Souhrn změn ve vydání 20161130

vydání: 20161130 - verze: 14

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás druhé listopadové vydání Altus Vario. Co přináší nového?

V agendě Přijaté doklady naleznete nástroj, kterým snadněji než v minulosti změníte částku DPH v přijatém dokladu. Uživatelé, kteří zapisují dodavatelské faktury, vědí, že v případě nezadaného nebo chybného součtu dokladu se u částky kontrolního součtu zobrazí bublina s upozorněním. Díky tomu je možné kontrolní součet rovnou zadat nebo opravit doklad. A právě oprava částek základu a sazeb DPH je nyní mnohem jednodušší.

Vario Shop jsme obohatili o další užitečný doplněk Pozastávka a zádržné. Funkce doplňku vyplývá už z jeho názvu – pozastavená částka je uhrazena po splnění určitých smluvních podmínek. Doplněk využijí firmy, které vyžadují garance za kvalitu provedení díla a pozastavenou částku zaplatí například až po předání zakázky nebo po skončení záruční doby.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Přijaté doklady

Změna částek DPH v přijatém dokladu

V přijatém dokladu vystaveném podle dodavatelské faktury se může stát, že částky DPH vypočtené systémem Vario nesouhlasí s částkami DPH uvedenými na faktuře dodavatele. K opravě DPH na položce dokladu ve Vario sloužil nástroj tzv. dvojitého přepisu hodnoty DPH, který po druhém přepisu částky umožnil znovu potvrzenou částku DPH na dokladu změnit. Postup byl velmi zdlouhavý a zároveň vyžadoval znalost problematiky.

Proto jsme vymysleli přímější postup, díky kterému můžete vytvořit korekci kompletní rekapitulace základu a sazeb mnohem snadněji.

  • Do dialogu Přehled stavů aktuálního dokladu jsme umístili tlačítko Upravit DPH….

V dialogu Přehled stavů položek dokladu přibylo tlačítko Upravit DPH…

V dialogu Přehled stavů položek dokladu přibylo tlačítko Upravit DPH…

   

  • Po klepnutí na tlačítko se zobrazí nový dialog Změna částek DPH dokladu.

V dialogu Změna částek DPH dokladu můžete upravovat základy a DPH pro jednotlivé sazby tak, jak jsou zobrazeny na přijatém dokladu, odkud jste částky přepisovali. Dialog obsahuje sekci se zobrazenými aktuálními částkami, sekci se zobrazenými novými částkami a sekci s výpočtem změny nových částek oproti aktuálním částkám. Jestliže klepnete na tlačítko OK – pak v aktuálním dokladu nové částky přepíší ty původní.

V novém dialogu Změna částek DPH dokladu snadno upravíte základy a DPH pro jednotlivé sazby

V novém dialogu Změna částek DPH dokladu snadno upravíte základy a DPH pro jednotlivé sazby.

Pozastávka a zádržné

Vytvořili jsme pro vás speciální doplněk, který do vydané faktury vygeneruje řádky zádržného a pozastávky (splátky, o kterých se účtuje) a následně vystaví s tím spojené doklady pro účtování. Řešení je vhodné například pokud vlastníte stavební či jinou společnost, ve které potřebujete tímto způsobem fakturovat dlouhodobé zakázky. Doplněk "Pozastávka a zádržné" je k dispozici ve Vario Shopu, odkud si jej můžete nainstalovat. Popis práce s doplňkem jsme přichystali v článku nápovědy Pozastávka a zádržné.

Dialog nového doplňku Pozastávka a zádržné otevřený nad detailem vydané faktury

Dialog nového doplňku Pozastávka a zádržné otevřený nad detailem vydané faktury.

Opravy a úpravy

Mzdy

Rozdílná částka složky Přesčas měsíční mzdy při výpočtu mzdy proti zadání složky

Od vydání 20160803 se přepočítává částka složky Přesčas měsíční mzdy při výpočtu mzdy. V některých případech dochází k rozdílné hodnotě hodinové sazby při výpočtu proti vytvoření složky. Důsledkem toho je rozdíl v celkové částce složky. Rozdíl je způsoben zaokrouhlením neceločíselného hodinového pracovního fondu za daný měsíc na celé hodiny při výpočtu mzdy, ke kterému při vytvoření složky nedochází. Neceločíselný pracovní fond může vzniknout jen pokud pracovní den není stanoven na celé hodiny, tedy např. při 7,5 hodinách v měsících s lichým počtem pracovních dní a svátků nebo při 7,75 pracovním dni. Od nového vydání k tomuto zaokrouhlení při výpočtu mzdy nedochází a hodinová sazba je v obou případech shodná.

Personální management

Akce

V detailech záznamů všech agend modulu Personální management se nezobrazovaly textové hodnoty výchozích akcí. Standardem Varia však je, že pokud uživatel definuje jednu nebo více akcí, zobrazí se popisek akce s nejvyšší prioritou přímo na ovládacím panelu detailu záznamu. Akce s nižšími prioritami jsou dostupné tamtéž v seznamu akcí.

Abychom nedostatek odstranili, zmíněnou "normu" jsme implementovali i do všech agend modulu Personální management. Takže pokud nyní nadefinujete nějakou akci pro agendu, knihu nebo záznam a máte oprávnění k akci, objeví se v okně "Spustit akci" textová hodnota této "akce". Jen nezapomeňte, že ve výchozím nastavení a v případě, kdy nemáte oprávnění k akci, zůstane pole "Spustit akci" včetně seznamu akcí skutečně prázdné.

Příklad pole Spustit akci a nabídka Spustit jinou akci v detailu záznamu

Příklad pole Spustit akci a nabídka Spustit jinou akci v detailu záznamu.

Sklad

Inventura

  • Uživatelům Altus Vario s daty na SQL serveru se po aktualizaci pole "Inventura" v dialogu inventury špatně přepočítávala hodnota rozdílu inventury. Chybu jsme v tomto vydání opravili.
  • Občas jsme i my rádi, že si můžeme osvěžit paměť díky nápovědě Altus Vario. Z dokumentace k inventuře vyplývá, že se nemá dopočítávat rozdíl inventury produktu, pokud ten není na skladě. U skladů, které používají průměrné ceny se však rozdíl dopočítal. A tak nezbylo, než vše uvést do souladu s dokumentací.

Ostatní

Vzdálená podpora Vario přes TeamViewer

Vylepšili jsme funkci Podpora na dálku – Sdílení plochy. K původní verzi aplikace TeamViewer jsme přidali verzi 11, která umožňuje sdílet pracovní plochu přes mobilní zařízení.

Dialog služby vzdálené podpory Vario s nabídkou aplikace TeamViewer

Dialog služby vzdálené podpory Vario s nabídkou aplikace TeamViewer.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 3. 11. 2016 do 30. 11. 2016 uskutečnili následující změny:

nové dokumenty aktualizované dokumenty