Souhrn změn ve vydání 20160623

vydání: 20160623 - verze: 14

Vážení uživatelé,

jednou z posledních novinek v populárním cloudovém účetním systému iDoklad  je možnost evidovat vydané dobropisy a přijaté faktury. Pracovat s těmito doklady jsme naučili také náš doplněk Vario iDoklad, který slouží k propojení ekonomického systému Altus Vario Externí odkaz s webovou aplikací iDoklad Externí odkaz. Aktualizací na druhé červnové vydání získáte další automatizovaný import – tentokrát vydaných dobropisů a přijatých faktur. Nezapomeňte si ale doplnit nastavení propojení v dialogu Možnosti Altus Vario, v sekci Doplňky–Obecné doplňky–iDoklad. Doufáme, že vás novinka potěší a přinese výrazné usnadnění práce především účetním firmám, protože ruší nutnost ručního zakládání těchto dokladů.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Evidence smluv

Detail dialogu Smlouva

V dolní části detailu smlouvy (na kartě Položky – záložce Detail – podřízené kartě Obecné) jsme přidali dvě nová pole Údaj 1 a Údaj 2. Pokud ze smluv funkcí Vygenerovat doklady... vystavíte doklady, obsahy těchto polí se nyní přenesou do polí Údaj 1 a Údaj 2 v položkách vygenerovaného dokladu.

Smlouvy k dokladu

V agendě Vydané doklady – v detailu dokladu Faktura na kartě Souvislosti – naleznete nové zobrazení Smlouvy k dokladu Přepínač polí a výběr z nabídky. Pokud byla faktura vystavena v agendě Evidence smluv, k dokladu uvidíte související smlouvy s hodnotami v polích sloupců "Číslo dokladu" (identifikátor Smlouva), "Číslo smlouvy", "Firma", "Datum", "Začátek platnosti" a "Datum ukončení".

Pokladna

Příjmový pokladní doklad

Rozšířili jsme seznam funkcí místní kontextové nabídky nad příjmovým pokladním dokladem. Od tohoto vydání jednoduše vystavíte pokladní doklad vrácení a stejně tak i dobropis – přímo z otevřeného dokladu. Totožné funkce nabídky Nástroje agendy k těmto operacím už většinou neupotřebíte.

Vystavení pokladního dokladu vrácení a dobropisu rovnou z příjmového pokladního dokladu už nemůže být jednodušší

Vystavení pokladního dokladu vrácení a dobropisu rovnou z příjmového pokladního dokladu už nemůže být jednodušší.

Prodejna

Nastavit funkce tlačítek

V modulu Prodejna můžete přidávat tlačítka a definovat pro ně jejich funkce. Jednou z těchto funkcí je "Vrátit doklad", která byla v tomto vydání rozšířena o možnost vybrat pro ni existující sklad, na který se má zboží vrátit. Díky této úpravě si například snadno vytvoříte tlačítko, které bude vracet produkty na sklad prodejny a jiné, které zajistí vracení na sklad reklamací.

Pro funkci tlačítka Vrátit doklad nyní můžete vybrat konkrétní sklad

Pro funkci tlačítka "Vrátit doklad" nyní můžete vybrat konkrétní sklad.

Sklad

Sklad vyžaduje umístění

Přidali jsme novou vlastnost k volbě Radio button - Přepínač Sklad vyžaduje umístění (bez ohledu na nastavení produktu) v dialogu Možnosti umístění.

Pro obchodní a účetní doklady nyní můžete zvolit, zda na položce dokladu se má či nemá dialog pro zadání množstevních skupin automaticky otevírat po změně množství. Umístění na skladových dokladech je však vyžadováno vždy. A nezapomeňte, že při zapnuté volbě "Sklad vyžaduje umístění" se nikdy nehledí na nastavení použití umístění u produktu.

V tomto vydání můžete nastavit, zda se po vložení produktu do dokladu otevře dialog množstevních skupin či nikoliv

V tomto vydání můžete nastavit, zda se po vložení produktu do vybraného dokladu otevře dialog množstevních skupin či nikoliv.

Mzdy

Doplněk pro import měsíčních mzdových složek

Doplněk Import mezd z MS Excel nově umožňuje importovat do existujících měsíčních mzdových složek počet hodin do pole Hodiny.

Nedochází tedy k importu celé nové složky, ale dojde pouze k editaci stávající. Tuto funkci lze vhodně využít pro import hodin do výchozích měsíčních složek Hodinová mzda nebo Hodinová sazba, které mají zadánu sazbu. Předpokladem pro import hodin do stávající měsíční složky je zadání textu "Import editace" do pole Kód složky v dialogu Mzdová složka (volba menu Agenda/Nástroje agendy – Mzdové složky – výběr složky tlačítkem Upravit).

Struktura importního souboru se nemění. Řádek, ze kterého se hodiny importují, musí mít kromě sloupce hodin vyplněný sloupec pracovního poměru (nebo kódu poměru) a mzdové složky (nebo se podle ní musí jmenovat list importního souboru). Záznamy, do kterých byly importovány hodiny, jsou v poli "Kategorie" označeny textem Import editace. V poli Datum aktualizace je uložen čas importu. Tyto záznamy nejsou zahrnuty v přehledu importovaných složek, který otevřete tlačítkem Zobrazit v doplňku. Záznamy lze filtrovat podle kategorie Import editace přímo v zobrazení Mzdy.

Při importu složek náhrad se nově nepočítá náhrada v případě, že importované datumy od a do neodpovídají importovanému období. Tato skutečnost je zaznamenána do protokolu.

Po aktualizaci na novou verzi doplňku upravte nastavení podle struktury a názvu sloupců vašich importních souborů. Nastavení názvů sloupců a polí Varia bude nově uloženo v samostatném datovém souboru DMIExxxx. Díky tomu nepřijdete o vaše specifické nastavení ani po případné budoucí aktualizaci doplňku. Výchozí základní nastavení doplňku můžete obnovit tlačítkem Obnovit nastavení.

Účetnictví

Účtová osnova

Od letošního roku vstoupila v platnost legislativní změna směrné účtové osnovy pro podnikatele. Ve Variu, potažmo v agendě Účetnictví se aktuální osnova automaticky použije pouze u nově zakládaných firem. U firem již existujících je třeba volbou Účetnictví–Účtový rozvrh otevřít dialog Účtový rozvrh a na kartě "Účtová osnova" kliknout na tlačítko Aktualizovat osnovu. Tím vyvoláte její úpravu.

Oproti rokům minulým aktualizace nyní osnovu nepřepíše, tzn., že nevymaže vámi provedené individuální úpravy. Teď aktualizace pouze doplní nové účty, případně upraví text na novější. Zrušené účty zůstanou – ponechte je v osnově i nadále, abyste mohli bez problémů tisknout veškeré výstupy odkazující se na údaje účtové osnovy.

Individuální úpravy osnovy zůstanou po aktualizaci zachovány, proběhne doplnění novými účty, případně je upraven popis konta na novější

Individuální úpravy osnovy zůstanou po aktualizaci zachovány, proběhne doplnění novými účty, případně je upraven popis konta na novější.

Úpravy a opravy

Katalog

Počítaný ceník a pole Cena za množství

Při vkládání produktů z ceníku do počítaného ceníku se nyní kopíruje hodnota pole "Cena za množství". V předchozích vydáních se žádná hodnota z tohoto pole nepřenášela. Pole určuje počet skladových jednotek, pro které platí uvedená cena. Pole je výchoze vyplněné hodnotou 1, v tomto bodě se žádná změna neudála. Nová úprava se týká jen uživatelů, kteří používají cenu za množství a zároveň počítané ceníky.

Objednávky

Průvodce vystavení objednávek

Opravili jsme chybu "Ovládací prvek, který má fokus, nelze skrýt" (číslo chyby 2165), která se objevovala při opakovaném spuštění průvodce objednání volbou:

CheckBox - Zatržítko Po vystavení objednávek spustit průvodce znovu pro výběr dalších produktů k objednání.

Ostatní

Odpis pohledávek

Modul Odpis pohledávek využívají uživatelé Varia, kteří účtují o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám. Pokud ale pracovali s daty na serveru SQL, načítání většího počtu pohledávek bylo zdlouhavé. To je již minulostí, protože jsme vylepšili vnitřní strukturu modulu a optimalizovali jej pro chod na SQL serveru.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 7. 6. 2016 do 23. 6. 2016 uskutečnili následující změny:

Doplněné dokumenty