Souhrn změn ve vydání 20240624

vydání: 20240624 - verze: 14

Vážení uživatelé,

červnová aktualizace Varia je tady a my vám přinášíme všechny podrobnosti. Přečtěte si, co nového vás čeká!

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240624.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Změny v nastavení přístupu ke Creditchecku v softwaru Vario

Vážení uživatelé softwaru Vario, rádi bychom vás informovali o důležité změně, která se týká oblíbeného nástroje pro ověřování kredibility kontaktů – Creditchecku.

Pro další používání tohoto nástroje je nyní potřeba se do Creditchecku bezplatně zaregistrovat

Nová registrace do Creditchecku

Nastavení služby Creditcheck

 • Po registraci musíte službu Creditcheck nově nastavit v Možnostech Varia – Adresář.

Podmínky pro funkčnost služby

Aby služba ve Variu fungovala jako dříve, je třeba splnit následující podmínky:

 1. Pro zajištění komunikace Varia se serverem je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net.
 2. Pro funkční kontrolu kredibility musí být zadán údaj IČO kontrolovaného kontaktu (firmy) na kartě Obecné.

Pokud máte vše správně nastavené, v detailu záznamu Kontakt na kartě Obchodní uvidíte výsledek prověření kredibility znázorněné jednoduchými symboly (na tzv. semaforu) signalizující stav dané společnosti.

Další informace

V článcích nápovědy:

naleznete všechny potřebné informace. Děkujeme za pochopení.

Pokud máte vše správně nastavené, v detailu záznamu Kontakt na kartě Obchodní uvidíte výsledek prověření kredibility znázorněné jednoduchými symboly (na tzv. semaforu) signalizující stav dané společnosti.

Obrázek: V detailu záznamu Kontakt na kartě „Obchodní” uvidíte výsledek prověření kredibility

Nové funkce modulu Servis

Rozdělovník tiketů

Vážení uživatelé, s potěšením vás informujeme o rozsáhlých vylepšeních, které jsme provedli v modulu Servis. Novinky a změny jsou podrobně popsány níže. Věříme, že tyto inovace výrazně zefektivní a zpřehlední vaši práci s oběma agendami.

Do nástrojů agendy Servisní tikety jsme přidali nový dialog Rozdělovník tiketů pro zlepšení přehledu o nedokončených servisních tiketech včetně jejich plánování. Novinka umožňuje rychlé filtrování a plánování tiketů pro konkrétní osoby. Přidali jsme také funkci Hromadné tikety pro efektivní plánování více tiketů najednou.

Například na první kartě nového dialogu uvidíte všechny tikety, které ještě nebyly nikomu přiděleny, tzn. že nejsou naplánovány pro žádnou konkrétní osobu

Obrázek: Například na první kartě nového dialogu uvidíte všechny tikety, které ještě nebyly nikomu přiděleny, tzn. že nejsou naplánovány pro žádnou konkrétní osobu

Úprava Plánování zdrojů (Plánovací tabule)

Plánování zdrojů jsme vylepšili o možnost posunu plánů, úpravu textu a barevného zobrazení plánů.

Posun plánu

Nově lze ve funkci Plánování zdrojů posouvat plány stiskem tlačítka myši a posunutím. Plán lze přesouvat jak v čase pro daný zdroj, tak zcela přesunout plán na jiný zdroj. Pokud při přesunutí plánu existují plány na jiné zdroje ve stejný čas na stejný tiket, ostatní plány se rovněž automaticky přesunou. Nemusíte díky tomu jednotlivě přesouvat plán např. pěti lidem při změně data výjezdu.

Možnost změny textu v plánu a tooltipu

Ve funkci Plánování zdrojů lze rovněž ovlivnit zobrazený text plánu a text v tooltipu. V možnostech Servisu lze do pole Seznam hodnot v kostceSeznam hodnot v tooltipu napsat seznam polí, která se mají zobrazit. Pole se oddělují středníkem.

Možnost změny barevného zobrazení plánu

Dále je k dispozici možnost jednotlivé plány barevně odlišit. Výchozí způsob obarvování je Kontrastní obarvování, kdy podle textu plánu je vybrána barva. Další variantou je Obarvování podle hodnot. Všechny plány mají výchozí barvu a na vás je stanovit pět pravidel, podle kterých se mění barvy na plánech. Lze tak barevně např. odlišit tikety ve stavu „OK” nebo tikety, na kterých se pracuje apod.

Na kartě Zobrazení dat plánovací tabule můžete jednotlivé plány barevně odlišit

Obrázek: Na kartě „Zobrazení dat plánovací tabule” můžete jednotlivé plány barevně odlišit

Přenášení materiálu a služeb mezi dokladem a servisním tiketem

Nově lze přenášet materiál a služby mezi dokladem a tiketem oboustranně a kdykoliv. Při přenášení materiálu a služeb lze jednotlivé položky uživatelsky vybírat. Předchozí verze umožňovala přenést materiál a služby pouze z tiketu na doklad, a to pouze během dokončení tiketu (Vložení tiketu na doklad).

Zakládání a zobrazení zdroje z položky dokladu

Záznamy do agendy Zdroje, které se mají následně udržovat pomocí modulu Servis, můžete nově zakládat přímo z položky dokladu Zakázka. Zdroj se založí z místní nabídky volbou Související zdroj. V předchozích verzích bylo možné zdroj zakládat z vydané faktury a příjmového pokladního dokladu, nyní i z položek zakázek.

Detail záznamu Zakázka, karta Položky a nová volba místní nabídky Související zdroj

Obrázek: Detail záznamu Zakázka, karta Položky a nová volba místní nabídky „Související zdroj…

 

Pokud je zdroj založený z položky dokladu, má v polích Agenda, Záznam a Položka vazbu na tuto položku.

 • Dvojklikem na pole Záznam se otevře detail záznamu.
 • Dvojklikem na pole Položka se otevře detail záznamu na kartě Položky a nastaví se aktuální položka.

Nově se u těchto zdrojů zobrazuje i pole Produkt, které dvojklikem zobrazí detail produktu dané položky.

Detail záznamu Zakázka, karta Obecné a pole Agenda, Záznam, Položka a nové pole Produkt

Obrázek: Detail záznamu Zakázka, karta Obecné a pole Agenda, Záznam, Položka a nové pole „Produkt

Nové zobrazení Servisní tikety v Adresáři

Do detailu záznamu agendy Adresář na kartu Souvislosti jsme přidali zobrazení Servisní tikety (nabídka pole Zobrazit). Díky tomuto zobrazení uvidíte záznamy agendy Servisní tikety, které mají v poli Kontakt na doklad nebo Kontakt umístění uveden daný kontakt.

Odstranění materiálu a služeb ze servisního tiketu

V předchozí verzi nebylo možné odstranit z tiketu materiál a služby, které již byly vloženy na doklad. Nově lze u těchto záznamů během odstraňování zvolit možnost jejich odstranění z tiketu a ponechání na dokladu.

Nyní je dovoleno z tiketu odstranit materiál a služby, které již byly vloženy na doklad

Obrázek: Nyní je dovoleno z tiketu odstranit materiál a služby, které již byly vloženy na doklad

Tyto změny umožňují lepší vizualizaci a flexibilitu při plánování servisních tiketů. Souhrnný popis nových funkcí a rozšíření naleznete v článcích nápovědy.

Rozšíření struktury typů datových schránek

Od roku 2024 je struktura typů datových schránek pro podnikající fyzické osoby rozšířena o tyto typy

 • PFO_AUDITOR Auditor
 • PFO_ZNALEC Znalec
 • PFO_TLUMOCNIK Tlumočník
 • PFO_ARCH Architekt
 • PFO_AIAT Autorizovaný inženýr / technik
 • PFO_AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr

Nové typy naleznete v detailu datové zprávy na kartě Obecné v nabídce pole Typ schránky ComboBox - Nabídka.

Výpočet pole „Fakturovaná hodnota” ve výkazu Intrastat

Nové vydání přináší úpravu výpočtu pole Fakturovaná hodnota v dialogu INTRASTAT. Toto pole nyní vždy obsahuje částku z dokladu v Kč, k níž jsou připočítány vedlejší náklady.

Aktualizace inventury

U skladů, které vyžadují vyplnění množstevní skupiny Umístění, docházelo po vytvoření inventury a využití funkceAktualizovat inventuru k početním nesrovnalostem ve sloupcích InventuraRozdíl inventury. V tomto vydání je výpočet opraven.

Doplněk Tiskové úlohy

Nový doplněk nazvaný Tiskové úlohy je určen především pro obě kategorie účetních, finanční i mzdové, které ocení jeho schopnost hromadného tisku nebo exportu tiskových formulářů. Každý měsíc potřebují tito pracovníci vytvářet PDF soubory jako například Malá rekapitulace, Mzdy, Penzijní připojištění, Životní pojištění atd. pro dané období. Namísto toho, aby museli tisknout nebo exportovat každý formulář zvlášť, mohou nyní vytvořit tiskovou úlohu, která všechny tyto formuláře vytiskne najednou. Podrobný popis a postup práce s novým doplňkem naleznete v článku nápovědy Tiskové úlohy.

S novým doplňkem Tiskové úlohy vytisknete všechny požadované formuláře najednou

Obrázek: S novým doplňkem Tiskové úlohy vytisknete všechny požadované formuláře najednou

Omezení změny data zdanitelného plnění u zaúčtovaných přijatých dokladů

U zaúčtovaných přijatých dokladů bylo možné změnit v dialogu Více datumů datum zdanitelného plnění. V tomto vydání jsme přidali kontrolu, která povoluje změnu data zdanitelného plnění pouze v rámci stejného měsíce.

Oprava výpočtu měnových částek při vystavování zálohových faktur

Při vystavování zálohových faktur k zakázce, která je v cizí měně, ale má nastavenou měnu účetnictví jako primární, došlo k vystavení zálohové faktury na částku v cizí měně. Správně se má vystavit se zachováním částek v primární měně a vypočítat aktuálním kurzem částky v sekundární měně. V tomto vydání je výpočet opraven.

Rozšíření možností filtrování při tisku z okna Saldokonta, s výjimkou částek v cizí měně

Při tisku z okna Saldokonta nebylo možné používat filtrování podle všech dostupných polí. Od tohoto vydání tiskové výstupy podporují všechny uživatelem zadané filtry kromě filtrování částek v cizí měně, které nejsou v tiskových výstupech k dispozici.

Videa na vzdělávacím portálu

Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

Výuková videa pokrývají širokou škálu témat a jsou připravena pro všechny uživatele, ať už jste součástí týmu nebo jen zkoušíte Vario poprvé

Obrázek: Výuková videa pokrývají širokou škálu témat a jsou připravena pro všechny uživatele, ať už jste součástí týmu nebo jen zkoušíte Vario poprvé

 

Chceme zdůraznit, že i uživatelé, kteří nemají zakoupenou licenci vzdělávacího portálu, mají přístup k sekci První kroky s Variem. Tato sekce obsahuje videa, která vás rychle seznámí se základy Varia.

Sekce První kroky s Variem obsahuje videa, která vás rychle seznámí se základy Varia

Obrázek: Sekce „První kroky s Variem” obsahuje videa, která vás rychle seznámí se základy Varia

 

Takže neváhejte a navštivte náš vzdělávací portál, kde si můžete vybrat z mnoha kategorií a spustit videa podle vašeho výběru. Věříme, že naše videa vám pomohou efektivně využívat Vario a dosáhnout větších úspěchů.

Navíc bychom vás rádi informovali, že pravidelně přidáváme nová vzdělávací videa jak do placené sekce, tak do sekce bezplatné. Od tohoto souhrnu změn se o video novinkách včas dozvíte. Tak budete vždy vědět, kdy přidáme nové materiály, které vám pomohou ještě lépe využít software Vario.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 13. 05. 2024 do 24. 06. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario