Souhrn změn ve vydání 20211122

vydání: 20211122 - verze: 14

Vážení uživatelé,

abyste od nás měli všechny důležité informace pohromadě, přichystali jsme pro vás přehled úprav v listopadové aktualizaci Varia. I tentokrát vám podrobně vylíčíme, co je nového.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte report o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211122.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

      Dokumentace

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Účtovat DPH do období data povinnosti přiznat daň

Aktualizace Varia, resp. modulu Účetnictví, umožňuje nově účtovat DPH do období k datu vzniku povinnosti přiznat daň v případě, že se toto období liší od období dokladu.

Příklad

  • Přijatá faktura za nájem vystavená k 31. 10. patří nákladově do období říjen. Datum přijetí dokladu je 5. 11. Datum vzniku nároku na uplatnění DPH spadá do listopadu.

V předchozích vydáních Varia se standardně postupovalo tak, že se náklad i DPH zaúčtoval do října. Jestliže chcete v těchto případech časově odlišovat období účtování DPH a dokladu (tj. nákladů, výnosů, závazků, pohledávek), postupujte podle nápovědy publikované v článku Zaúčtování dokladů.

V dalších možnostech zaúčtování přibyla nová volba Účtovat do období data povinnosti přiznat daň

Obrázek: V dalších možnostech zaúčtování přibyla nová volba „Účtovat do období data povinnosti přiznat daň”

Účetnictví

Použít středisko s nejvyšším součtem

Do možností zaúčtování (Nástroje agendy/Zaúčtování dokladů…/Možnosti zaúčtování…/Další možnosti zaúčtování…) jsme přidali novou volbu Radio button - Přepínač Použít středisko s nejvyšším součtem ve skupinách Středisko zaokrouhlení Středisko uhrazené zálohy.

Tato volba použije pro zaúčtování zaokrouhlení (resp. uhrazené zálohy) středisko, na které se účtuje nejvyšší částka.

  • Volba Radio button - Přepínač Neúčtovat na středisko se neuplatnila, pokud bylo zadané středisko dokladu. Nyní se uplatní i v tomto případě.
  • Pokud účet pro zaokrouhlení (resp. uhrazenou zálohu) vyžaduje zadání střediska a v nastavení je zvolena volba Radio button - Přepínač Neúčtovat na středisko, je tato volba ignorována a použije se středisko, na které se účtuje nejvyšší částka.

 

Poznámka

  • Pokud je zadané středisko dokladu, účtuje se zaokrouhlení i uhrazená záloha na středisko dokladu bez ohledu na střediska v položkách (kromě případu volby Radio button - Přepínač Neúčtovat na středisko, kdy se středisko nepoužije).

V dalších možnostech zaúčtování přibyla nová volba Použít středisko s nejvyšším součtem

Obrázek: V dalších možnostech zaúčtování přibyla nová volba „Použít středisko s nejvyšším součtem”

Změny v systému Vario

Účetnictví

Změna ve funkci nahrazení masky SS nebo NN 

V předkontacích pro zdanitelná plnění je možné použít v čísle účtu masku SS nebo NN. Tato maska je při zaúčtování nahrazena sazbou DPH (např. 21). Pokud bylo v možnostech zaúčtování vypnuté nastavení Analytický účet vyhledat podle sazby DPH, nahrazení masky se neprovedlo.

Od tohoto vydání se bude maska SS nebo NN nahrazovat sazbou DPH bez ohledu na nastavení Analytický účet vyhledat podle sazby DPH. Toto nastavení tak bude platit pouze pro čísla v analytice, která odpovídají historickým sazbám DPH. Konkrétně pokud analytický účet končí na 05, 09, 10, 14, 15, 19, 20, 21 a 22.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 25. 10. 2021 do 22. 11. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY