Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210623

vydání: 20210623 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v červnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210623, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Omezení uznatelnosti výdajů programu Antivirus

Uznatelnost výdajů programu Antivirus byla prodloužena do 30. 6. 2021 pouze pro režim A, pokud je příspěvek poskytnut z důvodu nařízení karantény nebo izolace. Pro ostatní režimy, tj. režim B, režim A Plus a režim A, pokud jde o uzavřené nebo omezené provozy, končí doba uznatelnosti výdajů dne 31. května 2021. Pro zpracování mezd za červen 2021 budou do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd automaticky zahrnuty pouze mzdové složky pro náhradu při DPN vytvořené ke mzdovým složkám nemoci a karantény s kategorií „Karanténa” a „Izolace” v rámci režimu A.

Propojení dokumentů vytvořených doplňkem Generování výkazů pro B2E v agendě Mzdy po změně identifikátoru pracovního poměru

Pokud jsou doplňkem Generování výkazů pro B2E vytvořeny dokumenty typu VL, tedy PDF soubory výplatních lístků, zobrazují se záznamy dokumentů na kartě Dokumenty v dialogu Mzda v příslušném období. V aktuálním vydání je toto propojení zachováno i v případě přejmenování pracovního poměru v dialogu Pracovní poměr, a to díky aktualizaci pole Záznam v detailu dialogu Dokumenty.

Dokumenty generované doplňkem jsou dostupné také v agendě Dokumentyknize „Dokumenty – Mzdy”. Při instalaci a používání doplňku Generování výkazů pro B2Ezaměstnaneckého portálu dbejte také na nastavení oprávněných přístupů do agendy Dokumenty i do složek nastavených pro uložení dokumentů.

Doplněk ISPV – aktualizace číselníku Obor vzdělání

doplňku ISPV jsme aktualizovali číselník Obor vzdělání. Kód oboru vzdělání je možné vložit v detailu Zaměstnance do pole Obor vzdělání po klepnutí na tlačítko  Vybrat obor vzdělání  přes aplikaci Výběr oboru vzdělání Externí odkaz nebo vybrat z nabídky.

Možnosti vytvoření složky Proplacená dovolená po skončení poměru

Zaměstnavatel je povinen vyplatit náhradu za nevyčerpanou dovolenou spolu se mzdou, na kterou má zaměstnanec právo za naposledy vykonanou práci před skončením pracovního poměru, tzn. se mzdou za období skončení poměru. Pokud dojde k proplacení až v následujícím období, je možné:

  1. využít funkci dialogu Nárok na dovolenou. Při otevření dialogu z uzavřeného období ukončení poměru a klepnutí na tlačítko  Vytvořit složku  je možné vybrat volbu Chcete složku vytvořit do výchozích složek pro vytvoření v následujícím období. V tom případě se složka „Proplacená dovolená” vytvoří do následujícího období.
  2. vytvořit složku „Proplacená dovolená” do mzdy v období po ukončení poměru tlačítkem  Nová  v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky.

V obou případech bude nově automaticky i při proplacení na přelomu čtvrtletí použit průměr platný pro období ukončení poměru.

Úprava zobrazení čerpání dovolené v tiskových formulářích výplatních lístků

Od tohoto vydání se při tisku výplatních lístků načítá čerpaná dovolená od začátku roku pouze do toho období, za který je výplatní lístek tištěn.

 

Související dokumenty