Souhrn změn ve vydání 20170926

vydání: 20170926 - verze: 14

Vážení uživatelé,

zveme vás k přečtení novinek, které najdete v zářijovém vydání Varia. Tak jako vždycky, když vylepšujeme a upravujeme Altus Vario, i tentokrát vám co nejpodrobněji vylíčíme, co je v něm nového.

Co by vám nemělo uniknout?

 • Adresář – Do Varia jsme přidali novou funkci, která v detailu kontaktu a nebo na dokladech slouží k ověřování správnosti zadaného daňového identifikačního čísla.
 • iDoklad – Od tohoto vydání můžete používat doplněk iDoklad také v základním, levnějším tarifu. Stačí, když změníte způsob autorizace.
 • Evidence majetku – Modul jsme rozšířili o zbrusu novou možnost evidovat „Soubor majetku”.
 • Mzdy – Aktuální vydání přináší novinky do platebního příkazu v oblasti plateb dobírek. Přibyly nové kontroly, možnost vybrat jednotlivé poměry, vynechat platby dobírek na zahraniční účty a vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný „Zahraniční příkaz”.
 • Přijaté doklady – Do agendy jsme přidali nové zobrazení, které ukazuje přijaté doklady z EU, u kterých řádek s DPH v režimu „reverse charge” chybí.
 • Reklamace – Do detailů obou agend jsme zakomponovali nové funkčnosti, které výrazně zjednodušují přiřazení kontaktu k reklamaci.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Kontrola daňového identifikačního čísla

Aktuální vydání Vario nově bdí nad správností zadaného DIČ. Ověřování daňového identifikačního čísla využijete:

 • v detailu kontaktu při zadávání DIČ (včetně dialogu Naše firma),
 • v dialogu Doklad při vložení kontaktu,
 • při ruční editaci DIČ.

Kontrolu správnosti DIČ můžete aktivovat v možnostech agendy Adresář (pro každou účetní jednotku samostatně). Při chybně zadaném DIČ nebo v případě neúspěšného pokusu o ověření se vám zobrazí varování „Zkontrolujte si správnost DIČ” v podobě žlutého řádku v záhlaví dokladu nebo kontaktu.

Zkontrolujte si správnost DIČ

Kontrola využívá dat z českého rejstříku plátců DPH a evropského rejstříku plátců DPH VIES. Ověření DIČ subjektů z jiných zemí není možné kvůli absenci centrálního rejstříku.

Funkci ověřování správnosti zadaného daňového identifikačního čísla v detailu kontaktu a nebo na dokladech zapnete v nastavení agendy Adresář

Funkci ověřování správnosti zadaného daňového identifikačního čísla v detailu kontaktu a nebo na dokladech zapnete v nastavení agendy Adresář

Evidence majetku

Soubor majetku

Funkce v Evidenci majetku jsme rozšířili o novou možnost evidovat Soubor majetku. Hlavní majetek poskládáte z jednotlivých komponent, které evidujete v agendě Neodepisovaného majetku. Odpisy a technické zhodnocení probíhají na kartě hlavního majetku. Na podrobné dokumentaci pracujeme.

Mzdy

Platební příkaz

Aktuální vydání přináší novinky do platebního příkazu v oblasti plateb dobírek. Přibyly nové kontroly, možnost vybrat jednotlivé poměry, vynechat platby dobírek na zahraniční účty a vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný „Zahraniční příkaz”.

Kontrola nastavení plateb dobírek

Nová kontrola v „Průvodci příkazem” upozorní na chybné nastavení parametrů platby dobírek. Kontrola se provádí u poměrů, kterým byla v daném období počítána nenulová složka „Výplata na účet”, a to všem nebo těm, které byly vybrány na příkaz. Kontrola se spouští po klepnutí na tlačítko Dokončit.

U platby dobírky se kontroluje:

1. Povinné parametry pro zařazení platby na příkaz:

 • zaškrtnutí pole „Příkaz”,
 • nastavení pole „Způsob platby” na volbu „na účet”,
 • existence celé platby „Dobírka”.

Při chybějícím parametru některé dobírky lze:

 • vytvoření celého příkazu ukončit nebo
 • pokračovat bez vytvoření dobírek nebo
 • pokračovat s existujícím nastavením dobírek, kdy se vytvoří jen dobírky, které mají nastavení úplné.

Seznam chybně nastavených poměrů se zapíše do protokolu.

2. Nepovinné parametry pro zařazení platby na příkaz:

 • vyplnění pole „Číslo účtu” a „Kód banky”.

Pokud tato pole nejsou vyplněna, platba se na příkaz zařadí, ale do protokolu se zapíší poměry s chybějícími údaji.

Kontrola duplicity plateb dobírek

Kontrola na duplicitu v nastavení plateb dobírek nově nepřipouští nastavení dobírek, kdy jsou současně nastaveny platby „Dobírka” i „Dobírka – IBAN” bez ohledu na zaškrtnutí pole „Příkaz”. Nepoužívanou variantu účtu je nutné odstranit nebo přejmenovat v poli „Platba”. Nastavení dobírky ve formátu IBAN/BIC je možné použít i pro tuzemské účty a na tyto je nadále nahlíženo jako na tuzemské, nikoli zahraniční účty.

Výběr poměrů pro dobírky

V průvodci příkazem se při výběru platby „Dobírky zaměstnancům” na druhé kartě průvodce zpřístupní tlačítko Výběr poměrů pro dobírky…. Toto tlačítko je možné použít, pokud se z nějakého důvodu neposílají všechny dobírky k platbě najednou jedním příkazem. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí přehled poměrů s možností vybrat dobírky k zařazení na příkaz. Do nabídky poměrů se zahrnují všechny poměry, které mají složku „Výplata na účet s nenulovou částkou” a měly by tedy být v daném období proplaceny. V tabulce lze zkontrolovat, zda mají všechny platby správně nastaveny všechny náležitosti (číslo účtu a kód banky, parametr Příkaz, Způsob platby „na účet”). V tabulce lze filtrovat obvyklým způsobem podle těchto i dalších polí.

Ze sloupce „Zařazeno na příkaz” můžete zjistit, která dobírka byla již na příkaz zařazena (Ano) a která nebyla (Ne). Ve sloupci „Počet zařazení” lze zkontrolovat, zda se dobírka chybně nedostala na příkaz opakovaně.

Volba „Nezahrnovat dobírky na zahraniční účty na Platební příkaz”

Nová volba „Nezahrnovat dobírky na zahraniční účty na Platební příkaz” v druhém kroku průvodce příkazem umožní vynechat z tuzemského platebního příkazu dobírky na zahraniční účty. Za dobírku na zahraniční účet je považováno nastavení dobírky, které má v poli „Kód banky/BIC” na 5. a 6. pozici kód státu a tímto kódem není „CZ”. Tuto volbu mohou využít zákazníci, kteří nezadávají příkazy dobírek na zahraniční účty do Varia, nebo vytvářejí zahraniční příkaz mimo mzdy přímo v agendě Příkazy. Nastavení volby se ukládá pro další použití průvodce příkazem.

Volba „Vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný Zahraniční příkaz”

Další novou volbou na druhé kartě průvodce příkazem je volba „Vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný Zahraniční příkaz”. Pokud je zaškrtnutá a jsou vybrány „Dobírky zaměstnancům”, vytvoří se samostatný příkaz s typem dokladu „Zahraniční příkaz” s typem záznamu „BZ”. Do položek tohoto příkazu se zařadí platby dobírek na zahraniční účty, a to všechny nebo zvolené ve výběru. Za dobírku na zahraniční účet je považováno nastavení dobírky, které má v poli „Kód banky/BIC” na 5. a 6. pozici kód státu a tímto kódem není „CZ”. Platby na tuzemské účty se zařadí na běžný platební příkaz bez ohledu na zaškrtnutí této volby. Zaškrtnutí se ukládá, při dalším otevření průvodce se volba přednastaví. Do protokolu se zapíše informace o platbě „Dobírky zaměstnancům na zahraniční účet” a jejich počet.

Do dialogu Vytvoření příkazu přibyly nové kontroly, možnost vybrat jednotlivé poměry, vynechat platby dobírek na zahraniční účty a vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný Zahraniční příkaz

Do dialogu Vytvoření příkazu přibyly nové kontroly, možnost vybrat jednotlivé poměry, vynechat platby dobírek na zahraniční účty a vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný Zahraniční příkaz

Generování osobního čísla

Do dialogu Pracovník jsme přidali nové tlačítko Boční uvozovka  za polem „Osobní číslo”. Funkce tlačítka Boční uvozovka  jsou následující:

 • Jestliže v žádném záznamu není dosud žádné osobní číslo zadáno, zobrazí se dotaz na počet pozic, na které se má osobní číslo generovat. Například pokud chcete osobní čísla s číselnou řadou 0001–9999, zadejte počet pozic 4. Vytvoří se první osobní číslo s formátem na požadovaný počet pozic, tedy 0001.
 • Pokud je nějaké osobní číslo v nějakém jiném záznamu zadáno, ale v aktuálním záznamu žádné není, najde se nejvyšší dosud zadané číslo a k použití se nabídne následující číslo, a to ve formátu podle počtu pozic nalezeného nejvyššího čísla.
 • Je-li v aktuálním záznamu nějaké číslo zadané, zobrazí se výběr, zda číslo nahradit novým číslem nebo pouze zformátovat stávající číslo podle formátu nejvyššího čísla. Pokud je číslo v aktuálním záznamu právě nejvyšším číslem, jste na to upozorněni.

Jestliže jsou v některých záznamech zadána osobní čísla obsahující kromě číslic písmena nebo jiné znaky, nelze u nich generovat další vyšší číslo. Je možné je dále používat pro evidenci, nebo je nahradit novým číselným osobním číslem.

Správa osobních čísel pracovníků v agendě Personalistika je nyní snažší díky nové funkci generování osobního čísla

Správa osobních čísel pracovníků v agendě Personalistika je nyní snažší díky nové funkci generování osobního čísla

Změna nastavení pracovního poměru po výpočtu mzdy

V dialogu Výpočet mezd a volitelně při vytváření příkazu k platbě je přítomna kontrola „Upravené, ale nespočítané”. Ta dosud zobrazovala i pracovní poměry, ve kterých byly po výpočtu mzdy upraveny údaje nemající vliv na spočítanou mzdu.

Kontrola je nově upravena tak, že se u pracovního poměru sleduje pouze aktualizace polí „Poměr”, „Datum nástupu” a „Datum ukončení”. Ostatní údaje jsou kontrolovány proti dialogu „Mzda”. Součástí dozoru je také kontrola správně nastavené příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

Přijaté doklady

Zobrazení

Do agendy „Přijaté doklady” jsme přidali nové zobrazení, které ukáže přijaté doklady z EU, jimž řádek s DPH v režimu „reverse charge” chybí. Zobrazení vám pomůže při zpracovávání velkého množství přijatých dokladů z EU a ve chvíli, kdy si nejste jistí, zda jste u všech dokladů přidali řádek, který zpracovává DPH v režimu „reverse charge”.

Reklamace

Vložení kontaktu

Do detailů agend Reklamace odběratelůReklamace dodavatelům jsme zakomponovali nové funkčnosti, které zjednodušují přiřazení kontaktu k reklamaci. Nyní lze vyhledávat kontakty jak podle názvu a identifikátoru, tak i podle IČO. Novinkou je také to, že chybějící kontakt v adresáři teď založíte přímo z detailů obou agend.

Pokud například znáte IČO kontaktu, můžete ho rovnou zadat do pole Kontakt. Jak jste zvyklí z jiných agend, Vario kontakt dohledá v obchodním a živnostenském rejstříku a založí jej do adresáře. Informace z nového kontaktu se následně zkopírují i do záznamu o reklamaci.

Ostatní

iDoklad

Abychom umožnili používat konektor pro iDoklad také v základním tarifu Externí odkaz, změnili jsme v tomto vydání Vario způsob autorizace. Díky této úpravě už nemusíte platit za tarif „Oblíbený”. Nyní si vystačíte s levnějším tarifem „Základní”.

Předchozí postup přihlašování ke službě iDoklad již neplatí:

 • Vygenerujete je v administraci iDokladu (Cígler Software, a.s.) – nastavení uživatele – sekce Nastavení API.
 • Pomocí tlačítka Generovat vytvoříte přístupové údaje Client IDClient Secret.
 • Tyto přihlašovací údaje je potřeba zadat do polí Přihlašovací jméno = Client ID, Heslo = Client Secret (sekce Přihlášení ke službě iDoklad).

Nový způsob autorizace vyžaduje vrácení původních přihlašovacích údajů ve formě e-mail a heslo do možností doplňku iDoklad.

V možnostech modulu Účetnictví doporučujeme nastavit zaokrouhlení celkových částek a částek DPH na hodnotu 0,01.

Opravy a úpravy

Datové schránky

Nová zpráva vytvořená zkopírováním zprávy z předchozího roku se nesprávně zařadila do předchozího roku. Chyba je v tomto vydání opravena.

Prodejna

Instalace modulu Prodejna

Od tohoto vydání jsme zařadili modul Prodejna do standardní instalace Vario. Stávajícím zákazníkům, kteří modul nemají, tato aktualizace Prodejnu doinstaluje.

Zakázky

Vystavení zálohových faktur

Při hromadném vystavení zálohových faktur k zakázkám pomocí průvodce vznikala chyba „Tabulku TMP_Zalohy nelze uzamknout, protože ji právě používá jiný uživatel nebo proces”. Chyba se projevila pouze v datech na SQL Serveru, pokud zakázky obsahovaly více položek s různými sazbami DPH a bylo potřeba rozpočítat částku zálohy mezi jednotlivé sazby DPH. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Ostatní

Doklad

Zaměřujeme se i na detaily. Od tohoto vydání se váš seznam hodnot v poli „Doklad” v detailu dokladu seřadí abecedně.

Nepovolené znaky

Pokud jste ve Variu založili uživatele, jehož přihlašovací jméno obsahovalo nějaký jiný znak než písmeno nebo číslici, Vario mohlo vykazovat nečekané chyby. Typickým problematickým znakem byl například spojovník - [Alt+045] – (běžně zaměňovaný za pomlčku). Chyba mohla vznikat v seznamu uživatelů v možnostech Varia nebo například v dialogu „Katalog a sklad”. Aktuální vydání tuto chybu odstraňuje. A nezapomeňte, že do identifikátorů Varia některé znaky skutečně nepatří.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 21. 8. 2017 do 26. 9. 2017 uskutečnili následující změny:

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY