Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200701

vydání: 20200701 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

nové vydání je určeno zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří chtějí na základě zákona č. 300/2020 Sb. uplatnit za období června až srpna 2020 prominutí pojistného na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci. Postup zadání prominutí do mezd najdete v článku Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele pro firmy do 50 zaměstnanců.

V rámci nového vydání je upraven tiskový formulář „Sociální pojištění”, kde je uveden „Počet pracovních poměrů v posledním dni kalendářního měsíce” a „Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc” z mezd zpracovaných v daném období. Proti předchozímu vydání 20200629 zahrnuje „Úhrn vyměřovacích základů” všechny vyměřovací základy pracovních poměrů včetně těch, které byly v daném období ukončeny.

Tyto údaje umožní porovnání těchto hodnot proti období března 2020 pro posouzení nároku na prominutí pojistného.

Nové vydání obsahuje ověřenou novou verzi e-podání PVPOJ20 pro odeslání přehledu o výši pojistného za tato období.

Zaměstnavatelé, kteří prominutí neuplatňují, nebo se na ně nevztahuje, mohou pro zpracování mezd nadále používat vydání Varia 20200525 a nižší, která obsahují původní verzi tiskového formuláře „Přehled o výši pojistného” a původní verzi e-podaní „PVPOJ16”.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Související dokumenty