Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190926

vydání: 20190926 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

tak jako vždycky, když vylepšujeme a upravujeme Altus Vario, i tentokrát vám co nejpodrobněji vylíčíme, co je v zářijové aktualizaci nového a jiného.

Obsah:

Novinky a změny

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190926, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodu přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí podle §207 písm. b) zákoníku práce a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Pro evidenci těchto překážek jsou k dispozici nové typy složek:

  • Překážky org. – počasí – denní
  • Překážky org. – počasí – hod.

K novým typům složek byly vytvořeny mzdové složky Překážky denní – počasíPřekážky hodinové – počasí.

Doba evidovaná těmito novými mzdovými složkami se oproti ostatním překážkám na straně zaměstnavatele nepovažuje za výkon práce (podle § 348 odst. 1 písm. a)) a proto se tyto doby nezapočítávají pro účely výpočtu nároku na dovolenou jako výkon práce a krátí nárok na dovolenou.

Nové typy jsou nově nastaveny také pro stávající mzdové složky „Překážky denní – přerušení” a „Překážky hodinové – přerušení”, které se k evidenci těchto dob dříve používaly.

Pokud pro evidenci doby překážek v práci z těchto důvodů máte uživatelsky vytvořené mzdové složky s jiným typem složky, otevřete dialog Mzdové složky, po výběru mzdové složky klepněte na tlačítko  Upravit  a v dialogu Mzdová složka v poli „Typ složky” vyberte Překážky org. – počasí – denní nebo Překážky org. – počasí – hod..

Pro zobrazení nových mzdových složek byly upraveny tiskové formuláře:

  • Mzdové listy
  • Mzdové listy za období od – do
  • ZPS
  • Přepočtený počet zaměstnanců
  • Statistika – ÚNP