Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211229

vydání: 20211229 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

zveřejňujeme mimořádnou aktualizaci Varia, která reflektuje obnovené vyplácení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a přináší několik dalších důležitých změn. V tomto vydání Varia je opět zpřístupněna možnost vyplácení nároku na příspěvek při karanténě resp. izolaci mzdovou složkou Příspěvek při karanténě. Pro hladké zpracování příspěvku v prosincových mzdách 2021 doporučujeme u mzdových složek nemocí, které nastaly z důvodu nařízené karantény nebo izolace, evidovat kategorii „Karanténa” nebo „Izolace” v poli Kategorie.

Obsah:

Obnovení nároku na mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, na tzv. Izolačku

Zákonem č. 518/2021 Sb. byla obnovena možnost vyplacení mimořádného příspěvku při karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění. Zaměstnanci, kterému vznikl nárok na náhradu příjmu, bude znovu příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží.

Příspěvek bude náležet těm karanténním pracovním neschopnostem, které začaly po 30. 11. 2021, a které zároveň trvaly alespoň den v době účinnosti zákona. Dnem nabytí účinnosti zákona je 23. 12. 2021. Na příspěvek vzniká nárok dle aktuálního znění zákona nejdéle do 28. února 2022.

Příklady nároku na příspěvek při karanténě dle zákona č. 518/2021 Sb. podle data vzniku a ukončení
Karanténa, Izolace Nárok na příspěvek
Od Do Ano / Ne
25. 11. 2021 22. 12. 2021 Ne
25. 11. 2021 23. 12. 2021 Ne
10. 12. 2021 22. 12. 2021 Ne
10. 12. 2021 23. 12. 2021 Ano
10. 12. 2021 28. 12. 2022 Ano
23. 12. 2021 07. 01. 2022 Ano
28. 12. 2021 10. 01. 2022 Ano
23. 02. 2022 15. 03. 2022 Ano, nárok do 28. 2. 2022
01. 03. 2022 15. 03. 2022 Ne

Postup zadání a zpracování mzdové složky Příspěvek při karanténě odpovídá postupům platným pro první zavedení izolačky. Detailní popis najdete v článku nápovědy Příspěvek při karanténě, tzv. Izolačka.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2022

Nařízením vlády č. 507/2021 Sb. byla stanovena nová částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 ve výši 6 815 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení vstupuje do výpočtu nezabavitelného minima při provádění exekučních srážek. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na nové vydání.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2022 je tedy aktualizace na toto nové vydání nezbytná.

Tiskový formulář „ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2021”

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2021. Tento formulář můžete vytisknout prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021, která činí 37 047 Kč.

Tisk za rok 2021 provádějte z agendy Mzdy s vybraným aktuálním rokem 2021.

Tiskový formulář Příloha k žádosti o dávku – použití pro ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)

V tiskové formě žádosti jsme upravili popis u pole „Zahraniční mimo Slovenska”, kde je text rozšířen o možnost „ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)”. Obdobně jsou upraveny také dialogy pro zadání skutečnosti, že Příloha k žádosti je vystavována k OČR, která vznikla z těchto důvodů. XML struktura pro elektronické podání zůstává beze změny.

 

Související dokumenty