Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2020

vydání: 20191215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Altus Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2020, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2020. Pozornost věnujte také novinkám v modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191215.

Další novinky roku 2020 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Lednové vydání zajistí nastavení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2020, kterou aktuálně projednává vláda a bude nezbytná pro výpočet exekucí za leden 2020. Uvedeme též očekávaný nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019.

eNeschopenka – Elektronizace hlášení o dočasných pracovních neschopnostech

Zásadní změnu v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 přináší povinná elektronizace hlášení o dočasných pracovních neschopnostech (tzv. eNeschopenka) přijatá zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. Česká správa sociálního zabezpečení pro účely eNeschopenky rozšířila služby ePortálu a nabídla zaměstnavatelům 3 způsoby získání informací o pracovních neschopnostech zaměstnanců. Veškeré informace o systému eNeschopenka a o způsobu aktivace nových služeb získáte na stránkách ČSSZ eNeschopenka Externí odkazZákladní informace pro zaměstnavatele Externí odkaz.

Pro komfortní evidenci elektronických neschopenek přímo ve Variu připravujeme doplněk eNeschopenky.

Předpokladem pro použití doplňku je aktivace jedné ze služeb poskytovaných ze strany ČSSZ, a to podle kanálu, kterým budou informace o neschopenkách zaměstnavateli zasílány:

  1. Datové schránky

Pro aktivaci služby „Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců” prostřednictvím ePortálu ČSSZ do datových schránek zaměstnavatele je nutné podat Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců Externí odkaz.

nebo

  1. Doplněk „Elektronická podání” s využitím kanálu VREP

Pro aktivaci získání informací o neschopenkách prostřednictvím doplňku Elektronická podání je připravena nová služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti” s novým e -podáním DZDPN, ke které se musí zaměstnavatel zaregistrovat, resp. pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou Externí odkaz po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ Externí odkaz.

Po aktivaci vybrané služby je možné v doplňku eNeschopenky provádět načítání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech, které zpřístupní jejich evidenci a další zpracování ve Variu. Notifikace o pracovních neschopnostech zaměstnanců evidované v doplňku budou automaticky párovány na pracovní poměry evidované v modulu Mzdy. Další předpokládanou funkcí doplňku je přenos údajů z neschopenek do měsíčních mzdových složek modulu Mzdy.

V souvislosti se zavedením elektronických neschopenek dochází k dalším změnám v modulu Mzdy, zejména v tiskovém formuláři „Příloha k žádosti o dávku” a novém tiskovém formuláři „Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti”, o kterých se podrobně dočtete v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191215.

Doplněk eNeschopenky bude na VarioShopu připraven ke stažení na přelomu roku.

Zvýšení hranice rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Na základě nařízení vlády č. 260/2019 Sb. zůstává od 1. 1. 2020  částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč. Hranice pro zdanění srážkovou daní u příjmů v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc při neprovedeném prohlášení k dani nadále zůstává ve výši 3 000 Kč.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2020

Návrh nařízení vlády, který stanoví výši částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2020, bude projednán vládou v nejbližších dnech. Zveřejnění nařízení vlády ve Sbírce zákonů se očekává do konce roku 2019. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia. Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2020 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

Nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019

Statistickým úřadem byla zveřejněna průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2019 potřebná pro „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019, která dosáhla 33 429 Kč. Na portálu MPSV však není k datu tohoto vydání k dispozici pro rok 2019 v této věci žádná nová informace, interaktivní formulář ani tiskový výstup v pdf, který by tuto novou hodnotu reflektoval. Kompletní tiskový formulář ZPS k tisku „Ohlášení za rok 2019” pro vás tedy připravíme v následujícím vydání Varia.

 

Související dokumenty