Souhrn změn ve vydání 20160205

vydání: 20160205 - verze: 14

Účetnictví

Kontrolní hlášení – změna ve vykazování dobropisů

Náš výklad vykazování dobropisů v kontrolním hlášení nebyl správný. Dobropisy jsme uváděli v oddílu A4 bez ohledu na limit 10 tisíc Kč. Po této aktualizaci podle limitu v oddílu A5 nebo A4. Děkujeme našim uživatelům, kteří testovali kontrolní hlášení, za upozornění na tuto chybu.

Přijaté doklady

Import přijatých faktur ve formátu ISDOC

Při importu přijatých faktur ve formátu ISDOC se nyní přenáší "číslo dokladu dodavatele" a "datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele".

Doklad

Číslo platebního kalendáře a dialog Více dat

  • Do podrobností dokladu jsme přidali pole "Číslo platebního kalendáře". Zobrazovat se bude pouze na dokladu faktura vydaná.
  • Pole "Číslo platebního kalendáře" je nyní přítomno v zobrazeních Vydané doklady, Vydané doklady po položkách, Vydané doklady po položkách podrobné.
  • Pole "Číslo platebního kalendáře" naleznete také v tiskovém formuláři Košilky. Zobrazí se ale jen v případě, že je vyplněné.
  • V dialogu Více dat jsme přejmenovali kartu "Platební kalendář" na "Splátky".

Pole Číslo platebního kalendáře slouží k vykazování faktur vydaných v kontrolním hlášení pod jedním číslem. Typicky se jedná o možnost uvádět prostřednictvím vydaných faktur měsíční zdanitelná plnění předepsaná daňovým dokladem typu platební nebo splátkový kalendář. V takovém případě se uvede v poli Číslo platebního kalendáře číslo daňového dokladu typu platební nebo splátkový kalendář.

Mzdy

Vyúčtování daně

Ve formuláři Vyúčtování daně jsme identifikovali nepříjemnou chybu. Po vytvoření a uložení hlášení do souboru se informace o vytvoření xml neuložila do Varia. Důsledkem byla, při následujícím otevření formuláře, stále aktivní volba "vytvořit řádné hlášení".

Pokud jste hlášení Vyúčtování daně již vytvořili a odeslali na finanční úřad, který ho přijal, je třeba v novém vydání formulář znovu spustit a opětně vystavit řádné hlášení za stejné období. Tím zajistíte korektní uložení formuláře do Varia a jeho připravenost k případnému opravnému podání. Na finanční úřad hlášení pochopitelně znovu neodesílejte.