Souhrn změn ve vydání 20181023

vydání: 20181023 - verze: 14

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás přehled změn v říjnovém vydání Varia. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Jít na odstavec nebo dokument:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam dokumentů nápovědy, ve kterých jsme sladili obsah se změnami v aktuálním vydání. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Banka

Vytváření platebních příkazů

Průvodce výběrem dokladů k úhradě slouží k výběru a úhradě skupin dokladů nebo pouze dokladů jedné firmy (jednoho kontaktu) pomocí vystaveného platebního příkazu. Při vytváření platebního příkazu jste se mohli setkat s nepříjemností v případě, že jste odesílali více plateb na problematické účty.

Na dokladu se zobrazuje upozornění ve formě žlutého proužku, do kterého se vypisují jednotlivé problémové položky příkazu a při vyšším počtu těchto položek mohlo dojít k zablokování Varia. Nově jsme provedli úpravu tohoto řešení tak, aby se ve žlutém upozorňovacím řádku zobrazovalo maximálně 10 varování. Při větším počtu si nyní můžete otevřít kompletní seznam problémových položek poklepáním na žlutou upozorňovací sekci.

Jedná se o centrální úpravu, která implementuje stejné chování i do ostatních agend.

Při vyšším počtu varování než deset otevřete kompletní seznam potížistů poklepáním na žlutou upozorňovací sekci

Při vyšším počtu varování než deset otevřete kompletní seznam „potížistů” tak, že poklepete na žlutou upozorňovací sekci

Změny v systému Vario

Banka

Tiskové formuláře Příkaz 25 a Příkaz 25 opis

Při zobrazení náhledu tiskového formuláře „Příkaz 25” a „Příkaz 25 opis” v agendě Příkazy jste se mohli setkat s tím, že tiskový výstup obsahoval nulové částky. Problém se projevoval pouze při tisku nebo náhledu formuláře přes dialog Tisk, při tisku z panelů nástrojů se zobrazovaly správné částky. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Detail záznamu

Šablony záznamů

Při zakládání záznamů do agend „Deník událostí”, „Dokumenty” a „Úkoly” prostřednictvím tlačítka Nový záznam v těchto agendách, se standardně používají knihy a jejich šablony. Pokud byste si v tomto případě chtěli přednastavit výchozí hodnoty pro záznamy nějaké knihy, pak vše funguje správně.

Problém ale nastává v případě, že chcete používat šablony i u záznamů, které se do těchto agend zakládají z karet Deník, DokumentyÚkoly v detailech ostatních agend. A právě tehdy se šablony neuplatňovaly. Aktuální vydání Varia obsahuje úpravu, která tento nedostatek vyřešila a umožňuje tak nyní využívat šablony i u záznamů vytvářených prostřednictvím jmenovaných karet.

Kurzovní lístek

Aktualizace kurzů časovanou úlohou

Při nastavování automatického stahování kurzů pomocí souboru Kurzy.exe jste se mohli setkat s chybou „Id stanice nebylo nalezeno v registru” (především na starších instalacích Varia). Aktuální vydání tuto chybu opravuje – bez ovlivnění uživatelského nastavení.

Účetnictví

Časové rozlišení

Doplněk Časové rozlišení je určen pro zpracování položek, které je třeba nákladově (výnosově) rozúčtovat do více období (měsíců, roků), nebo je potřeba položku dokladu rozúčtovat na více středisek. Pokud používáte analytickou část konta o délce 3 znaky, pak doplněk funguje správně. Avšak při použití delší analytické části můžete narazit na to, že se konta formátují nesprávně. Aktuální vydání tento nedostatek opravuje a doplněk si nyní poradí s libovolnou délkou analytické části. Nově podporuje také písmennou analytiku.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 25. 09. 2018 do 23. 10. 2018:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY