Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210222

vydání: 20210222 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210222,  na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Zaokrouhlování měsíčních mzdových složek s typem složky s hodnotou 6 v parametru Formulář, např. složky „Příspěvek na stravování” nebo „Stravenky”

V novém vydání je možné nastavit způsob zaokrouhlení měsíčních mzdových složek, které mají typ složky s parametrem Formulář nastavený na hodnotu 6. To je například mzdová složka Příspěvek na stravování nebo Stravenky, tedy složky, kde částka složky je počítána jako násobek zadaného počtu dnů a sazby.

Výchozím nastavením zaokrouhlení těchto složek je zaokrouhlení na koruny dle principů Varia. To může v některých případech znamenat zaokrouhlení na korunu nahoru, např. u Příspěvku na stravování při využití maximální osvobozené sazby 75,60 Kč na směnu při počtu dnů 18 nebo 21 a dalších. Tím může dojít k překročení osvobozeného limitu o několik desetihaléřů. Tato částka překročení limitu se stává zdanitelným příjmem zaměstnance a měla by být dodaněna a pojištěna samostatnou složkou mzdy.

Nová možnost nastavení zaokrouhlení těchto složek umožní předejít vzniku drobných částek překročení limitu a nutnosti jejich řešení.

V detailu dialogu Mzdová složka zmíněných složek je nové pole Zaokrouhlení ComboBox - Nabídka, které nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky.

Nabídka nového pole Zaokrouhlení nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky

Obrázek: Nabídka nového pole „Zaokrouhlení” nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky

Způsob zaokrouhlení složky dle nastavení pole „Zaokrouhlení”

ZAOKROUHLENÍ POPIS FUNKCE
Na korunu nahoru Zaokrouhlí hodnotu v poli Částka na korunu nahoru – při použití může dojít k překročení limitu osvobození a nutnosti daňově ošetřit částku překračující limit, např. při maximální sazbě 75,60 Kč a 18 dnech.
Na korunu dolů Zaokrouhlí hodnotu v poli Částka na korunu dolů – při použití nedojde k překročení limitu osvobození.
Na koruny dle Varia Výchozí nastavení. Při použití může dojít k překročení limitu osvobození a nutnosti daňově ošetřit částku překračující limit.
Na haléře dle Varia Při použití nedojde k překročení limitu osvobození – toto nastavení může mít dopad do celkové částky k výplatě, která může být spočítána na desetihaléře.

Nastavený způsob zaokrouhlení se používá v dialogu Měsíční složkaHromadné zadávání – Další složky – stravenky, Úkolová mzda při zadání dnů a sazby.

Tiskový formulář „Příloha k žádosti o dávku”

Tiskový formulář Příloha k žádosti o dávku byl upraven tak, aby mohl být použit nejen v případě, kdy:

 • k sociální události existuje ve mzdě vytvořená mzdová složka a lze využít načtení události z mezd
 • sociální události vznikla v ochranné lhůtě

ale nově také v případě, kdy:

 • není nutné nebo možné vytvoření mezd v novém období
 • je vyžadováno rozhodné období, které neodpovídá vzniku sociální události – aktuálně typicky při vzniku OČR z důvodu uzavření školského zařízení, kdy potřeba ošetřování vzniká až v následujících obdobích po uzavření škol

Pro tyto nové případy postupujte takto:

 • Otevřete období, ve kterém začala nemoc, PPM nebo OČR, resp. ke kterému má být vyhodnoceno rozhodné období.
 • Z nabídky tiskových formulářů (např. volbou Náhled nebo Tisk nebo Výstup) vyberte tiskový formulář Příloha k žádosti o dávku ve skupině Nemocenské pojištění.
 • V případě použití volby Výstup, vyberte volbu Rozsah tisku/Bez omezení a klepněte na  OK .
 • V úvodním dialogu tiskového formuláře klepněte na  Zobrazit  (neklepejte na Načíst).
 • Pokud tabulka obsahuje dříve načtené události, záznamy označte a klepněte na  Odstranit .
 • Ve spodní části dialogu odškrtněte pole Jen ukončené poměry.
 • Do nového záznamu tabulky:
  • do pole Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, pro který chcete přílohu vytvořit.
  • v poli Událost vyberte, zda jde o nemoc, PPM nebo OČR.
  • v poli Vznik události zadejte datum vzniku nemoci, PPM nebo OČR.
  • v případě nemoci do pole Číslo rozhodnutí můžete zadat číslo rozhodnutí.
 • Dále postupujte jako u běžného případu Přílohy.

Doplněk „Import z MS Excel”

doplňku Import mezd z MS Excel byla aktivována kontrola překročení čerpání dovolené pro rok 2021.

Tiskový formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech” za rok 2021

V tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo upraveno nastavení zaškrtnutí textů „Poplatník učinil – neučinil prohlášení”. Toto zatržení se v novém vydání nastavuje i v případě, že v roce 2021 nebyla sražena žádná záloha na daň.

 

Související dokumenty