který má nastaven parametr Průměrný výdělek. Zadání odpracovaných dnů a hodin není nutné, pokud je v dohodě sjednán rozsah pracovní doby a je provedeno její rozvržení a tomu odpovídají i hodnoty v polích Pracovní týden (doba)Pracovní denRozvrh. V tom případě se hodnoty odpracovaných dní a hodin generují automaticky při výpočtu mzdy. Pokud není pracovní doba sjednána a rozvrh je nastaven Bez rozvrhu, je doporučeno od období 10/2023 zadávat počet odpracovaných dní a hodin ručně do měsíčních mzdových složek. K tomu jsou určeny mzdové složky s typem složky, který má nastaven parametr Odpracováno. Zda se odpracované dny a hodiny správně evidují, je možné zkontrolovat v každém období ve výsledné mzdové složce Hrubá mzda v poli DnyHodiny.

V novém vydání Varia přibyla kontrola, zda jsou u typu poměru DPCDPP odpracované hodiny zadány v případě, že:

  • dohoda nemá zadán datum ukončení nebo je pozdější než 31. 12. 2023,
  • jsou zadány částky do složek, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku.

Pokud u takových dohod odpracované hodiny evidovány nejsou, zobrazí se upozornění s výzvou k evidenci odpracované doby.

Jestliže nebudou odpracované hodiny evidovány kompletně za každé zpracované období, může být výsledný průměrný výdělek zkreslený nebo nulový. To může zkomplikovat výpočet náhrady za dovolenou při jejím čerpání nebo proplacení, nebo v jiném případě potřeby použití průměrného výdělku.

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 23. 10. 2023 do 20. 11. 2023:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ/nové DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario