Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200330

vydání: 20200330 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v březnovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario - Souhrn změn ve vydání 20200330, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Nová výše částky životního minima jednotlivce od dubna 2020

Nařízením vlády č. 61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima s účinností od 1. dubna 2020 činí částka životního minima jednotlivce 3 860 Kč. Částka životního minima jednotlivce vstupuje do výpočtu nezabavitelných částek při provádění exekučních srážek. Nová hodnota se uplatní poprvé ve zpracování mezd za duben 2020. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na vydání 20200330 nebo vyšší.

Pro zpracování mezd s exekucemi za duben 2020 je tedy aktualizace na nové vydání nezbytná.

Elektronická podání – komunikace s ČSSZ

Upozorňujeme ty z vás, kteří podávají e-Podání prostřednictvím VREP/APEP, že 27. 3. 2020 skončila platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2020”. Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021 (platný od 17. 2. 2020 do  8. 3. 2021) je k dispozici v sekci e-Podání Ke stažení na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni. Certifikát si stáhněte do adresáře nebo na plochu vašeho PC, otevřete a nainstalujte standardním způsobem.

Po instalaci nového certifikátu proveďte jeho nastavení pro jednotlivé typy podání v doplňku Elektronická podání v dialogu „Možnosti elektronického podání” na kartě VREP v poli „Šifrovací certifikát”.

Doplněk eNeschopenky

Párování notifikací typu VznikDPNOznam

Doplněk eNeschopenky nově páruje notifikace typu VznikDPNOznam. Vzhledem k absenci rodného čísla v notifikaci se tento typ notifikace páruje podle příjmení, jména, kódu pracovní činnostidata narození.

Rozšíření notifikačních údajů

Rozšíření údajů zasílaných notifikacemi ze strany ČSSZ se v doplňku eNeschopenky nově projevilo v detailu:

 • Notifikace
  • Nová karta Rozšiřující údaje zobrazuje tabulku adres místa pobytu s daty platnosti adresy pro notifikace typu „VznikDpnInfo” a „ZmenaDpnInfo”. Další tabulka „Změněné atributy neschopenky” pro notifikace „ZmenaDpnInfo” zobrazuje seznam atributů, které byly danou notifikací změněny. Dále přibylo pole „Poznámka”, do kterého bude ukládána informace o profesi. Dle pokynu ČSSZ by v případě vystavení DPN z důvodu karantény měl být v tomto poli lékařem uveden text „Karanténa”.
 • Neschopenky
  • Nová karta Rozšiřující údaje zobrazuje tabulku „Adresy místa pobytu” a tabulku „Změněné atributy neschopenky” se všemi záznamy k danému číslu rozhodnutí. V obou tabulkách je také sloupec „Datum vzniku notifikace”, tedy vzniku dané informace. Také v tomto detailu najdete nové pole „Poznámka”.

Do detailu Notifikace (Neschopenky) jsme přidali novou kartu Rozšiřující údaje

Obrázek: Do detailu Notifikace (Neschopenky) jsme přidali novou kartu Rozšiřující údaje

Promítnutí nových typů notifikací eNeschopenek do mzdových složek nemocí

Nový typ notifikace StornoDPNInfo

Notifikace typu StornoDPNInfo načtená do doplňku eNeschopenky, se promítne do měsíčních mzdových složek:

 • Při vytvoření mezd se zatržením volby vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky se nové složky nemocí nevytvoří, pokud k nim zároveň existuje notifikace StornoDPNInfo.
 • Při aktivaci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek se při existenci složky nemoci v aktuálním období a současné existenci notifikace StornoDPNInfo ke stejné DPN zobrazí volba:
  • Smazání existující mzdové složky nemoci v aktuálním období
   nebo
  • Ponechání existující mzdové složky nemoci v aktuálním období k další revizi

Nový typ notifikace ZmenaDPNInfo

Notifikace typu ZmenaDPNInfo načtená do doplňku eNeschopenky, se promítne do měsíčních mzdových složek:

 • Při vytvoření mezd se zatržením volby vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky se nové složky nemocí vytvoří a do nich jsou existující změny promítnuty podle typu změny.
 • Při aktivaci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek se při existenci složky nemoci v aktuálním období a současné existenci notifikace ZmenaDPNInfo ke stejné DPN provede změna dle typu změny.

Změny mzdové složky nemoci při notifikaci ZmenaDPNInfo s typem změny:

 • datumNeschopenOd – v případě začátku neschopnosti v aktuálním období se změní pole „Práce neschopen od”, „Platnost od”, „Likvidace od”. V případě začátku neschopnosti v předchozích obdobích se změní pole „Práce neschopen od”. Provede se přepočet náhrady.
 • datumNeschopenDo – při změně data ukončení v aktuálním období se nové datum doplní do pole „Platnost Do”, „Likvidace Do” a „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence”. Jestliže je nové datum ukončení DPN v dalším období, smaže se pole „Platnost do” a do pole „Likvidace Do” se vloží poslední den období. Do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” se vloží nové datum ukončení. Provede se přepočet náhrady.
 • upresneniNeschopnosti – při změně parametrů „Pracovní úraz”, „Úraz zaviněný jinou osobou” nebo „Alkohol nebo omamné látky” dojde ke změně složek podle nastavení.  Provede se přepočet náhrady. Pokud dojde k nastavení více parametrů současně, je nutná ruční změna názvu složky podle skutečné situace.

Funkce Aktualizace mezd dle eNeschopenek

Volbu menu Aktualizace mezd dle eNeschopenek je nyní nutné spustit i v případě, že při vytváření mezd je aktivována volba vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky a mzdové složky nemocí jsou tedy vytvářeny při prvotním vytvoření mezd. Tato funkce nově nabízí i pracovní poměry, které mají vytvořenu měsíční mzdovou složku nemoci, ke které byla dodatečně načtena notifikace typu StornoDPNInfo nebo ZmenaDPNInfo. Po výběru poměru s DPN se stornem je nabídnuta možnost existující složku nemoci odstranit nebo ponechat k dalšímu řešení. Informace o provedených změnách a další upozornění jsou zapisována do protokolu k dalšímu řešení a kontrole.

Storno nebo změna DPN začínající v předchozím období

Pokud by bylo přijato storno nebo změna na dočasnou pracovní neschopnost, která začala v předchozím období, je nutné při změně nebo odstranění mzdové složky nemoci postupovat:

 • podle skutečného stavu pracovní docházky a případně skutečných důvodů absence daného zaměstnance
 • podle stavu uzavření daného období a
 • podle interních postupů dané firmy.

Změna nebo odstranění složky nemoci ze mzdy konkrétního zaměstnance tedy probíhá pouze v aktuálním, tedy neuzavřeném období zpracování mezd po výběru této akce uživatelem při vytvoření mezd a v rámci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek.

Tiskový formulář Zdravotní pojištění – celkem

Do tiskového formuláře Zdravotní pojištění celkem – do seskupení za konkrétní pojišťovnu – jsme přidali pole s počtem pracovníků u dané ZP.