Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20201026

vydání: 20201026 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v řijnovém vydání Varia. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20201026, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Souběh nároku na nemocenské nebo náhradu mzdy z důvodu karantény a DPN

Z nemocenského pojištění nelze nahrazovat ztrátu příjmu za stejnou dobu z důvodu trvání více sociálních událostí v této době. Podle § 48 zákona č. 187/2006 Sb. nemocenské přiznané z dřívější sociální události má přednost před nemocenským náležejícím z nové sociální události, což platí i v případě vzniku karantény a dočasné pracovní neschopnosti a naopak. To platí obdobně i pro náhradu mzdy za prvních 14 dní trvání DPN z těchto titulů. Shodně má nárok na výplatu nemocenského přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.

Při zadání mzdových složek absencí probíhá kontrola, zda se tyto složky nepřekrývají. Pokud k tomu dojde, zobrazuje se výzva k odstranění tohoto překrytí. U absencí, které se netýkají nemocenských dávek, by k časovému překrytí složek absencí dojít nemělo. K překrytí složek absence z titulu sociálních údálostí s nárokem na dávku však v aktuální situaci dojít může. V tom případě je nutné zadat mzdové složky absencí správně tak, aby se předešlo chybnému výpočtu mzdy, odpracované doby a náhrady mzdy při DPN. Postupujte podle dokumentace zadáním samostatné složky nemoci resp. karantény nebo OČR pro dobu souběhu absencí s nulovým počtem dní trvání a pracovních dní složky.

Do modulu Mzdy nově přibyla kontrola, která při výpočtu mzdy upozorní na zadání mzdové složky nemoci v době trvání karantény. Zobrazí se při individuálním výpočtu mzdy nebo se informace zapíše do protokolu při hromadném výpočtu.

Prodloužení a změny programu Antivirus A

Vláda 14. října 2020 schválila změny v programu „Antivirus A” a jeho prodloužení do konce roku 2020. Zaměstnavatelé, kteří museli svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády, budou moci už za říjen nárokovat 100 % vyplacených náhrad mezd zaměstnanců za překážky v práci a to až do výše 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. U zaměstnanců v karanténě zůstává náhrada ve výši 80 % mzdových nákladů.

V době vydání Varia 20201026 nejsou ze strany sociální správy zatím k dispozici informace o změnách ve vyúčtování ani nové šablony reflektující vyúčtování náhrad ve výši 100 %. Po jejich zpřístupnění předpokládáme úpravu tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd, který slouží pro export údajů o mzdových nákladech do šablon pro vyúčtování náhrad. Upravený tiskový formulář bude případně k dispozici v mimořádném mzdovém vydání Varia.

Programu „Antivirus B” se nemění a měl by fungovat do konce října. O případných úpravách programu „Antivirus B a C” bude MPSV Externí odkaz ještě rozhodovat.

 

Související dokumenty