Souhrn změn ve vydání 20160125

vydání: 20160125 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2016. V článku Změny ve mzdách v roce 2016 – II. část uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsané. Mějte prosím na paměti, že výpočet všech mezd od období 1/2016 musí být proveden na tomto nebo vyšším vydání.

V agendě Účetnictví jsme přichystali export kontrolního hlášení. Jak jistě víte, kontrolní hlášení DPH bude možné podávat pouze elektronicky poprvé v únoru 2016. Abychom vám usnadnili práci, připravili jsme pro vás dokument nápovědy Kontrolní hlášení DPH, ve kterém popisujeme korektní pořízení přijatých dokladů s ohledem na povinné údaje. Dokument jsme rozšířili o popis průvodce exportu kontrolního hlášení a přidali jsme odpovědi na časté dotazy.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Zveřejněné bankovní účty

Funkce Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt) slouží primárně k vytváření nových kontaktů do agendy Adresář. Toto nové vydání přináší vylepšení, které při zakládání nebo aktualizaci kontaktu pomocí jmenovaného dialogu načte do detailu kontaktu – do karty Banky – i zveřejněné účty kontaktu. Vytvářený (aktualizovaný) kontakt však musí vystupovat jako dodavatel, jinak se import zveřejněných účtů neprovede.

Další zjednodušení práce na vás čeká v nákupních dokladech. Pokud při příjmu vytváříte nový kontakt rovnou z dokladu způsobem, že zapíšete identifikační číslo do pole "Kontakt/IČ", pak jsou čísla zveřejněných účtů ke kontaktu načtena též automaticky. Funkce automatického importu zveřejněných účtů není podporována v prodejních dokladech.

Další novinky:

  • V detailu dialogu Kontakt na kartě Obchodní lze tlačítkem vedle pole "Plátce DPH" zobrazit seznam zveřejněných účtů. Tento seznam nyní otevřete i z karty Banky tlačítkem Zveřejněné účty…
  • V dialogu obsahující seznam zveřejněných účtů můžete novým tlačítkem Aktualizovat přidávat zvolené účty do bankovních spojení daného dodavatele.

Mzdy

Legislativní změny – shrnutí

Pro modul Mzdy jsme publikovali článek Nastavení roku 2016, který přináší přehled nových parametrů mezd a kalendářů platných pro rok 2016. Popisy úprav vyplývajících z legislativních změn naleznete v dokumentech Změny ve mzdách v roce 2016 – I. část a Změny ve mzdách v roce 2016 – II. část. Instalační soubor nového vydání naleznete na stránce Altus Vario – stažení software Externí odkaz.

Přijaté doklady

Kopírování dokladu podle dokladu

Novinkou při vytváření dokladu funkcí "Vystavit fakturu podle" je, že se z původního dokladu kopíruje i hodnota pole "Datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele" (např. Vystavit fakturu podle/Přijaté faktury…).

Tato úprava souvisí s kontrolním hlášením, které budete elektronickou cestou podávat poprvé v únoru 2016. Aby se "kontrolní hlášení" pro odeslání na finanční úřad vytvořilo korektně, je třeba přijaté doklady pořizovat s ohledem na povinné údaje. A právě na toto téma je zaměřený článek nápovědy Kontrolní hlášení DPH doplněný popisem průvodce exportu a odpovědmi na časté dotazy.

Účetnictví

Saldokonta

V dialogu Saldokonta – v poli "Kontakt" – můžete vyhledávat nyní také pomocí názvu nebo identifikačního čísla. Funkce, která obsluhuje vložení kontaktu do pole "Kontakt", je teď totožná s funkcí například v detailu dokladu. Kontakt lze dohledat i pomocí dialogu Najít, který otevřete klepnutím na tlačítko  vedle rozbalovacího seznamu.

Ostatní

Slevy položek dokladu

Do dialogu Sleva, který slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny, jsme přidali novou funkci pro usnadnění cenové kalkulace. Mezi údaje o celkových sumách dokladu jsme umístili další pole, které dle volby uživatele ukazuje hodnotu souhrnné marže anebo rabatu spočítanou za celý doklad. Aby byly všechny prvky v okně dobře čitelné, dialog nyní podporuje ukládání velikosti a rozvržení sloupců. Popisovaná vylepšení vyzkoušíte, když nad položkou dokladu například stisknete klávesovou zkratku Ctrl+S.

Opravy a úpravy

Prodejna

Nedokončený prodej a nákup

Jedna z předností modulu Prodejna spočívá v možnosti obsloužit více zákazníků naráz. Personál vystaví prodejní doklady a přijímá platby v libovolném pořadí. Prostě pracuje s více prodejními okny najednou.

Pokud ale uživatel zapomněl předchozí rozpracované prodeje či nákupy odstranit, při startu modulu Prodejna se opět zobrazily a to i v případě, že vznikly v jiné datové firmě. Při pokusu uživatele o úpravu těchto dokladů modul Prodejna správně informoval, že vznikly v jiných datech, a že je upravit nemůže. Abychom vás nemátli, od tohoto vydání se rozpracované doklady zobrazí pouze v relevantní datové firmě (s jejímiž daty aktuálně pracujete ve Variu).

Výběr sériových čísel a šarží skladem v okně prodeje

Prodejní okno vyžaduje zadat sériové číslo nebo šarži k produktu s nastavenou aktivní volbou "Vyžadovat na prodejním dokladu". Okno pro zadání sériových čísel/šarží se otevíralo původně pouze při výběru produktu z přehledu položek prodejního okna. Jestliže jste zboží vložili jiným způsobem, dialog se neotevřel, což byla chyba. Od tohoto vydání se okno s požadavkem na zadání sériového čísla/šarže otevře nejen při výběru zboží v prodejním okně, ale aktivuje se také prodejem ze seznamu produktů (F5 – tlačítko Zboží) nebo vložením zboží z dialogu Katalog a sklad.

Ostatní

Alternativní barva pozadí

Vhodně zvolené alternativní barvy záznamů mohou zlepšit přehlednost formuláře v zobrazeních jednotlivých agend. V klasickém vzhledu Varia lze tuto barvu měnit pomocí příkazu "Formátování datového listu" z nabídky Formát/Buňky na panelu nabídek, v moderním vzhledu ve skupině Formátování. Alternativní barvu pozadí k zobrazení si však Vario "zapamatovalo" pouze v moderním vzhledu. To je však minulost, nové vydání alternativní barvy pro klasický vzhled záznamů už také ukládá. Vylepšení samozřejmě platí i pro uživatelská rozvržení.

Výška řádku položky dokladu

Toto vydání přináší úpravu, díky které můžete měnit výšku řádku v položkách dokladu stejně, jako jste zvyklí v tabulce agendy. Formuláře Varia, které disponují vlastností ukládat uživatelem změněné pořadí sloupců a jejich šířky, si teď pamatují také informaci o výšce řádku položky. Pak není problém si například řádky v detailu zakázek jednoduše roztáhnout na požadovanou výšku příkazem z místní nabídky nad položkami dokladu.

Internetové objednávky a kontakty

Import objednávek a kontaktů z internetového obchodu FastCentrik verze 2.0 a 3.0 mohl vykazovat chybu bez zpětné vazby formou specifikované chybové zprávy. Odhalili jsme, že problém vznikal kvůli objednávkám, které obsahovaly separátní dodací adresu. V tomto vydání Varia je vše opraveno.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 15. 12. 2015 do 25. 1. 2016 provedli následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty