Souhrn změn ve vydání 20161215

vydání: 20161215 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do tohoto vydání Vario jsme zahrnuli všechny důležité změny vstupující v platnost v lednu 2017.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2017 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Altus Vario – Maintenance 2017.

Pro modul Mzdy jsme připravili článek Nastavení roku 2017, který přináší přehled nových parametrů mezd a kalendářů platných pro rok 2017. Popis úprav vyplývajících z legislativních změn naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2017 – I. část.

V zájmu zajištění bezproblémového chodu Varia na přelomu roku doporučujeme zrevidovat nastavení systému Vario a věnovat zvýšenou pozornost některým funkcím. Vše jsme přehledně popsali v dokumentu Překlenutí roku – nastavení a provoz Varia na přelomu roku.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidné Vánoce vám přeje společnost Altus software.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidné Vánoce vám přeje společnost Altus software

Novinky

Přijaté doklady

Ukončení volání služby "Nespolehlivý plátce DPH" prostřednictvím protokolu HTTP

Spolehlivost plátce DPH je ověřována pomocí webové služby, kterou provozuje Generální finanční ředitelství Externí odkaz. To oznámilo, že u adresy služby poskytující informaci o plátci dojde ke změně protokolu HTTP na HTTPS. Nešifrovaná komunikace pomocí HTTP protokolu bude k 27. 12. 2016 ukončena.

Podle informací z Ministerstva financí ČR bude služba od 29. 12. 2016 dostupná pouze pomocí šifrované komunikace – prostřednictvím protokolu HTTPS.

Účetnictví

Definované sestavy

Agenda Účetnictví obsahuje nové verze definovaných sestav ve zkráceném rozsahu. Jmenovitě se jedná o "Rozvahu 2016 ve zkráceném rozsahu" a "Výkaz zisků a ztrát 2016 ve zkráceném rozsahu". Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů "Rozvaha 2016" a "Výkaz zisků a ztrát 2016". Tisk zkráceného rozsahu nastavíte v úvodním dialogu před tiskem.

Elektronická evidence tržeb

V dokumentu Práce s agendou EET jsme doplnili pár informací, se kterými byste se měli seznámit. Přibyl odstavec Podporované operační systémy a neméně důležitý popis údaje Datum tržby. Kromě toho jsme v agendě změnili formát času, původně zvolený 12hodinový byl nahrazen dvaceti čtyř hodinovým. Jak vidíte, od posledního vydání 20161130 proběhly změny, kvůli kterým se vyplatí mít Vario aktuální.

Opravy a úpravy

Přijaté doklady

Rozpočítání vedlejších nákladů

V dialogu Přehled vedlejších nákladů přibylo tlačítko Zrušit rozpočítání aktuálního nákladu. Tato volba zajistí korektní postup odstranění všech částek z dokladů, kde byl daný náklad rozpočítán.

Jestliže se v nově přidaném poli sloupce "Nelze upravit" objeví zatržítko CheckBox - Zatržítko, signalizuje uživateli, že nemůže částky nákladů upravovat ručně. V takovém případě je k dispozici pouze funkce tlačítka "Zrušit rozpočítání aktuálního nákladu", která uvede vše do výchozího stavu. Podrobnější informace naleznete v článku nápovědy Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady) (v odstavci "Změna nebo zrušení rozepsané částky").

Dialog Přehled vedlejších nákladů doplněný o nové funkce zámek Nelze upravit a tlačítko Zrušit rozpočítání aktuálního nákladu

Dialog Přehled vedlejších nákladů doplněný o nové funkce: "zámek" Nelze upravit a "tlačítko" Zrušit rozpočítání aktuálního nákladu.

Sklad

Inventura

Při aktualizaci pole Inventura se přepočítávalo pole "Hodnota skladu". Chybu jsme odstranili v tomto vydání.

Dodatečné nastavení umístění pro sklad

Jestliže jste funkci Umístění pro sklad nejprve nepoužívali, ale následně z menu Agenda/Nástroje agendy povolili volbu

Radio button - Přepínač Sklad vyžaduje umístění (bez ohledu na nastavení produktu),

pak se v inventuře zdvojovaly produkty, které už byly předtím naskladněny bez zapnutého umístění. Chybu jsme ošetřili a k duplikaci by již nemělo docházet.

Vydané doklady

Tiskový formulář Faktura s QR kódem

  • Naplnění delšími hodnotami v poli Objednávka formuláře Faktura s QR kódem mohlo ve výjimečných případech způsobit pád programu Vario. V tomto vydání jsme chybu opravili.
  • Pokud vydaná faktura v poli sloupce "Zbývá uhradit" obsahovala nulovou hodnotu, při tisku formuláře Faktura s QR kódem se zobrazila dvakrát zpráva o chybě: "Částka k úhradě musí být vyšší než 0". Při tisku více faktur s částkou k úhradě 0 bylo upozornění zobrazeno jen jednou. Chybu jsme v tomto vydání odstranili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 uskutečnili následující změny:

nové dokumenty aktualizované dokumenty