Souhrn změn ve vydání 20180327

vydání: 20180327 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky březnového vydání Varia. Podívejte se, co je v systému nového nebo jiného.

 • V modulu Prodejna jsme úpravami reagovali na změny zákona o evidenci tržeb, konkrétně na evidenci plateb kartou. Od tohoto vydání se z Prodejny do EET automaticky posílají pouze doklady hotovostní.
 • V agendě Evidence úrazů, v tiskovém formuláři „Záznam o úrazu”, jsme doplnili údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci.
 • Do doplňku Platební terminál GPE jsme přidali podporu připojení pomocí TCP/IP a RS232 k terminálu.
 • V Prodejně jsme usnadnili vyhledání zákazníka, jehož IČO je v adresáři uvedeno více než jednou.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Prodejna

EET – Zrušení povinnosti evidovat platby kartou

Povinnost evidovat tržby se od 1. března 2018 nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby přes internet. Poplatníci, na něž se tato povinnost doposud vztahuje, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat platby kartou dobrovolně a nemusí tedy měnit nastavení svých pokladních systémů.” (Zdroj: etrzby.cz)

 • Odesílání dokladů do EET mimo modul Prodejna je řízeno na dokladu pomocí stavového pole Stav EET (na kartě Součet).
 • V modulu Prodejna se doklady hrazené hotovostně i bezhotovostně posílaly automaticky bez nutnosti řídit odesílání funkcí pole Stav EET.

Od tohoto vydání se z Prodejny do EET automaticky posílají pouze doklady hotovostní.

 • Bezhotovostní doklady (platby kartou) v Prodejně se nově řídí stavovým polem Stav EET (na kartě Součet) a automaticky se odesílají pouze v případě, že je v šabloně dané knihy vydaných dokladů nastaveno Stav_EET=1 (Požadováno).

Dobrovolnosti se meze nekladou

 • Jestliže tedy budete nadále chtít z Prodejny automaticky odesílat doklady hrazené bezhotovostně, nastavte si v šabloně dané knihy (ve Vydaných dokladech) Stav_EET=1 (Požadováno).
 • Naopak, pokud již nechcete z agendy Vydané doklady odesílat doklady do EET a měli jste nastavený výchozí stav pro EET na „Požadováno”, odstraňte Stav_EET=1 (Požadováno) v šabloně odpovídající knihy.

Od tohoto vydání se z Prodejny do EET automaticky posílají pouze doklady hotovostní. Jestliže chcete nadále evidovat tržby z plateb kartou, změňte nastavení v dialogu Možnosti Altus Vario

Od tohoto vydání se z Prodejny do EET automaticky posílají pouze doklady hotovostní. Jestliže chcete nadále evidovat tržby z plateb kartou, změňte nastavení v dialogu Možnosti Altus Vario

Personální management

Záznam o úrazu

V agendě Evidence úrazů, v tiskovém formuláři Záznam o úrazu, jsme doplnili údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Hodnoty do polí Název, sídloidentifikační číslo zaměstnavatele, datum narození zaměstnanceklasifikace zaměstnání se teď doplní automaticky.

Do nově přidaných polí protokolu o úrazu se data o zaměstnavateli a zaměstnanci doplní automaticky

Do nově přidaných polí protokolu o úrazu se data o zaměstnavateli a zaměstnanci doplní automaticky

Doplněk

Platební terminál GPE

Do doplňku jsme přidali podporu připojení na terminál pomocí TCP/IP a RS232. Nastavení se ukládá na počítač a firmu (původně na počítač a profil).

Přesto, že jsme se snažili přechod na novou funkčnost poctivě ošetřit, zákazníkům, kteří doplněk používají, doporučujeme být po aktualizaci obezřetní. Zkontrolujte funkčnost doplňku a pokud nepracuje korektně, znovu jej nastavte.

Doplněk Platební terminál GPE nově podporuje připojení na terminál pomocí TCP/IP a RS232

Doplněk Platební terminál GPE nově podporuje připojení na terminál pomocí TCP/IP a RS232

Prodejna

Vyhledání zákazníka zadáváním IČO

Zapracovali jsme na tom, aby nalezení zákazníka při prodeji bylo jednodušší.

 • Nyní při vložení identifikačního čísla organizace, které je v adresáři více než jednou, do pole Kontakt/IČO v prodejně, se zobrazí dialog na výběr konkrétního kontaktu.
 • Pokud vyhledáváte přes IČO, objeví se v seznamu pro větší přehlednost druhý sloupec s názvem kontaktu.
 • Seznam akceptuje volbu v adresáři – Zobrazovat název kontaktu v seznamech.

Dvě a více evidovaných totožných IČO v adresáři? Žádný problém, požadovaný kontakt nyní vyberete v novém dialogu Výběr kontaktu

Dvě a více evidovaných totožných IČO v adresáři? Žádný problém, požadovaný kontakt nyní vyberete v novém dialogu „Výběr kontaktu”

Opravy a úpravy

Možnosti Altus Vario

Oprávnění správce pro konkrétní firmu

Oprávnění správce lze ve Variu přiřadit k uživateli buď globálně na celý profil, nebo jen jednotlivě na konkrétní účetní jednotky. Toto oprávnění umožňuje uživatelům nastavovat oprávnění jak pro sebe, tak pro ostatní uživatele. U správců konkrétních účetních jednotek však docházelo k tomu, že získali „širší” přístupová práva, která neodpovídala jejich oprávnění. Aktuální vydání tento nedostatek opravuje.

Globální správce Varia má neomezené oprávnění ve všech ohledech.
Správce konkrétní účetní jednotky může nastavovat oprávnění pouze v rámci této účetní jednotky.

Správce konkrétní účetní jednotky nemá oprávnění pro nastavení:

 • oprávnění u ostatních jednotek
 • globálního oprávnění správce Varia
 • seznamu uživatelů Varia
 • skupin uživatelů Varia

Ostatní typy oprávnění a jejich chování zůstaly beze změn.

Doporučujeme vám aktualizovat na nejnovější verzi vydání softwaru Altus Vario.

Uživateli můžete v dialogu Oprávnění povolit – odepřít oprávnění k použití – správě vybrané firmy

Uživateli můžete v dialogu Oprávnění povolit – odepřít oprávnění k použití  – správě vybrané firmy

Možnosti Altus Vario

Naše firma a oprávnění

Při určitých kombinacích oprávnění mohlo dojít k tomu, že detail dialogu Naše firma spuštěný z různých míst ve Variu se mohl někdy otevírat jako editovatelný a někdy jako uzamčený proti zápisu. V aktuálním vydání jsme tuto nesrovnalost ošetřili tak, aby bylo chování detailu „naší firmy” konzistentní.

Nově dochází ke kontrole dvou různých oprávnění.

Přiblížíme si to na konkrétní praxi. Primárně probíhá ověření globálního oprávnění na úrovni správce Varia. Sekundárně se kontroluje oprávnění na úrovni správy aktuální účetní jednotky. Pokud máte přidělené alespoň jedno z těchto oprávnění, můžete upravovat libovolné hodnoty v dialogu Naše firma.

Účetnictví

Definovaná sestava

Definované sestavy Výkaz zisků a ztrát 2017 (včetně anglické a německé jazykové mutace) obsahovaly chybnou definici řádku „Provozní výsledek hospodaření” s číslem 30. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 27. 02. 2018 do 27. 03. 2018:

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY