Souhrn změn ve vydání 20171031

vydání: 20171031 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky řijnového vydání Varia.

Co by vám nemělo uniknout?

 • Některé úpravy v tomto vydání si vyžádaly zásahy do datové struktury Varia!
 • Používání čtečky čárového kódu je nyní ve Variu jednodušší.
 • Personalistice přibyl nový tiskový formulář „Potvrzení o příjmu – čtvrtletí – souhrn”. Změny se udály také ve formulářích „Mzdové složky” a „Mzdové složky – za období od – do”. Ušetřena nezůstala ani oblast věnovaná plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017. V dialogu Pracovník jsme vylepšili způsob uložení fotografie.
 • Pro modul Prodejna přibyly dva užitečné doplňky podporující přímou platbu přes terminály akciových společností Komerční banka, Česká spořitelna a Československá obchodní banka.
 • Zjednodušili jsme vzhled a používání dialogu Intrastat. Evidence dokladů, které mají být zahrnuty do výkazu, je teď snadnější.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Změny v datové struktuře

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Vkládání a čtení čárových kódů

Čárový kód EAN

EAN je zkratka pro European Article Number, nověji International Article Number, tedy Mezinárodní číslo obchodní položky. Jedná se o jednotnou mezinárodní číselnou identifikaci různých výrobků a položek, se kterými se obchoduje.
EAN se na výrobky umísťuje v podobě čárového kódu. Nejužívanějším je kód EAN-13. Na drobné zboží se používá zkrácený EAN-8. Oba kódy Vario samozřejmě podporuje, jmenujme jen tak namátkou... v Prodejně, v katalogové kartě, v položce dokladu, v dialogu Katalog a sklad, v doplňku Čárový kód. Prostě všude tam, kde nasazení čárových kódů vaši práci ulehčí a zrychlí.

V modulu Prodejna už nějakou dobu funguje komfortní vyhledávání produktů pomocí snímače čárového kódu. Velká obliba této funkce nás motivovala k implementaci stejného usnadnění i na ostatních frekventovaných místech systému Vario.

Cílem byla univerzálnost řešení

Jestliže si zaktualizujete Vario na nové vydání, získáte zásadní inovaci v oblasti obsluhující načítání čárových kódů. Vylepšení totiž umožňuje používat všechny druhy on-line čteček bez ohledu na možnosti jejich nastavení a na nastavení klávesnice v operačním systému. Při návrhu a realizaci řešení jsme se rozhodli podpořit českou, anglickou a slovenskou systémovou klávesnici. Primárně předpokládáme práci s čárovými kódy ve formátu EAN-13/EAN-8, nicméně úprava by neměla ovlivnit ani funkčnost čárových kódů s obsaženými písmeny.

Které pracovní situace úprava usnadní?

 • Zadávání čárových kódů pomocí čtečky na katalogové kartě produktu a v dialogu „Čárové kódy” nad katalogovou kartou.
 • Vkládání produktů do položky dokladu pomocí načtení čárového kódu do pole „Produkt”.
 • Vyhledávání produktu nad polem „Čárový kód” nebo „Čárový kód vlastní” v tabulce agendy Katalog.
 • Dialog Katalog a sklad již delší dobu podporuje pohodlné vyhledávání produktů pomocí čárového kódu, nově se hledá i ve sloupci Čárový kód vlastní.
 • Stejné vylepšení je k dispozici i při zadávání souvisejících, alternativních nebo nekompatibilních produktů, případně při definici komponent sady.
 • Totožné usnadnění můžete využít i při zařazování produktů do stromu kategorií.

Používáte dialog Katalog a sklad k vyhledávání produktů pomocí čtečky EAN kódu? Nyní můžete načítat i čárové kódy vlastní.

Používáte dialog Katalog a sklad k vyhledávání produktů pomocí čtečky EAN kódu? Nyní můžete načítat i čárové kódy vlastní

Mzdy

Nový formulář Potvrzení o příjmu – čtvrtletí – souhrn

V agendě Personalistika přibyl ve skupině „Potvrzení příjmu” nový tiskový formulář Potvrzení o příjmu – čtvrtletí – souhrn. Tento výstup je obdobou tiskového formuláře Potvrzení o příjmu – roční – souhrn, ale je upraven pro výběr čtvrtletí a roku. Nový tiskový formulář bude sloužit jako podklad pro vyplnění „Žádosti o přídavek na dítě”, která se bude od 1. 10. 2017 předkládat čtvrtletně. Pro žádost přídavku na dané čtvrtletí se potvrzují příjmy za předcházející čtvrtletí.

Tiskové formuláře Mzdové složky a Mzdové složky – za období od – do

V obou tiskových formulářích je nově uváděn řádek Vyměřovací základ pro odvod SP. Údaj tohoto řádku – na rozdíl od řádku „Základ soc. pojištění” – nezahrnuje vyměřovací základ zaměstnanců, kteří již dosáhli maximálního vyměrovacího základu pro odvod pojistného.

Tiskový formulář „Mzdové složky – za období od – do” byl upraven pro tisk na šířku. Doporučujeme ho používat nejen v případě potřeby výběru období, ale také pokud není technicky možné tisknout na výšku z důvodu dosažení vyšších řádů hodnot u některých mzdových složek.

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Upozorňujeme, že 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění ze strany dodavatele dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu.

Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. Odběratelé budou nově vyzváni mailem, aby dodavateli potvrdili provedení zaplacených dodávek pomocí odkazu do elektronické evidence.

Věnujte pozornost informacím na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Externí odkaz, a to zejména Změny v oblasti plnění povinného podílu od roku 2017 Externí odkaz (pdf) a Evidence náhradního plnění – manuál pro dodavatele a odběratele Externí odkaz (pdf).

Fotografie v dialogu Pracovník

V dialogu Pracovník na kartě Obecné jsme rozšířili možnosti uložení fotografie. Dřívější metoda s použítím OLE objektu ztrácí s vyššími verzemi Accessu podporu a na některých počítačích se mohly vyskytnout problémy se zobrazením fotografie. Neblahým důsledkem tohoto postupu byla také vzrůstající velikost databáze, pokud se fotografie ukládaly přímo do datového souboru.

Nový způsob umožňuje do pole pod fotografií pomocí tlačítka vyhledat a vložit pouze cestu k fotografii uložené mimo Vario. Postup zobrazení obrázku pomocí uloženého odkazu při otevření dialogu se osvědčil v Adresáři nebo Katalogu (viz Podporované grafické formáty).

Do detailu záznamu teď jednoduše přidáte fotografii pracovníka odkazem na cílové umístění souboru

Do detailu záznamu teď jednoduše přidáte fotografii pracovníka odkazem na cílové umístění souboru

Prodejna

Platební terminál GPE

Modul Prodejna s novým doplňkem Platební terminál GPE umožňuje obsluze vyřizovat bezhotovostní platby zákazníků přímo platebními terminály společností Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s. (– internetovou platební bránu provozuje společnost Global Payments Europe, s. r. o. Externí odkaz). Odpadá tak přepisování částky k zaplacení do terminálu, čímž se urychlí odbavení zákazníků.

Licencovaný doplněk je distribuován jako součást standardní instalace Altus Vario a je třeba ho zaregistrovat. V seznamu doplňků jej naleznete poté, co Vario zaktualizujete na toto nové vydání. Podmínky k nasazení doplňku, jeho nastavení a specifika ovládání jsme pro vás shrnuli do článku nápovědy Platební terminál GPE.

Platební terminál ČSOB

Modul Prodejna s novým doplňkem Platební terminál ČSOB umožňuje obsluze vyřizovat bezhotovostní platby zákazníků přímo platebním terminálem společnosti Československá obchodní banka, a. s. (– internetovou platební bránu provozuje společnost Bankovní informační technologie, s. r. o. Externí odkaz). Odpadá tak přepisování částky k zaplacení do terminálu, čímž se urychlí odbavení zákazníků.

Licencovaný doplněk je distribuován jako součást standardní instalace Altus Vario a je třeba ho zaregistrovat. V seznamu doplňků jej naleznete poté, co Vario zaktualizujete na toto nové vydání. Podmínky k nasazení doplňku, jeho nastavení a specifika ovládání jsme pro vás shrnuli do článku nápovědy Platební terminál ČSOB.

Ostatní

Výkaz Intrastat

Intrastat je statistický výkaz pro sledování přijatého a odeslaného zboží v rámci členských států Evropské unie. Intrastat zpracovávají pouze plátci DPH, kteří dosáhli prahu pro povinnost tento výkaz zpracovávat (podrobněji dokumentace ČSÚ Externí odkaz nebo Celní správy ČR Externí odkaz).

Je to už nějaký pátek, co vám Vario pomáhá s evidencí dokladů a odesíláním výkazu pro Intrastat. To se rozumí, že tomu odpovídalo i samotné řešení ve Variu. A tak jsme se rozhodli, že stařičkou funkci změníme v systém uživatelsky příjemný, prostě aby evidence dokladů, které mají být zahrnuty do výkazu pro Intrastat, byla co nejsnadnější.

Evidence se spouští nad detailem dokladu na kartě Položky – z místní nabídky nad seznamem položek příkazem Intrastat… (Ctrl+I). V předchozích verzích Varia bylo nutné evidovat každou položku jednotlivě. Nyní to už potřeba není a nad dokladem se evidují pouze údaje společné pro celý doklad, jako je „Transakce”, „Dodací podmínky”, „Druh dopravy” a „Zvláštní pohyb”. Ostatní údaje potřebné pro výkaz se načtou z katalogové karty nebo ze samotného dokladu.

Sestavení výkazu pro Intrastat a elektronické podání zůstalo beze změn a realizuje se prostřednictvím tiskového formuláře Výkaz pro Intrastat v agendě Účetnictví.

V úsporném dialogu Intrastat se nyní evidují pouze údaje společné pro celý doklad – ostatní údaje pro výkaz se získají z katalogové karty nebo z dokladu

V úsporném dialogu Intrastat se nyní evidují pouze údaje společné pro celý doklad – ostatní údaje pro výkaz se získají z katalogové karty nebo z dokladu

Opravy a úpravy

Banka

SEPA platby

Pokud stažený výpis obsahuje jiný variabilní symbol než je na příkazu, stav příkazu se nezmění. To platí i tehdy, jestliže uhrazený doklad spárujete ručně. V případě, že variabilní symboly na příkazu i výpisu budou stejné, změní se stav příkazu po úhradě na OK.

Mzdy

Průvodce příkazem

V Průvodci příkazem jsme upravili řazení položek příkazu tak, jak bylo zvykem v předchozích vydáních, tedy podle pracovního poměru. Současně byl odstraněn problém s výběrem střediska pro tvorbu dobírek.

Ostatní

Import XML souboru z FastCentrik

Altus Vario již delší dobu obsahuje propojení s populárním e-shopem FastCentrik. Při importu zakázek z tohoto e-shopu se mohla, v závislosti na importovaných datech, zobrazit chybová hláška „Type mismatch”. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 26. 9. 2017 do 31. 10. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY